תכנון פיננסי – איך לבחור נכון ורשימת מתכננים פיננסיים

השקעות » תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הינו מקצוע חדש יחסית בארץ ובעולם, אך הוא צובר תאוצה הולכת וגוברת בשוק.

אנחנו נסקור כאן את תהליך התכנון הפיננסי, נסביר למי מתאים תהליך תכנון פיננסי, איך נכון לדעתנו לבחור מתכנן פיננסי, וננסה לעשות סדר לגבי המתכננים הפיננסיים השונים הפעילים בארץ.

תכנון פיננסי - מצחיק

1. מה זה תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי הוא תחום חדש יחסית בארץ ובעולם, המתפתח בשנים האחרונות במהירות גדולה. הצורך ברור – העולם הפיננסי הופך עם השנים להיות יותר ויותר מורכב, היקפי המידע הפיננסי הקיים עצומים, כמות אפיקי ההשקעה והחיסכון הולכת וגדלה, ועימם גדל לכאורה גם הקושי לקבל החלטות כלכליות מושכלות.

המתכנן הפיננסי נועד לתת פתרון בדיוק במשבצת הזו, ולסייע לאנשים ומשפחות בגיבוש אסטרטגיה להשגת יעדי חיים ובמימושה בפועל, תוך תכנון עתידם הכלכלי, בניית תזרים המזומנים המשפחתי, ניהול הנכסים שלהם והגנה עליהם.

תחומי העיסוק של המתכננים הפיננסיים מקיפים שישה עולמות מרכזיים:

1. ניהול תקציב המשפחה ותזרימי מזומנים

בחינת הכנסות ונכסי הלקוח למול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות שלו, ובניית תכנית תזרים מזומנים מותאמת לניהול כספו.

2. תכנון וניהול נכסים

תכנון נכסי הלקוח מתבצע בהתאם לנכסים הקיימים ולכל אחד מצמתי החיים המרכזיים הצפויים ללקוח (בר מצווה, חתונה, טיול בעולם, פרישה וכו’).

תכנון הנכסים בהתאם ליעדים הכלכליים שמגדיר הלקוח ומתבצע תוך התחשבות במאפייני הסיכון והעדפות ההשקעה האישיות של הלקוח, ויכולתו הכלכלית.

3. ניהול סיכונים

חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון פיננסי הוא יצירת ההגנה מפני סכנות כלכליות אפשריות. מוות, נכות, פציעה, פיטורין, מחלה – לכל תרחיש משמעויות כלכליות שונות הדורשות התייחסות ומענה.

4. תכנון הפרישה

יצירת המשאבים הנדרשים (חסכונות, נכסים וכו’) למניעת ירידה ברמת החיים עם הפרישה לפנסיה, ותכנון נכון של אופן השימוש במשאבים אלה לאחר הפרישה על מנת למצות את המירב מהחסכונות והנכסים.

5. תכנון היבטי המיסוי

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על תזרים הכספים נטו שלנו הוא המיסוי. תחום זה כולל תכנון מיטבי של היבטי המיסוי טרם הפרישה ואחריה, למיצוי מלוא הפוטנציאל הכספי של חסכונות ונכסי הלקוח.

6. תכנון הירושה

מתן מענה לאופן העברת נכסי הלקוח לדור הבא, תוך מתן מענה להיבטים המשפטיים והכלכליים הרלוונטיים.

מגוון התחומים הרחב בהם עוסקים המתכננים הפיננסיים, לצד עובדת היותו של המקצוע חדש יחסית, יוצרים מצב שבו מעמדם החוקי ותהליך ההסמכה והרישוי של המתכננים הפיננסיים בארץ אינו מוסדר, ולמעשה כל אדם יכול היום לכנות את עצמו כ”מתכנן פיננסי”, ללא קשר לרמת הידע או ההכשרה שלו. מצב זה מחייב אותנו, הלקוחות, לתשומת לב מיוחדת בעת בחירת המתכנן הפיננסי, ואנחנו נפרט כאן מתווה לתהליך בחירה מומלץ.

המלצות קריאה נוספות:

2. מי צריך תכנון פיננסי?

למעשה, כל אחד מאיתנו מבצע תהליכים הנוגעות לתכנון פיננסי כמעט מדי יום. אנחנו מקבלים באופן שוטף החלטות הנוגעות לאופן ניהול תקציב הבית, חסכונות, השקעות, פנסיה, ביטוח, נדל”ן, מיסוי וכו’ (וכן – גם ההחלטה להתעלם מנושאים אלה היא החלטה כלכלית, וכנראה שלא מהמוצלחות שבהן).

תהליך של תכנון פיננסי בעזרתו של מתכנן פיננסי מקצועי נועד לעזור בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר ובהשגת היעדים הכלכליים. קיימים שני פרמטרים מרכזיים המשפיעים על ההחלטה האם נכון לבצע את התכנון הפיננסי באופן עצמאי או בעזרתו של מתכנן מקצועי והם:

1. האם אני מאמין ביכולתי לבצע תכנון פיננסי מוצלח באופן עצמאי?

העולם נחלק לחובבי העולם הפיננסי ולמי שמתרחק ממנו כמו מאש. חובבי הפיננסים יעדיפו במקרים רבים לבצע את התכנון הפיננסי שלהם ושל משפחתם לבד, תוך לימוד והתעדכנות שוטפים בשווקי ההון, העמקה בתחומי החיסכון והפיננסים, ובדיקות מעמיקות של החלופות השונות.

מי שאינו מאמין שיש לו את הזמן והיכולת כדי לבצע תכנון פיננסי עצמאי עלול למצוא את עצמו מקבל החלטות כלכליות קריטיות כלאחר יד ומבלי להקדיש להן את תשומת הלב הראויה, ושווה לו לשקול להיעזר בגורם מקצועי.

2. האם היקף הנכסים וההכנסות שלי מצדיק תכנון פיננסי?

בעיקרון, כל אחד צריך לבצע תכנון פיננסי, ויש האומרים שהתכנון הפיננסי חשוב במיוחד בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות. מצד שני ברור, שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו לשלם עבור ייעוץ פיננסי מקצועי.

ליווי של מתכנן פיננסי יהיה לרוב מוצדק כלכלית בעיקר עבור לקוחות מהעשירונים העליונים, בעלי משפחות, שהספיקו לצבור היקף בסיסי של נכסים וחסכונות.

חשוב – משפחות ויחידים מהעשירונים הנמוכים יכולים לקבל סיוע בסיסי בתכנון פיננסי ממתכננים פיננסיים המתנדבים בעמותת פעמונים.

3. מה ההבדל בין מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח

כפי שכתבנו קודם, מצבם החוקי של המתכננים הפיננסיים בישראל ובעולם עדיין אינו מוסדר (למעט מספר קטן של מדינות),  וכל אחד יכול להגדיר את עצמו כ”מתכנן פיננסי”.

סוכני ביטוח רבים מגדירים את עצמם כמתכננים פיננסיים, או מציעים שירותי תכנון פיננסי, מגמה שהתחזקה מאז כניסתו לתוקף של החוק האוסר על סוכני ביטוח להגדיר את פעילותם כייעוץ פנסיוני.

כתוצאה מכך, נכון להיום ההבחנה החשובה בין מתכננים פיננסיים לבין סוכני ביטוח אינה ברורה, ועלולה לגרום לאי הבנות ואף לפגיעה כלכלית בלקוח.

מתכנן פיננסי שאינו סוכן ביטוח, אמור לקבל את התשלום שלו מהלקוח בלבד, וכך להימנע ממצב של ניגוד עניינים מול הלקוח (וכתבנו “אמור לקבל” מפני שהנושא אינו מוסדר חוקית ואינו נאכף בפועל).

סוכני הביטוח לעומת זאת יכולים לקבל עמלות מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה, במקביל לכספים שהם גובים מהלקוחות בגין התכנון הפיננסי, דבר שעלול ליצור ניגוד אינטרסים מסוים בינם ובין הלקוח.

ולכן, בעת בחירת מתכנן פיננסי, בדגש על מתכנן בעל רישיון לשיווק פנסיוני, חשוב לקבל ממנו הבהרה בכתב שהוא אינו מקבל עמלות מאף גוף פיננסי עבור המוצרים שלכם, ושהוא מחוייב לטובתכם בלבד, ללא ניגודי אינטרסים.

4. מה ההבדל בין מתכנן פיננסי ויועץ פנסיוני

באופן כוללני ניתן לומר שההבחנה בין מתכנן פיננסי ויועץ פנסיוני היא שהיועץ הפנסיוני מתמקד בחיסכון לקראת הפרישה ובתכנון התקופה שלאחר הפרישה, והמתכנן הפיננסי מתמקד בתמונה הרחבה יותר של השגת היעדים הכלכליים במהלך החיים (אך אינו מוסמך לעסוק במוצרים הפנסיוניים השונים).

לעומת המתכננים הפיננסיים שמעמדם לא הוסדר עדיין בחוק, הוגדרו מעמדו ותהליך הכשרתו של היועץ הפנסיוני בחוק, והוא כיום הגורם היחיד בישראל שמורשה לתת ייעוץ פנסיוני. ההגדרה הזו מונעת למעשה מהמתכננים הפיננסיים לתת ייעוץ בכל הקשור למוצרי הפנסיה של הלקוח – קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

מצד שני, בחלק מהמקרים זוית הראייה של המתכנן הפיננסי רחבה יותר מזו של היועץ הפנסיוני, וכוללת גם את החסכונות לטווח הבינוני, ומגוון רחב יותר של כלי ואפיקי השקעה (כגון נדל”ן, שוק ההון, נכסים פסיביים וכו’).

במידה מסוימת ניתן לומר שתהליך התכנון הפיננסי ותהליך הייעוץ הפנסיוני משלימים זה את זה. כדי ליהנות משני העולמות ניתן לבחור ביועץ פנסיוני המבצע את שני התהליכים, או לשלב בין שני אנשי מקצוע.

5. מה ההבדל בין מתכנן פיננסי ויועץ השקעות?

הערה – רוב יועצי השקעות נמצאים כיום בבנקים ולכן נתייחס כאן ליועצים אלה.

הבנקים מגדירים ליועצי ההשקעות שלהם שתי משימות עיקריות: לתת ייעוץ טוב ללקוח, ולייצר לבנק הכנסות, ובכך הם מייצרים ליועצי ההשקעות ניגוד עניינים מובנה בפעילותם בין טובת הלקוח וטובת הבנק.

ניגוד האינטרסים הזה גורם פעמים רבות לכך שלקוחות הייעוץ בבנקים משלמים עמלות גבוהות מהנדרש, מבצעים מספר פעולות הגדול יותר ממה שנכון לתיק שלהם, ובוחרים במוצרי השקעה שפחות טובים להם אך רווחיים יותר לבנק.

בנוסף, יועצי ההשקעות בבנקים מוגבלים מבחינת מגוון אפיקי ההשקעה בהם הם יכולים לעסוק, ומתמקדים רק בניהול תיק ניירות הערך של הלקוח.

6. תהליך התכנון הפיננסי – למה לצפות? ולמה חשוב לשים לב?

תהליך התכנון הפיננסי מורכב מ-6 שלבים עיקריים:

שלב 1: הגדרת התהליך ואופן ההתקשרות בין הלקוח והמתכנן הפיננסי

כמו בהרבה מקומות אחרים בחיים, תהליך מוצלח של תכנון פיננסי מתחיל קודם כל בתיאום ציפיות בין הלקוח והמתכנן הפיננסי. בשלב זה יסביר המתכנן הפיננסי את אופי העבודה המשותפת ואת נקודות המפתח לתהליך תכנון מוצלח.

חשוב מאוד בשלב זה לבקש מהמתכנן הפיננסי התחייבות בכתב לכך שהוא אינו מקבל עמלות שונות מהגופים הפיננסיים בגין המוצרים שלכם, ולמנוע בכך ניגודי אינטרסים אפשריים שיפגעו באיכות הייעוץ שתקבלו.

שלב 2: איסוף נתוני לקוח וקביעת מטרות ויעדים

תכנון פיננסי טוב חייב להיות מותאם למאפיינים האישיים של כל לקוח. בשלב זה יראיין המתכנן הפיננסי את הלקוח אודות משפחתו, מקורות ההכנסה, הנכסים, התכניות לעתיד והיעדים הכלכליים שלו.

לאחר מכן יאסוף וירכז המתכנן את כלל המידע הפיננסי והכלכלי אודות הלקוח – חשבונות בנק, דוחות פנסיה וחיסכון, ביטוחים, מיפוי נכסים וכו’.

שלב 3: ניתוח והערכת המצב הפיננסי של הלקוח

לאחר שנאספו כל הנתונים הנדרשים, יבצע המתכנן הפיננסי ניתוח מעמיק שלהם, יריץ סימולציות ויבחן את הפערים הקיימים בין הצרכים, התוכניות והיעדים של הלקוח ובין נתוניו בפועל.

בנוסף, ייבדקו התאמת רמת הסיכון למאפייני הלקוח, איכות אפיקי ומוצרי החיסכון, עלויות הניהול והפוטנציאל לחסכון בתשלומי מס.

שלב 4: פיתוח והצגת התוכנית הפיננסית

את ממצאי שלב הניתוח יציג המתכנן הפיננסי ללקוח, ולאחריהן יציג בפניו מספר חלופות אפשריות לתוכניות פיננסיות עבורו. בכל חלופה יציג המתכנן את המשמעויות שלה עבור הלקוח כיום ובעתיד, את הסיכונים והסיכויים הגלומים בה ואת דרגת הקושי המוערכת למימושה.

בחירת התוכנית הפיננסית ליישום תתבצע על ידי הלקוח, בהתאם מתוך החלופות, או תוך שילוב של מספר חלופות.

שלב 5: יישום המלצות תכנון פיננסי

לאחר שנבחרה התוכנית הפיננסית המועדפת על הלקוח, יהפוך אותה המתכנן הפיננסי לתוכנית עבודה מפורטת, הניתנת למעקב ובקרה שוטפים.

שלב 6: מעקב אחר התכנית הפיננסית וביצוע שינויים בהתאם לצורך

הוצאתה לפועל של התכנית הפיננסית מתבצעת לאורך זמן, ובתנאי סביבה משתנים, ולכן קיימת חשיבות גדולה מאוד למעקב ולבקרה אחר אופן מימוש התכנית, ולביצוע התאמות לתכנית במידת הצורך.

7. עלות תכנון פיננסי

עלות התכנון הפיננסי משתנה בהתאם למאפייני הלקוח והמתכנן, אך יש מספר כללי אצבע שחשוב לשים אליהם לב.

1. תכנון פיננסי חינם זו החלופה הכי יקרה שיש

אפשר להניח שאתם לא מכירים הרבה בעלי מקצוע טובים שנותנים את השירות שלהם ללא תשלום, וגם בעולם התכנון הפיננסי אתם יכולים להניח בשקט שמאחורי הצעות לתכנון פיננסי בחינם מתחבא הרבה מאוד כסף, ושלכם.

איך זה עובד? כאמור, חלק מהמתכננים הפיננסיים הם גם סוכני ביטוח. אותם מתכננים פיננסיים/סוכני ביטוח יכולים לוותר לכאורה על התשלום שלכם ולהרוויח רק מהעמלות שהם מקבלים על המוצרים שלכם מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות השונים.

לכאורה – מדובר בסידור מצויין – אתם מקבלים תכנון פיננסי בחינם, ואת החשבון משלמת חברת הביטוח.

למעשה, אתם נפגעים ממספר כיוונים, ובראשם הטייה של המתכנן הפיננסי להמליץ על המוצרים שיותר ריווחיים עבורו, ובדמי ניהול שיפרנסו אותו יפה.

2. תכנון פיננסי חד פעמי או מתמשך?

כפי שכתבנו קודם – המעקב אחר מימוש התכנית הפיננסית חשוב לא פחות מהגדרתה של תכנית פיננסית טובה. החלטתם ללכת על תכנון פיננסי? אל תתפשרו על תכנון פיננסי חד פעמי, גם אם זה יחסוך לכם כסף בטווח הקצר.

3. עלויות תכנון פיננסי פרטי – למה לצפות?

עלותו של תהליך תכנון פיננסי מלא נעה בדרך כלל בין 7,500-10,000 ש”ח.

מחיר התכנון הפיננסי משתנה בין מתכנן ומתכנן, ולעתים גם בין לקוח ללקוח, וחשוב מאוד לעשות סקר שוק לפני שמחליטים.

8. איך לבחור מתכנן פיננסי

הפרמטרים החשובים בבחירת מתכנן פיננסי דומים למעשה לקריטריונים לבחירה של כל איש מקצוע, והם: מקצועיות, אמינות ורמת השירות, והדרך הטובה ביותר לבחון נושאים אלה היא באמצעות חוות דעת של אנשים שכבר עברו את התהליך.

נכון להיום, המידע הקיים ברחבי הרשת על המתכננים הפיננסיים הפעילים אינו רב, ולכן ריכזנו כאן, בשיתוף ארגון המתכננים הפיננסיים הישראלי, רשימה של מתכננים פיננסיים מוסמכים, לצד מידע היכול לעזור לכם לבחור את המתכנן הפיננסי המתאים עבורכם.

אנחנו נמשיך לעדכן את הרשימה באופן שוטף, בהתאם לחוות הדעת שנקבל ממשתמשי האתר אשר יפנו למתכננים באמצעות טפסי הפנייה שבעמוד זה. מצאתם טעויות/חוסרים ברשימה? עדכנו אותנו בבקשה.

9. רשימת מתכננים פיננסיים

שםטלפון במשרדטלפון ניידאזורהתמחות
אייל בן נון074-7022212054-7444436פתח תקוהפרישה
אייל מוסקוביץ03-5101735054-7999893מרכזתכנון פיננסי
אלכס סקליאר03-6139900058-6647177השרון, המרכזנדל"ן, מט"ח ושוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, cross-border
אלקנית עוז03-5101735054-4991496מרכזתכנון פיננסי
בני שריד04-8737737050-3280777חיפה, קריותפרישה ומיסוי
דני דוברי03-6139900050-9191119השרון, המרכזCross Border, Expats, פרישה
דרור רוט054-9992003כל הארץתכנון פיננסי, תחזית פיננסית
טלי וולס03-5101735054-7999894מרכזתכנון פיננסי
יגאל הררי052-3401466חיפהניתוח תיקי לקוח
יחיאל קדם054-5552650צפוןפרישה
משה חסון03-5101735054-7672972מרכזתכנון פיננסי
עדנה כהן02-9941017050-7288607ירושליים, בקעת הירדןייעוץ מיסוי, מושבים
עידן כץ04-8608043052-3242145חיפהפיננסים
פישר מרק03-6247070050-5323541פתח תקווהביטוח
רון קשת072-2514224050-2234765שהםפרישה
תמיר בגדדי073-7966800052-8753095חיפהפנסיה

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה