רשות שוק ההון יוזמת: ביטוח סיעודי מורחב בקופות החולים

ביטוח » ביטוח סיעודי מורחב בקופות החולים

לאחר שכמעט כל חברות הביטוח הפסיקו בחודשים האחרונים למכור ביטוחי סיעוד, יוזמת רשות שוק ההון מהלך המיועד לתת פיתרון מסויים לציבור בישראל.

הפתרון שמציעה רשות שוק ההון מתבסס על הרחבת הביטוח הסיעודי הקבוצתי שמשווקות קופות החולים, באופן שיאפשר כיסוי למצב סיעודי למספר רב יותר של שנים.

רשות שוק ההון לוגו

למה הפסיקו חברות הביטוח למכור ביטוח סיעודי פרטי?

רוב חברות הביטוח הפסיקו למכור ביטוחי סיעוד פרטיים באופן רשמי באוקטובר 2019, לאחר שחברת ביטוח המשנה סקור הודיעה על הפסקת פעילותה בישראל.

ההפסקה המוחלטת בשיווקי ביטוחי הסיעוד הפרטיים היוותה את סיומו של תהליך הדרגתי שנמשך מתחילת שנות ה-2000, שבמהלכו צמצמו חברות הביטוח את הכיסוי בביטוח הסיעודי, ובמקביל העלו את מחיר הביטוח בעשרות ואף מאות אחוזים.

יציאתן של חברות הביטוח מתחום הסיעוד אולי נשמעת מפתיעה – מעטים המקרים שבהם חברות בוחרות להפסיק למכור מוצר שמגלגל 1.7 מיליארד שקל בשנה, אך קיימות מספר סיבות לשינוי:

1. עלייה בתוחלת החיים ובתוחלת הסיעוד

תוחלת החיים בישראל ממשיכה לגדול באופן עקבי. על פי נתוני הלמ”ס, עלתה תוחלת החיים בישראל בעשור האחרון בכ-1.8 שנים, כאשר נכון לשנת 2017, נשים חיות בממוצע 84.5 שנים, וגברים 80.6 שנים.

במקביל לעלייה בתוחלת החיים, ניכרת לאורך השנים גם עלייה משמעותית ב”תוחלת הסיעוד” – משך הזמן הממוצע שבו חולים נמצאים במצב סיעודי.

אין נתונים רשמיים אודות תוחלת הסיעוד הכללית בישראל, אך לפי נתוני הביטוח הלאומי, מקבלי גמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי, שמהווים חלק גדול בקרב הקשישים הסיעודיים, נשארו במצב סיעודי כ-5.5 שנים בממוצע (68 חודשים).

מדובר בעלייה של כ-90% לעומת תוחלת הסיעוד בשנת 2009, שעמדה על כ-3 שנים, ועלייה של כמעט פי 4 לעומת תוחלת הסיעוד באמצע שנות ה-90, אשר עמדה על 18 חודשים בלבד.

העלייה התלולה הזו בתוחלת הסיעוד נובעת משתי סיבות מרכזיות:

  1. שיפור יכולות הרפואה.
  2. גידול במספר החולים בדמנציה, שתוחלת הסיעוד שלהם ארוכה ובמקרים רבים נמשכת למעלה מ-10 שנים.

החשש הגדול של חברות הביטוח הוא, שהמודלים הקיימים לא יכולים לחזות את תוחלת הסיעוד העתידית, ולכן הן עלולות לספוג הפסדים כבדים בעתיד עקב תשלומי קצבאות סיעוד לתקופות ארוכות מאוד.

2. קושי להגדיר באופן ברור מי סיעודי ומי לא

אדם מוגדר כחולה סיעודי אם הוא מתקשה בביצוע 3 (בחלק מהפוליסות 2) מהפעולות הבאות באופן עצמאי:

  1. לקום ולשכב
  2. להתלבש ולהתפשט
  3. להתרחץ
  4. לאכול ולשתות
  5. לשלוט על סוגרים
  6. להתנייד באופן עצמאי ממקום למקום

אחת הבעיות המרכזיות של הביטוחים הסיעודיים היא שהפרמטרים להגדרת אדם כסיעודי מבוססים ברובם על הצהרות המבוטח ופחות על בדיקות אוביייקטיביות שניתן לבצע.

דבר זה גרם למקרים רבים שבהם חולים סיעודיים לא קיבלו את כספי הביטוח ולהיפך – תשלומי קצבאות סיעוד לאנשים שאינם באמת במצב סיעודי.

חברות הביטוח, שניסו להילחם בתופעה של הצהרות שווא של מבוטחים הפעילו חוקרים, שבחלק מהמקרים עברו את הגבול בניסיונות החקירה שלהם ויצרו תהודה שלילית מאוד בציבור ובתקשורת.

בשנת 2018 הוציאה רשות שוק ההון את חוזר חקירות הביטוח, המגביל את יכולתן של חברות הביטוח לבדוק את מצבם האמיתי של המבוטחים.

חוזר חקירות הביטוח צמצם את רמת השליטה של חברות הביטוח על תשלומי קצבאות הביטוח הסיעודי והגבירו את חשש החברות מפני הפסדים עתידיים משמעותיים.

3. סביבת הריבית האפסית

אחד הנושאים הפחות מובנים לציבור הוא הקשר שבין סביבת הריבית האפסית השוררת כיום וביטוחי הסיעוד.

הקשר בין שני הנושאים נובע מכך שבעת מכירת ביטוח סיעודי, חברת הביטוח מתחייבת לתשלומים עתידיים, בתמורה לתשלומי פרמיה קבועה לכל חייו של המבוטח.

חלק משמעותי בחישוב הפרמיה (מחיר הביטוח) מהווה הריבית שיכולות החברות להשיג לאורך השנים על הפרמיות שהן מקבלות, אותן הן משקיעות בשוק ההון.

סביבת הריבית האפסית גורמת לכך שהרווחים הצפויים לחברות הביטוח על הפרמיות שגבו בביטוח הסיעודי צפויים להיות נמוכים יותר משהעריכו החברות בעבר. פער זה מחייב את החברות להכיר בהפסדי הון ולרתק סכומים כספיים משמעותיים כ”כרית ביטחון” לתשלומים העתידיים.

4. מבנה לא גמיש של ביטוחי הסיעוד הפרטיים

שיטת התמחור בביטוח הסיעודי הפרטי התבססה על התחייבות לפרמיה קבועה (פחות או יותר) לכל חיי המבוטחים.

שיטת התמחור הזו לא איפשרה לחברות הביטוח להתאים את הפרמיות בביטוחים הסיעודיים לסיכון האמיתי לאורך השנים, וגרמה להן לקחת מקדמי ביטחון גדולים, שגרמו למחירי הביטוח הסיעודי הפרטי לעלות בעשורים האחרונים באופן תלול.

ערב הפסקת השיווק של ביטוחי הסיעוד הפרטיים, היו מחיריהם גבוהים כל כך, שרק לקוחות מעטים רכשו אותם.

המלצות קריאה נוספות:

מה יכלול הביטוח הסיעודי המורחב של קופות החולים?

הביטוח הסיעודי של קופות החולים הוא ביטוח קבוצתי, מעין קבוצת רכישה, שבה קופת החולים רוכשת ביטוח סיעודי קבוצתי מאחת מחברות הביטוח, ומשווקת אותו לחברי הקופה תמורת תוספת תשלום.

1. רובד בסיסי

תנאי הביטוח בביטוח הסיעודי של קופות החולים אחידים בכל קופות החולים, והם לא ישתנו גם לאחר השקת הרובד המורחב (לפירוט נוסף על הביטוח הסיעודי האחיד בקופות החולים – ראו כאן):

א. כיסוי ל-5 שנות סיעוד (60 חודשים) בלבד.

ב. תשלומים מודולרים בהתאם לסוג הטיפול ולגיל הצטרפות המבוטח (כל הסכומים בש”ח).

ביטוח סיעודי בקופות החולים – רובד בסיסי – סכום פיצוי חודשי

גיל הצטרפות לביטוחעד 4950-5960 ומעלה
מבוטח השוהה בביתו5,500 ש"ח4,500 ש"ח3,500 ש"ח
מבוטח השוהה במוסד סיעודי10,000 ש"ח6,500 ש"ח4,500 ש"ח

2. רובד מורחב – כיסוי ל-8 שנים / לכל החיים

הרובד המורחב החדש שיוזמת רשות שוק ההון מאריך את תקופת הפיצוי לה זכאי המבוטח ל-8 שנים (96 חודשים) או לכל חיי המבוטח, ובמקביל מגדיל הרובד המורחב גם את סכומי הפיצוי להם זכאים המבוטחים.

ביטוח סיעודי בקופות החולים – רובד מורחב – סכום פיצוי חודשי

גיל הצטרפות לביטוחעד 4950-5960 ומעלה
מבוטח השוהה בביתו6,500 ש"ח5,500 ש"ח4,000 ש"ח
מבוטח השוהה במוסד סיעודי13,000 ש"ח8,500 ש"ח5,500 ש"ח

ביטוח סיעודי קופות חולים – רובד מורחב – האם הוא כדאי?

קודם כל – כמה ביטוח סיעודי צריך?

כל התלבטות הקשורה לרכישת ביטוח סיעודי צריכה להתחיל בשאלה: “כמה ביטוח סיעודי אני באמת צריך/צריכה?”, והתשובה משתנה מאדם לאדם.

עלויות הטיפול הסיעודי נעות בין 7,000-10,000 לחולה סיעודי המטופל בביתו, ובין 15,000-20,000 לחולה המאושפז במוסד סיעודי.

לעומת עלויות הטיפול, שהן דומות, פחות או יותר, עבור רובם של החולים הסיעודיים, קיים ביניהם הבדל מהותי בכל הנוגע למקורות המימון של הטיפול.

לדוגמא: אדם המקבל קצבת פנסיה של 13,000 ש”ח בחודש, ומחזיק ברשותו נכס אותו ניתן להשכיר ב-7,000 ש”ח לחודש, יכול לממן את עלויות הטיפול הסיעודי במלואן, ולא באמת זקוק לביטוח סיעודי.

לעומתו, לאדם ללא נכס, שקצבת הפנסיה שלו עומדת על כ-8,000 ש”ח, יש צורך בביטוח סיעודי אשר יכסה במידת הצורך את עלויות האשפוז במוסד סיעודי.

קראו עוד על אופן חישוב סכום הביטוח הסיעודי שבאמת צריך בקישור הזה.

ביטוח סיעודי מורחב של קופת החולים או ביטוח סיעודי פרטי?

אחרי שבדקנו כמה ביטוח סיעודי אנחנו באמת צריכים, עולה השאלה – האם להמשיך לשלם על הביטוח הסיעודי הפרטי או לעבור לביטוח הסיעודי המורחב של קופות החולים?

התשובה לשאלה תלויה במספר פרמטרים:

1. האם תקופת וסכום הביטוח שיש לי בביטוח הפרטי מתאימים לי?

סכומי ותקופות הביטוח בביטוחי הסיעוד הפרטיים משתנים מפוליסה ופוליסה, וההבדלים יכולים להיות מהותיים.

אם סכום הביטוח ותקופת הביטוח בביטוח הסיעודי הפרטי שלכם מתאים לצורך שלכם, ניתן לעבור לסעיף הבא, ואם אתם נמצאים כרגע בביטוח חסר – כנראה שיהיה לכם צורך להשלים את הכיסוי באמצעות הביטוח הסיעודי של קופות החולים.

2. מה ההפרש בעלויות הביטוח בין הביטוח הפרטי לקופת החולים?

נכון להיום הרובד המורחב בביטוח הסיעודי בקופות החולים עוד לא אושר, כך שלא ניתן לדעת מהן עלויות הכיסוי.

לאחר שהיוזמה של רשות שוק ההון תאושר, יבצעו קופות החולים מכרזים בין חברות הביטוח, שלאחריהם יפורסמו מחירי הכיסוי.

בכל מקרה, כאשר משווים בין מחירי הביטוח הסיעודי הפרטי לביטוח בקופת החולים חשוב לזכור, שמחירי הביטוח הסיעודי בקופות החולים משתנים אחת למספר שנים, בהתאם לתוחלות החיים והסיעוד המעודכנות, ואילו מחירי הביטוח הסיעודי הפרטי קבועים לכל החיים (ברוב הפוליסות הפרטיות).

עוד באותו נושא:

יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות