0
amit(אנונימי) 0 Comments

האם ניתן תיאורטית לקחת הלוואה כנגד קופת הגמל להשקעה (נגיד בריבית 1.5% +-) לשים את הכסף שקיבלתי כהלוואה כתוספת לכסף הקיים ולהמשיך ולפרוע את ההלוואה כרגיל ובכך להשיג את התשואה (נניח שהיא תהיה 5%) והריבית דריבית ?

רני שחר Changed status to publish
Add a Comment