0
מלכה(אנונימי) 0 Comments

האם לאחר גיל 67 בקרן הפנסיה מתבטל התנאי של קצבת שאירים לאלמנה?
והעמית שנפטר אלמנתו זכאית לקבל רק את קיצבת הפנסיה שלו?

רני שחר Answered question
Add a Comment