ביטוח אובדן כושר עבודה – כל מה שצריך לדעת

ביטוח » ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר שקיימים, אך לרוב הוא אינו מקבל את תשומת הלב הראויה.

החשיבות הגדולה ביותר של ביטוח אובדן כושר עבודה היא ביצירת הכנסה חלופית למשפחה או ליחיד, במקרים שבהם מפרנס משמעותי אינו יכול לעבוד באופן זמני, או במשך תקופה ארוכה. 

בגלל שחלק ממצבי אובדן כושר העבודה עלולים להימשך שנים רבות, המשמעות הכספית של ביטוח אובדן כושר עבודה עבור המבוטחים ומשפחתם יכולה להגיע למיליוני ש”ח.

ביטוח אובדן כושר עבודה - מדריך

1. מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה?

בבסיסו מיועד ביטוח אובדן כושר העבודה להגן על המבוטח מפני מקרה בו יאבד את יכולתו לעבוד באופן זמני או קבוע, אם בשל תאונה ואם בשל מחלה.

בגלל שהמצב של אובדן כושר העבודה יכול להיות ממושך מאוד (עשרות שנים במקרים מסויימים), המשמעות הכלכלית של ביטוח זה יכולה להיות עצומה עבור המבוטח, ולמעשה להציל את משפחתו מקושי כלכלי גדול, לצד הקושי הרגשי בטיפול בקרוב הנמצא במצב זה.

ההגדרה של מצב אובדן כושר העבודה משתנה בין הפוליסות השונות של ביטוח אובדן כושר העבודה (או כיסוי למקרה נכות כפי שהוא מכונה בקרן הפנסיה), ואנחנו נסקור את ההבדלים בין הפוליסות הללו בהמשך המדריך.

המלצות קריאה נוספות:

2. מי צריך ביטוח אובדן כושר עבודה?

המספרים הבאים הולכים להישמע לכם מוגזמים, אבל זו המציאות הסטטיסטית כיום – 1 מ-4 יגיעו למצב של אובדן כושר עבודה, זמני או קבוע, לפני יציאתם לפנסיה.

המשמעות הכספית של מצב אובדן כושר עבודה ממושך עלולה להיות גדולה מאוד. עשו חישוב של ההכנסה הצפויה לכם מהיום ועד גיל פרישה, ושל כל ההפקדות לפנסיה שלכם בתקופה הזו, ותקבלו במקרים רבים סכומים משמעותיים מאוד שיכולים להגיע למיליונים רבים של שקלים.

המספרים האלה הופכים את ביטוח אובדן כושר העבודה לאחד הביטוחים החשובים ביותר שקיימים, ולמעשה מומלץ לכל אדם שעובד ומתפרנס להחזיק בביטוח כזה, בין אם יש לו משפחה וילדים ובין אם לא.

לשמחתנו, חלק משמעותי מאוד מתושבי ישראל מבוטחים ברמה מסוימת בביטוח אובדן כושר עבודה (גם אם הם לא תמיד מודעים לכך), במסגרת קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלהם, וברמה פחותה – גם על ידי הביטוח הלאומי.

חשוב! ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר עבור כל שכיר ועצמאי, וחשוב לוודא שאתם מכוסים. עם זאת כדאי לדעת שלרובנו יש כבר כיסוי מסוים למקרה של אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה או מטעם המעסיק

3. סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה נבדלות ביניהן בסוג הכיסויים, היקף הכיסויים, ואפילו באופן ההגדרה של מצב של אובדן כושר עבודה.

היקף הכיסויים בפוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה השתנה לאורך השנים, והפוליסות החדשות מקיפות ומתאימות יותר לצרכי המבוטחים מאשר הפוליסות הותיקות.

ניתן לקרוא עוד על הרפורמה בביטוחי אובדן כושר העבודה של אוגוסט 2017, ואנחנו נסביר כאן קצת על סוגי הביטוח השונים שחשוב להכיר.

א. איזה מצב של אובדן כושר עבודה מכוסה בפוליסה?

1. יכולת לעבוד בכל עבודה שהיא

הכיסוי הבסיסי ביותר הוא למצב של אובדן כושר עבודה שאינו מאפשר למבוטח לעסוק בכל עיסוק שהוא.

2. יכולת לעבוד בעיסוק סביר אחר

כיסוי רחב יותר לאובדן כושר עבודה כולל את היכולת של המבוטח לעסוק בעיסוקו (בהתאם למה שנרשם בפוליסה), אבל גם בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, ניסיונו וכישוריו של המבוטח.

3. יכולת לעבוד בעיסוק המסוים של העובד בלבד

הכיסוי הרחב ביותר (ובדרך כלל גם היקר ביותר) כולל את היכולת של המבוטח לעסוק בעיסוק המסויים הרשום בפוליסה שלו.

ב. היקף אובדן כושר העבודה

1.אובדן כושר עבודה מלא

כל הפוליסות לאובדן כושר עבודה מכסות מצבים של אובדן כושר עבודה מלא. כלומר, אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה.

2. אובדן כושר עבודה חלקי

ביטוח רחב יותר שכולל כיסוי גם למצבים של אובדן כושר עבודה חלקי. ברוב הפוליסות ההגדרה של אובדן כושר עבודה חלקי היא אובדן יכולת לעבוד בשיעור של 25% עד 75%, איך קיימת שונות בהגדרה בין הפוליסות השונות.

ג. תקופת ההמתנה

גם המועד תחילת תשלומי ביטוח אובדן כושר העבודה קיימת שונות בין הפוליסות השונות.

התקופה שבין מועד היווצרות אובדן כושר העבודה ועד מועד תחילת התשלומים נקרא “תקופת המתנה” וניתן להתייחס אליו כאל ההשתתפות העצמית של המבוטח בפוליסה.

תקופת ההמתנה משתנה בין פוליסה לפוליסה ונעה בדרך כלל בין חודש לשלושה חודשים (כאשר תחילת התשלומים היא בכל מקרה לאחר שלושה חודשים, ואם יש צורך אז החודשים הראשונים ישולמו רטרואקטיבית).

ניתן להקטין את תקופת ההמתנה באובדן כושר העבודה באמצעות רכישת הרחבה הנקראת “פרנצ’יזה” (עוד על ההרחבות בהמשך המדריך).

חשוב! יש לבחור בסוג הביטוח המתאים למאפייני העיסוק, והיכולות הכלכליות של כל אחד

4. כמה ביטוח אובדן כושר עבודה צריך?

כפי שכתבנו קודם, המטרה של ביטוח אובדן כושר העבודה היא קודם כל לאפשר למבוטח ולמשפחתו לשמור על רמת חייו גם במקרה של נכות או חוסר יכולת לעבוד.

בהתאם לכך צריכים פיצויי הביטוח לעמוד על סכום חודשי הקרוב להכנסה של המבוטח לפני מקרה הביטוח.

מצד שני החליטה המדינה על סכום מקסימלי שניתן לקבל במקרה של ביטוח אובדן כושר עבודה, כדי להימנע ממצבים שבהם יותר משתלם לעובד לשבת בבית ולא לחזור לשוק העבודה. 

מגבלת הפיצויים בשל אובדן כושר עבודה עומדת נכון להיום על 75% מההכנסה הממוצעת של המבוטח לפני מקרה הביטוח (אופן החישוב של ההכנסה הממוצעת משתנה בין הפוליסות, אך נקבע בדרך כלל לפי ההכנסה המדווחת של המבוטח ב-12 החודשים או 3 החודשים שקדמו למקרה הביטוח).

כך שגם אם המבוטח זכאי לפי הפוליסה (או הפוליסות למי שיש מספר ביטוחים) לפיצויים בסכום גבוה, הוא לא יוכל לקבל יותר מתקרת הקצבה המקסימלית העומדת על 75% מההכנסה.

כל זה הופך את ההחלטה על סכום הביטוח הרצוי לפשוטה יחסית – ודאו שסכום הביטוח בפוליסה שלכם עומד על 75% מההכנסה – לא פחות ולא יותר.

חשוב לזכור גם שחישוב ה-75% מההכנסה לא לוקח בחשבון בונוסים והטבות שונות שיש לחלק מהעובדים, כגון רכב, טלפון, אש”ל, ארוחות וכו’.

בדיקת סכום הביטוח שלכם בפוליסה פשוטה יחסית – הוא מופיע באופן ברור בדוחות השנתיים ששולחת חברת הביטוח, כקצבה החודשית לה תהיו זכאים במקרה של אובדן כושר עבודה.

חשוב לבצע בדיקה זו אחת לתקופה, ובמקרים של שינויים בשכר – לוודא שסכומי הביטוח עדיין מתאימים.

חשוב! לא ניתן לקבל מביטוח אובדן כושר העבודה קצבה של יותר מ-75% מהשכר המבוטח, גם אם יש מספר פוליסות שונות

5. השוואת ביטוח אובדן כושר עבודה לביטוחים אחרים

א. ביטוח אובדן כושר עבודה מול ביטוח סיעודי

במקרים מסויימים קיימת חפיפה בין מצד של אובדן כושר עבודה ומצב סיעודי, ולכן קיימת נטיה להתבלבל בין שני הביטוחים.

למעשה מדובר בביטוחים שבמידה רבה משלימים זה את זה, כשההבדלים המרכזיים ביניהם הם:

 ביטוח אובדן כושר עבודהביטוח סיעודי
תקופת הביטוחהביטוח תקף וישלם פיצויים עד גיל 60/65/67/70 - בהתאם לרשום בפוליסה.במרבית הפוליסות הביטוח תקף וישלם פיצויים עד סוף החיים (ומהפוליסות שלא כדאי להיפרד לשלום).
תשלומי הביטוחסכום המוגדר בפוליסה עד תקרה של 75% מההכנסה החודשית.הסכום המוגדר בפוליסה, ללא קשר להכנסה החודשית.
זכאותבמצבים של אובדן כושר עבודה, מלא (או חלקי בחלק מהפוליסות), גם אם לא נמצאים במצב סיעודי.רק למי שמוגדר כסיעודי.
תקופת המתנהבין חודש ל-6 חודשים, בהתאם לתנאי הפוליסה.בין חודש ל-5 שנים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ב. ביטוח אובדן כושר עבודה מול ביטוח תאונות אישיות

רוב ביטוחי התאונות האישיות כוללים גם כיסוי מסויים למקרה נכות (“נכות מתאונה”), אבל מדובר בכיסוי חלקי מאוד וחשוב לא להתייחס אל ביטוח תאונות אישיות כאל ביטוח אובדן כושר עבודה אמיתי.

 ביטוח אובדן כושר עבודהביטוח תאונות אישיות
תקופת הביטוחהביטוח תקף וישלם פיצויים עד גיל 60/65/67/70 - בהתאם לרשום בפוליסה.במרבית הפוליסות הביטוח תקף לשנתיים בלבד.
תשלומי הביטוחסכום המוגדר בפוליסה עד תקרה של 75% מההכנסה החודשית.הסכום המוגדר בפוליסה, כשהוא מוכפל בשיעור הנכות ובהתאם לתנאי הפוליסה.
זכאותבמצבים של אובדן כושר עבודה, מלא (או חלקי בחלק מהפוליסות), גם אם לא נמצאים במצב סיעודי.במצבים של אובדן כושר עבודה, מלא וחלקי ברוב הפוליסות, גם אם לא נמצאים במצב סיעודי.
תקופת המתנהבין חודש ל-6 חודשים, בהתאם לתנאי הפוליסה.בין שבוע לחודש בדרך כלל, בהתאם לתנאי הפוליסה.

6. איך לקנות נכון ביטוח אובדן כושר עבודה

קיימות מספר אפשרויות לקניית ביטוח אובדן כושר עבודה, וההפרשים בין העלויות של אותו הכיסוי יכולים להגיע עצומים – מעשרות אחוזים ועד לתשלומים כפולים על אותו הכיסוי בדיוק.

אז איך קונים נכון ביטוח אובדן כושר עבודה ונמנעים מתשלומים כפולים ומיותרים?

אנחנו נכתוב על מספר אפשרויות כאלה:

א. ביטוח אובדן כושר עבודה על חשבון המעסיק

1. למי זה מתאים?

עובדים שבמסגרת הסכם העבודה האישי או הקיבוצי שלהם, זכאים לביטוח אובדן כושר עבודה מלא על חשבון המעסיק.

2. מה העלויות?

לעובד – בעיקרון כלום (בחלק ממקומות העבודה הוצאת המעסיק על אובדן כושר העבודה באה על חשבון הפרשות המעסיק לפנסיה של העובד, כך שבפועל העובד כן משלם על הביטוח).

למעסיק – במקרים רבים משלם המעסיק עלויות ביטוח מופחתות, אך עדיין מכיוון שמדובר בביטוח אובדן כושר עבודה פרטי מלא, מדובר על סכומים לא קטנים.

ב. ביטוח נכות בקרן הפנסיה

1. למי זה מתאים?

עובדים במקצועות “צווארון כחול” – פועלים במפעל, גננים, חקלאים וכו’.

2. מה העלויות?

העלויות של ביטוח הנכות בקרן הפנסיה נמוכות מאוד, מאחר שהן מתבססות על ביטוח הדדי בין כלל החברים בקרן, -ללא חברת ביטוח באמצע “שגוזרת” על הביטוח הזה רווח נוסף.

3. למה חשוב לשים לב?

סכום הביטוח בקרן הפנסיה למקרה נכות נקבע לפי הכנסתו המבוטחת של המבוטח.

לשכירים נקבעת ההכנסה המבוטחת בהתאם לדיווחי המעסיק, ואילו לעצמאים קובעת קרן הפנסיה את ההכנסה המבוטחת על ידי חלוקת ההפקדה החודשית הממוצעת ב-16%.

במידה וההפקדות לקרן הפנסיה מבוצעות באופן חלקי או שלא על מלוא השכר, גם הכיסוי הביטוחי יורד בהתאם. 

ג. ביטוח נכות בקרן הפנסיה+ביטוח משלים (“מטריה”)

1. למי זה מתאים?

עובדים במקצועות “לבן” – עורכי דין, רופאים, מתכנתים וכו’, שחשוב שיהיו מכוסים לעיסוק המסויים שלהם.

2. מה העלויות?

כאמור, העלויות של ביטוח הנכות בקרן הפנסיה נמוכות מאוד, מאחר שהן מתבססות על ביטוח הדדי בין כלל החברים בקרן, ללא חברת ביטוח באמצע “שגוזרת” על הביטוח הזה רווח נוסף.

ביטוח אובדן כושר העבודה המשלים (“ביטוח מטריה”) נועד להוסיף לכיסוי הבסיסי הקיים בקרן הפנסיה את כל הכיסויים הקיימים בביטוח אובדן כושר עבודה פרטי מורחב. מכיוון שמדובר בביטוח משלים בלבד, ומרבית הסיכון עדיין מוטלת על הביטוח שבקרן הפנסיה, העלויות של ביטוח זה נמוכות יחסית ועומדות על עשרות שקלים בחודש.

3. למה חשוב לשים לב?

סכום הביטוח בקרן הפנסיה למקרה נכות נקבע לפי הכנסתו המבוטחת של המבוטח.

לשכירים נקבעת ההכנסה המבוטחת בהתאם לדיווחי המעסיק, ואילו לעצמאים קובעת קרן הפנסיה את ההכנסה המבוטחת על ידי חלוקת ההפקדה החודשית הממוצעת ב-16%.

במידה וההפקדות לקרן הפנסיה מבוצעות באופן חלקי או שלא על מלוא השכר, גם הכיסוי הביטוחי יורד בהתאם. 

בנוסף, חשוב לשים לב שהביטוח המשלים אכן כולל את כל ההרחבות והכיסויים בהן אתם מעוניינים, ולא כולל כיסויים שאינם רלוונטיים עבורכם.

חשוב! קנייה נכונה של ביטוח אובדן כושר עבודה יכולה לחסוך הרבה כסף, מבלי לפגוע בכיסוי

7. מהן הדרכים הלא מוצלחות לקניית ביטוח אובדן כושר עבודה

לאחר שסקרנו מספר אפשרויות זולות יחסית לקניית ביטוח אובדן כושר עבודה, נתמקד כאן באפשרויות הפחות כדאיות לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה.

א. החזקה במספר ביטוחי אובדן כושר עבודה במקביל

כפי שראינו, ביטוחי אובדן כושר עבודה קיימים במספר מקומות, חלקם לא צפויים – קרן הפנסיה והביטוח על חשבון המעסיק.

במשך השנים פגשנו לא מעט אנשים שהחזיקו מספר ביטוחים שונים לאובדן כושר עבודה, חלקם מחוסר מודעות וחלקם מתוך אמונה שכך הם נהנים מכיסוי רחב יותר.

בפועל, לא ניתן לקבל במצב של אובדן כושר עבודה יותר קצבה מ-75%, גם אם מחזיקים במספר ביטוחים בסכומים גבוהים יותר, כך שאותם מבוטחים משלמים סכומים מיותרים לחלוטין עבור אותו הכיסוי.

ב. קניית ביטוח תאונות אישיות במקום אובדן כושר עבודה

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח שחברות הביטוח משווקות בלהיטות רבה. הסיבה לכך היא הריווחיות הגבוהה של הביטוח הזה, שנותן כיסויים מוגבלים למקרי מוות, נכות ופציעות, בעלויות לא מבוטלות.

כפי שכתבנו קודם, הכיסוי שנותן ביטוח תאונות אישיות למקרי נכות הוא לשנתיים בלבד (בחלק מהמקרים אף פחות מזה), ולכן לא מספק הגנה אמיתית מפני מצב של אובדן כושר עבודה מתמשך.

ג. קניית ביטוח אובדן כושר עבודה בתוך ביטוח המנהלים

פוליסות ביטוח המנהלים כוללות בדרך כלל גם כיסויים למקרי מוות או נכות.

בניגוד לביטוחים הזולים למקרי נכות ומוות בקרן הפנסיה, הביטוחים הקיימים בפוליסות ביטוח המנהלים בדרך כלל יקרים ופוגעים באופן משמעותי בחיסכון הפנסיוני של המבוטח.

חוסכים ירוויחו בדרך כלל באופן משמעותי מאוד מביטול ביטוחי החיים ואובדן כושר העבודה שבפוליסת ביטוח המנהלים שלהם ורכישה של אותם הביטוחים באופן פרטי, מחוץ לפוליסה.

חשוב! ביטוח אובדן כושר העבודה הנלווה לביטוח המנהלים יקר ובמקרים רבים עדיף לרכוש אותו בנפרד

8. תהליך קניית ביטוח אובדן כושר עבודה

נכון להיום רוב חברות הביטוח לא משווקות את ביטוח אובדן כושר העבודה באופן ישיר, וצריך לקנות את הביטוח באמצעות סוכן ביטוח.

עלות ביטוח אובדן כושר העבודה משתנה בהתאם לגיל, מין, עיסוק, מצב הבריאותי, תחביבים מסוכנים, ולהיותו של המבוטח מעשן או לא.

כמו בכל מוצר אחר בעולם הביטוח ובכלל, גם כאן יש חשיבות רבה לביצוע סקר שוק לפני שקונים את ביטוח אובדן כושר העבודה.

כשאתם משווים בין ההצעות השונות שקיבלתם, חשוב להקפיד על מילוי נכון של הצהרת הבריאות ועל הגדרת העיסוק המדוייק שלכם.

בנוסף, בעת ההשוואה חשוב לשים בפרופורציות הנכונות את כל אותם כיסויים והרחבות שאתם לא באמת צריכים. עוד על כך בסעיף הבא.

9. הרחבות לביטוח אובדן כושר עבודה

אחת המורכבויות הגדולות של ביטוח אובדן כושר העבודה היא ריבוי ההרחבות בתוספת תשלום שניתן לרכוש עם הביטוח. חלק מהרחבות אלה חשובות (לפחות לחלק מהאוכלוסיה), וחלקן האחר… פחות חשובות.

א. פרנצ’יזה

רוב ביטוחי אובדן כושר העבודה כוללים תקופת המתנה של 90 יום עד להתחלת קבלת פיצויי הביטוח. כדי להקל על הפגיעה הכלכלית, הוסיפו חברות הביטוח מנגנון המאפשר לאחר 90 ימי ההמתנה, לקבל פיצויים גם עבור 2 החודשים שלפני תום תקופה ההמתנה.

מנגנון זה, המכונה “פרנצ’יזה”, קיים בחלק מהפוליסות באופן מובנה, ובחלקן האחר יש להוסיפו כהרחבה.

התשלומים מבוצעים כאמור רק לאחר תום תקופת ההמתנה, ולאחר שאושר מצב אובדן כושר העבודה על ידי חברת הביטוח או הועדה הרפואית של קרן הפנסיה. תשלומי הפרנצ’יזה מתבצעים בחודשיים שלאחר תקופת ההמתנה, כאשר בכל חודש מקבל המבוטח למעשה פיצוי כספי חודשי כפול.

ב. הרחבה עיסוקית

כמו שכתבנו קודם, הגדרת מצב אובדן כושר העבודה משתנה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח:

1) הרחבה עיסוקית לעובדי “צווארון לבן” – המבוטח יהיה זכאי לתשלום הפיצויים כל עוד הוא נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט לעיסוק הספציפי בו עבד טרם מקרה הביטוח (אך לא מעבר לתום תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה – לרוב גיל 67/70).
2) הרחבה עיסוקית לעובדי “צווארון כחול” – הגדרת העיסוק תהיה לרוב לפי עבודת המבוטח בחמש השנים לפחות לפני קרות מקרה הביטוח. תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה, אך לא יותר משנתיים (ברוב הפוליסות). לאחר מכן המבחן יהיה “לפי עיסוק סביר אחר”.

ג. נכות חלקית

תשלום פיצוי חודשי גם למבוטח שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי, בתנאי שהוגדר לו אובדן כושר עבודה של 25% לפחות.

ד. ביטול חריג תאונות עבודה – ביטוח לאומי

ברוב הפוליסות לביטוח אובדן כושר עבודה מקזזת חברת הביטוח מהפיצויים המגיעים ללקוח, את הסכומים שהוא מקבל מהביטוח הלאומי. הרחבת “ביטול חריג תאונת עבודה” מאפשר למבוטח לקבל את מלוא הפיצויים, גם מהפוליסה וגם מהביטוח הלאומי.

ה. הגדלת פיצוי מיוחדת במקרי שיקום וסיעוד

רוב חברות הביטוח משווקות הרחבות המגדילות את הפיצוי למבוטח במקרים שבהם הוא נזקק לסיעוד, או לתהליך שיקום.

ו. שחרור

הרחבת שחרור משחררת מבוטח הנמצא במצב אובדן כושר עבודה מתשלומי הפרמיה עבור הביטוח, וחברת הביטוח מבצעת אותם עבורו.

בביטוחי אובדן כושר עבודה הנמכרים במסגרת קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים (וגם בחלק מהביטוחים הפרטיים) כולל מרכיב השחרור גם את ההפקדות לפנסיה, כך שחברת הביטוח תבצע גם אותן בכל תקופת אובדן כושר העבודה של המבוטח.

10. עוד דברים שחשוב לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה

א. כדי לשמור על הכיסוי, חובה להודיע לחברת הביטוח בכתב על כל מקרה של שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב מסוכן.

ב. חשוב לעדכן את חברת הביטוח על עלייה משמעותית בשכר (מלבד בביטוחים שבקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, שם השכר מחושב לפי ההפקדות בפועל).

ג. עלייה בהכנסה המבוטחת מחייב חיתום רפואי, אך במידה ובתהליך החיתום עולות החרגות למצבי בריאות מסויימים – הן יחולו רק על הגידול בהכנסה ולא על ההכנסה שהייתה מבוטחת עד כה.

ד. הפסקת ההפקדות בקרן הפנסיה לתקופה של יותר מ-5 חודשים תגרום לביטול הכיסויים הביטוחיים שבקרן, ותיצור תקופת אכשרה של חמש שנים לאחר חידוש ההפקדות, שבמהלכה לא תהיו מכוסים מפני מחלות קודמות.

כדי להימנע מהמצב הזה יש לחדש את ההפקדות או לסכם עם קרן הפנסיה על הסדר ריסק (תשלום חודשי של עלויות הביטוח בלבד).

ה. ביטוח אובדן כושר עבודה הינו הוצאה מוכרת לצרכי מס עבור מעסיקים ועצמאים (עד תקרות המוגדרות בחוק).

ו. כספי הביטוח שמקבלים במקרה של אובדן כושר עבודה חייבים במס הכנסה, אך במקרים מסויימים קיימות הטבות מס לאנשים הנמצאים במצב של אובדן כושר עבודה ממושך.

סיכום

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד מהביטוחים החשובים ביותר, ויכול לעשות את ההבדל בין רווחה למצוקה כלכלית בדיוק בתקופות בהן צריך את התמיכה הזו.

קנייה נכונה של ביטוח אובדן כושר עבודה יכולה לחסוך לכם הרבה כסף, ולאפשר לכם פינה שקטה בכל הקשור לעתידם הכלכלי של היקרים לכם במקרה שלא תוכלו להמשיך ולפרנס אותם.

  קבלו הצעות לביטוח אובדן כושר עבודה מסוכני ביטוח מומלצים:

  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  3 מחשבות על “ביטוח אובדן כושר עבודה – כל מה שצריך לדעת”

  1. תודה על המאמר המקיף.
   יש עניין שלא הבנתי: אתה ממליץ לעובדי צווארון לבן, כגון עורכי דין או רופאים להסתמך על הביטוח נכות של הפנסיה בשילוב עם מטריה. יחד עם זאת , אם אני מבין נכון, הביטוח של הפנסיה הוא לכל מקצוע, כלומר כללי, ולא מקצועי, למקצוע הספציפי .

   תודה.

  2. היי אורן,
   אתה מבין נכון – הכיסוי הקיים בקרן הפנסיה אינו עיסוקי.
   זו הסיבה שאני ממליץ לרכוש לו השלמה שנקראת “ביטוח מטריה”, ומוסיפה לו את הכיסוי העיסוקי בצורה טובה.

   בהצלחה,
   רני

  3. חברות הביטוח דורשות בעצם תלושים או נתוני העסקה מביטו”ל?
   מי שעובד בשחור אינו יכול לרכוש את הביטוח הזה?
   תודה על המידע החשוב שאתם מעניקים!

  כתיבת תגובה