משיכת כספי פנסיה – איך למשוך את הכסף מקרן הפנסיה (ללא מס)?

פנסיה » קרן פנסיה » איך למשוך את הכסף

חיסכון החובה לפנסיה של שכירים ועצמאים מתבצע אך ורק באמצעות 3 המוצרים הפנסיוניים שהמדינה מגדירה – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל.

אבל מה קורה אם אנחנו מעדיפים לקחת את הכסף ולהשקיע אותו במקום אחר? האם אפשר להוציא את הכסף מקרן הפנסיה לפני הזמן מבלי לשלם מס? ואם כן – איך עושים את זה? במדריך הזה נפרט את התשובות לשאלות הללו.

איך למשוך את הכסף מקרן פנסיה

לפני הכל – מה קורה אם מושכים את כל הכסף מקרן הפנסיה לפני הזמן במצב “רגיל”?

באופן כללי, משיכת כספים מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, לפני המועד שנקבע לכך בדין, מחוייבת במס בשיעור של 35% (או בגובה המס השולי, לפי הגבוה מבין השניים) מהסכום שנמשך.

.כלומר – משיכה לפני הזמן של כספים מקרן פנסיה, אפשרית, אבל גוררת קנס כבד של 35% על הסכום שמשכנו – גם על הקרן (הכסף שהפקדנו לאורך השנים) וגם על הרווחים.

הקנס הגדול הזה הופך את הכדאיות הכלכלית של משיכה גורפת של כספי פנסיה לנמוכה מאוד.

עם זאת, החוק מגדיר מספר מקרים שבהם ניתן למשוך את הכסף מקרן הפנסיה או קופת הגמל, מבלי לשלם קנס (ניתן ללחוץ על הקישורים למעבר מהיר לפירוט):

 1. משיכת פיצויים (עד תקרה מוגדרת).
 2. משיכת כספי תגמולים שהופקדו עד לשנת 2000.
 3. משיכת כספי תגמולים ב”מצבי מסכנות” (בהתאם להגדרות של מס הכנסה).
 4. משיכת כספי תגמולים בגיל פרישה (גיל 67 לגבר וגם לאישה) כאשר כלל החיסכון נמוך מסכום של 93,478 שקלים.
 5. לעצמאים – משיכת כספים מקרן הפנסיה בזמן אבטלה.

המלצות קריאה נוספות:

1. משיכת פיצויים (עד תקרה מוגדרת)

הכספים שאנחנו מפקידים לפנסיה בכל חודש נחלקים ל-2 רכיבים מרכזיים – כספי תגמולים (כספים שהעובד והמעסיק מפקידים, ומיועדים מעצם הגדרתם לחיסכון לגיל פרישה) וכספי פיצויים (כספים שמפריש המעביד ושנועדו במקור בעיקר למקרים של עזיבת עבודה, אבל עם השנים הפכו לחלק אינטגרלי מהחיסכון לגיל פרישה).

את כספי הפיצויים ניתן למשוך ללא צורך לשלם מס, עד תקרה מוגדרת.

התקרה נכון להיום עומדת על המספר הנמוך מבין שניים:

1. משכורת אחת עבור כל שנת עבודה – לדוגמא עובד עם ותק של 5 שנים במקום העבודה ושכר של 10,000 ש”ח לחודש, יכול למשוך סכום של עד 50,000 ש”ח מכספי הפיצויים, ללא לשלם מס על המשיכה.

2. תקרת הפיצויים הפטורה ממס, שמגדיר מס הכנסה, עבור כל שנת עבודה – תקרת הפיצויים הפטורה ממס עומדת בשנת 2019 על 12,380 ש”ח. כך, עובד עם ותק של 5 שנים במקום העבודה ושכר של 20,000 ש”ח לחודש, לא זכאי למשיכה פטורה בגובה של 100,000 ש”ח (המכפלה של 5 שנים ב-20,000 ש”ח כמו שעשינו בסעיף הקודם), אלא רק לפטור על משיכה בסכום של עד 61,900 ש”ח – המכפלה של 5 שנים בתקרה שקבע מס הכנסה.

חשוב לדעת – כאשר השכר החודשי נמוך יותר מתקרת הפיצויים הפטורה (12,380 ש”ח ב-2019), קיימת במקרים רבים למעסיק אפשרות להגדיל את הפטור המגיע לעובד עד למשכורת וחצי עבור כל שנת עבודה.

לדוגמא: עובד עם ותק של 5 שנים במקום העבודה ושכר חודשי של 5,000 שקלים. אם המעסיק החליט להגדיל לו את תקרת הפיצויים הפטורה ממס ל-1.5 משכורות עבור כל שנת עבודה, יהיה זכאי למשיכה פיצויים פטורה בסכום של עד 37,500 ש”ח (לפי החישוב – 5 שנים * 5,000 שכר חודשי * 1.5).

איך מושכים כספי פיצויים מקרן הפנסיה?

על מנת למשוך כספי פיצויים מקרן הפנסיה, יש להגיש לקרן הפנסיה טופס משיכה חתום, ומספר מסמכים ואישורים.

חשוב לוודא שמילאתם את טופס המשיכה באופן נכון, וכי סימנתם שאתם מעוניינים למשוך רק כספי פיצויים, ורק בסכום הפטור ממס.

חוסכים רבים מדי טועים בזמן מילוי טופס המשיכה, ומושכים גם את כספי התגמולים, טעות טכנית לכאורה שכמעט בלתי אפשרי לתקן אותה אחר כך מול קרן הפנסיה.

מסמכים ואישורים נדרשים לצורך משיכת כספי פיצויים מקרן הפנסיה –

 • צילום תעודת זהות.
 • אישור על ניהול חשבון בנק.
 • אישור שחרור פיצויים.
 • מכתב שחרור כספי פיצויים מהמעסיק או (במידה שחלפו יותר מארבעה חודשים מסיום העבודה) אישור על סיום העבודה אצל המעסיק.
 • טופס 161 או אישור פקיד שומה הקובע את גובה המס שיש לנכות מכספי הפיצויים.

חשוב לדעת – משיכת כספי פיצויים במשך 32 שנות העבודה שלפני הפרישה לפנסיה, לא רק מקטינה את החיסכון הפנסיוני, אלא גם מקטינה את הטבות המס להן אתם זכאים אחרי הפרישה.

2. משיכת כספי תגמולים שהופקדו עד לשנת 2000

האפשרות הזו תקפה בעיקר לחוסכים הותיקים יותר – כספי תגמולים (עובד ומעסיק) שהופקדו לקרן הפנסיה לפני שנת 2000, ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי, במידה שמתקיים אחד התנאים הבאים:

 1. עובד שסיים את עבודתו אצל המעסיק האחרון, ותקופת חיפוש העבודה שלו מאז סיום ההעסקה עולה על חצי שנה.
 2. עובד שסיים לעבוד כשכיר ועבר לעבוד כעוסק עצמאי.
 3. עובד אשר עבר למעסיק חדש, שלא הפקיד עבורו לפנסיה במשך תקופה של 12 חודשים.

איך מושכים כספי תגמולים שהופקדו על לשנת 2000 מקרן הפנסיה?

משיכת כספי התגמולים מתבצעת באמצעות סוכן הביטוח, מוקד שירות הלקוחות של קרן הפנסיה, או טופס מתאים שניתן להוריד באתר האינטרנט של קרן הפנסיה.

מסמכים ואישורים נדרשים לצורך משיכת כספי תגמולים שהופקדו על לשנת 2000 מקרן הפנסיה –

 • צילום תעודת זהות.
 • אישור על ניהול חשבון בנק.
 • מכתב סיום עבודה.

3. משיכת כספי תגמולים ב”מצבי מסכנות”

מס הכנסה הגדיר 4 מצבים אישיים קשים (נקראים גם “מצבי מסכנות”) שבהם ניתן למשוך את כספי התגמולים מקרן הפנסיה לפני הפרישה, באופן הוני (כלומר – בסכום חד פעמי), מבלי לשלם את המס בגובה 35% על הכסף.

ארבעת מצבי המסכנות הם:

א. מותו של החוסך

במקרה שהחוסך הולך לעולמו לפני גיל פרישה, קיימות 2 אפשרויות:

א. חוסכים בביטוח מנהלים / קופת גמל – המוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני.

ב. חוסכים בקרן פנסיה – השארים לא יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני והם יקבלו קצבת שארים חודשית מקרן הפנסיה.

ב. נכות קבועה של 75% לפחות לחוסך או לקרובו

במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות קבועה של לפחות 75%, והחוסך עומד בכל הקריטריונים הבאים:

 • הנכות היא קבועה, לכל החיים.
 • הנכות היא תוצאה של פגיעה או מחלה שאירעו לאחר הצטרפותו של החוסך לקרן הפנסיה / קופת הגמל. 
 • הנכות נקבעה לחוסך או לקרובו, כאשר ההגדרה של “קרוב” כוללת: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובני הזוג של כל אחד מהם.
 • הנכות נקבעה לפי אחד מתתי הסעיפים בסעיף-9(5)(א) בפקודת מס הכנסה.

ג. הכנסה חודשית נמוכה במיוחד

רלוונטי בשני מקרים:

1) אם ההכנסה החודשית של שני בני הזוג יחד אינה עולה על שכר המינימום.

2) אם יש לבני הזוג ילד אחד לפחות מתחת לגיל 18 והכנסתם של שני בני הזוג יחד אינה עולה על פעמיים שכר המינימום.

במקרה כזה לא ניתן למשוך כספים בצורה הונית מקרן הפנסיה / קופת הגמל, אלא ניתן לקבל מכספי החיסכון בקרן הפנסיה / קופת הגמל, סכום בגובה ההפרש בין סך ההכנסות החודשיות של בני הזוג לבין גובה שכר המינימום, מבלי לשלם מס.

לדוגמא – משפחה עם ילד אחד, שהכנסתה החודשית (כולל הכנסות מקצבאות שונות ובהן קצבאות ילדים) היא 6,000 ש”ח.

מאחר ששכר המינימום בשנת 2019 הוא 5,300 ש”ח לחודש, המשפחה תוכל למשוך מקרן הפנסיה ללא מס סכום של 4,600 ש”ח לחודש, לפי החישוב הבא: (שכר המינימום 5,300 ש”ח * 2) פחות הכנסה חודשית בפועל של 6,000 ש”ח.

ד. הוצאות רפואיות

אם ההוצאות הרפואיות בשנת המס של החוסך או בן זוגו (לא כולל הוצאות לטיפול שיניים), גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו ושל בן זוגו, ניתן למשוך מקרן הפנסיה או קופת הגמל סכום עד גובה סכום ההוצאות הרפואיות.

סעיף ההוצאות הרפואיות תקף גם במקרה שהן חלות על קרובו של החוסך, במידה והן גבוהות ממחצית ההכנסות השנתיות של החוסך, בן זוגו, הקרוב ובן זוגו של הקרוב.

איך מושכים כספים מקרן הפנסיה בגלל מצבי המסכנות?

חוסך שעומד באחד מתנאי המסכנות צריך למלא ולהגיש טופס 159 או טופס 159א של מס הכנסה.

טופס 159

טופס 159 (לצפייה / הורדה) של מס הכנסה משמש על מנת לבקש משיכת כספים פטורה ממס מקרן הפנסיה / קופת גמל במצבי מסכנות בעקבות נכות קבועה או הוצאות רפואיות.

טופס 159א

טופס 159א (לצפייה / הורדה) של מס הכנסה משמש על מנת לבקש משיכת כספים פטורה ממס מקרן הפנסיה / קופת גמל בעקבות מיעוט הכנסות.

לאחר הגשת הבקשה, יועברו הכספים לחשבון הבנק של החוסך בתוך עד 60 ימים (בהתאם להגדרת החוק בכל מצב מסכנות).

4. משיכת כספי תגמולים בגיל פרישה (גיל 67 לגבר וגם לאישה) כאשר כלל החיסכון נמוך מסכום של 93,478 שקלים

חוסכים שעברו את גיל 67 (שימו לב – גם לנשים), והסכום שנצבר בכל החסכונות הפנסיונים שלהם נמוך סכום הצבירה המזערי שהגדיר מס הכנסה (93,478 ש”ח בשנת 2019), יכולים למשוך את הכספים מקרן הפנסיה / קופת הגמל ללא “קנס משיכה” (המס בגובה 35% על המשיכה).

על מנת למשוך כספים מתחת לסכום הצבירה המזערי בפטור ממס, צריך להוציא דוח מאתר המסלקה הפנסיונית, המפרט את כלל החסכונות הפנסיוניים של החוסך, ואז לגשת למס הכנסה עם הדוח.

לאחר קבלת האישור ממס הכנסה על האפשרות למשוך את הכסף ללא קנס, יש להגיש אותו לקרן הפנסיה / קופת הגמל בליווי טופס בקשת משיכת כספים מהקרן / קופה.

5. לעצמאים – משיכת כספים מקרן הפנסיה בזמן אבטלה

החל משנת 2017 גם עצמאים חייבים להפקיד לפנסיה, בהתאם לסכומי מינימום שמוגדרים בחוק (ראו מחשבון פנסיה לעצמאים).

החוק המגדיר את חובת ההפקדה לעצמאים, קבע שיש להם אפשרות למשוך כספים מקרן הפנסיה לפני הזמן במקרה של “אבטלה לעצמאים”.

איך מוגדרת אבטלה לעצמאים?

מצב של אבטלה לעצמאים כולל את המצבים הבאים:

 • העצמאי סגר את העסק.
 • העצמאי חדל לעסוק במשלח היד שלו.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה החייבת בהפקדה לביטוח פנסיוני.

כמה מקבלים במצב של אבטלה לעצמאים?

קודם כל חשוב לשים לב שלעומת שכירים המקבלים את דמי האבטלה מהביטוח הלאומי, אצל עצמאים סכום דמי האבטלה לעצמאים משולם מתוך החיסכון הפנסיוני שלהם.

דמי האבטלה לעצמאים יורדים מהחיסכון הפנסיוני, ללא תשלום קנס, כקצבה חודשית, למשך שלושה חודשים.

על מנת להיות זכאים לדמי האבטלה לעצמאים נדרשות הפקדות לפנסיה במשך 24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים האחרונים.​

חשוב לדעת שהסכום הכולל של דמי האבטלה לעצמאים לא יעלה על מכפלת מספר שנות החיסכון ב-12,380 ש”ח (נכון לשנת 2019), או שליש מסך ההפקדות לפנסיה כעצמאים – לפי הנמוך מביניהם.

משיכת הכספים מקרן הפנסיה בגלל אבטלה לעצמאים תהיה בשלושה תשלומים חודשיים שווים, מלבד לעצמאי בגיל פרישה שתתבצע בתשלום אחד.

​איך מושכים כספים מקרן הפנסיה במקרה של אבטלה לעצמאים?

מסמכים ואישורים נדרשים לצורך משיכת כספים מקרן הפנסיה במקרה של אבטלה לעצמאים –

 • אישור מביטוח לאומי שהחוסך העצמאי הינו במצב של אבטלה.
 • אישור מרשות המסים על סגירת תיק העוסק במע”מ ובמס הכנסה.
 • הצהרה חתומה מרואה חשבון או מעורך דין על כך שהעסק חדל מכל פעילות.
 • בחלק מהמקרים יידרש העצמאי להגיש לקרן הפנסיה / קופת הגמל / ביטוח המנהלים הוכחות על סגירת העסק (לדוגמא: הוכחות על הפסקת שיווק ופירסום, סגירת אתר האינטרנט וכו’).

סיכום – האם כדאי למשוך כספים מקרן הפנסיה?

סקרנו כאן מגוון דרכים למשיכת כספים מקרן הפנסיה, אך לא עסקנו בשאלה האם כדאי בכלל לבצע משיכה כזו.

נתעלם כרגע ממצבי מסכנות בהם קיימת מצוקה כלכלית אמיתית ואין ברירה אלא למשוך את הכספים ונתמקד בשאלה – האם ניתן להרוויח יותר אם מושכים את הכסף מקרן הפנסיה ומשקיעים במקום אחר (לדוגמא – בנדל”ן).

התשובה לשאלה הזו משתנה כמובן בהתאם ליכולות ההשקעה ולאפיק ההשקעה החלופי לקרן הפנסיה, אך חשוב לזכור שקיימים לחיסכון בקרן הפנסיה מספר יתרונות גדולים:

 1. פטור ממס רווח הון.
 2. ניהול מקצועי של הכסף ותשואות יפות לאורך זמן.
 3. אפשרות להשקיע גם בנכסים שאינם סחירים.
 4. דמי ניהול נמוכים.
 5. ביטוחים חשובים וזולים למקרה מוות או נכות.

חיסכון מוצלח!

  קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:

  בחרו מוצר:
  קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל
  קרן השתלמותקופת גמל להשקעהתיקון 190
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות