ביטוח חיים – כל מה שצריך לדעת

ביטוח » ביטוח חיים

ענף ביטוחי החיים הפרטיים מגלגל למעלה מ-150 מיליארד ש”ח בשנה, סכום עצום שמשלמים המבוטחים. אבל האם אתם באמת צריכים ביטוח חיים? ואם כן – באיזה סכום? ואיך קונים ביטוח חיים מבלי ליפול ב”טריקים” של חברות הביטוח?

ריכזנו כאן את כל המידע שאתם באמת צריכים לדעת כדי לקנות את ביטוח החיים המתאים לכם (או לא לקנות בכלל…).

ביטוח חיים מדריך

ביטוח חיים הוא אחד מהביטוחים הבסיסיים והחשובים ביותר, והוא נועד למנוע מהיקרים לנו להיקלע למצוקה כלכלית במקרה שנלך לעולמנו בטרם עת.

בגלל חשיבותו הרבה הגדיר משרד האוצר, שכל קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים יכללו בתוכם גם ביטוח חיים, כך שלמעשה כמעט לכל אחד מאיתנו יש היום ביטוח חיים ברמה מסויימת.

רוב הציבור בישראל מודע לחשיבותו של ביטוח החיים, ועל כך מעיד היקף הכספים העצום שמגלגל הענף – כ-150 מיליארד שקלים בשנה. אך מצד שני, רובנו לא יודעים מה הכיסוי שיש לנו בביטוח החיים, והאם הכיסוי שיש לנו תואם למה שאנחנו באמת צריכים.

חוסר הידיעה הזה יוצר שני מצבים נפוצים – מבוטחים שביטוח החיים שלהם לא באמת נותן למשפחתם כיסוי טוב, ולעומתם – מבוטחים שרכשו ביטוח חיים בסכומים מעל ומעבר לצרכיהם, ומשלמים בהתאם סכומים גדולים מדי בכל חודש לחברות הביטוח.

המדריך הזה נועד להסביר בצורה הברורה ביותר את ביטוחי החיים המרכזיים הקיימים בשוק, ולתת לכם את הכלים לקבלת החלטות חכמות עבורכם ועבור משפחתכם.

1. מה זה ביטוח חיים?

העיקרון העומד מאחורי ביטוח החיים הבסיסי (“ריסק”) הוא פשוט – במידה של מוות בטרם עת, מקבלים קרובי המבוטח סכום כסף מוגדר מראש שיעזור להם להתמודד מבחינה כלכלית עם החיים לאחר מות המבוטח.

ההסתייגות היחידה הקיימת כיום ברוב הפוליסות בארץ היא לגבי התאבדות המבוטח בשנה הראשונה של הביטוח, שאינה מכוסה. מעבר לזה – מדובר בפוליסה פשוטה וברורה (כמובן – במגבלות היכולת של פוליסת ביטוח להיות פשוטה וברורה…).

המלצות קריאה נוספות:

2. מי צריך ביטוח חיים?

לרוב האנשים יש צורך בביטוח חיים בהיקף מסוים. באופן הכללי ביותר אפשר לומר שכל זמן שמותכם בטרם עת עלול לגרום לבני משפחתכם מצוקה כלכלית – יש לכם צורך בביטוח חיים.

מי לא צריך ביטוח חיים?

יש מספר יוצאים מן הכלל, שאינם צריכים כלל ביטוח חיים וביניהם:
– אנשים שילדיהם גדלו ואינם תלויים בהם עוד מבחינה כלכלית.
– רווקים ללא ילדים או הורים התלויים בהם כלכלית.
– בני זוג שהם מפרנסים משניים, במשפחה שבה הכנסתו של המפרנס העיקרי גבוהה מספיק בשביל לכלכל את כל צרכי המשפחה.
– אנשים אמידים, שהמשאבים הכספיים שיש להם יספיקו כדי לתמוך כלכלית בסגנון החיים של בני משפחתם, גם במקרה שילכו לעולמם באופן פתאומי.

ועדיין – רובנו איננו עשירים מספיק או נטולי אחריות כדי להרשות לעצמנו לוותר על ביטוח חיים.

חשוב! הורה לילד צעיר, או מי שתומך כלכלית באדם אחר, יהיה צריך בדרך כלל ביטוח חיים

3. הסוגים השונים של ביטוח חיים

ביטוחי החיים נחלקים לשני סוגים מרכזיים: ביטוח חיים “ריסק” המספק פיצוי במקרה מוות, וביטוח חיים עם רכיב חיסכון (“ביטוח מנהלים”), המשלב כיסוי למקרה מוות וחיסכון הנצבר מתוך הכספים המופרשים לביטוח.

אנחנו נתמקד כאן בביטוחי החיים הבסיסיים – “ריסק”, ונקדיש לביטוחי המנהלים (כולל ביטוחי “מעורב”, “גמלא” ו”עדיף”) מדריך נפרד. כמו כן, ננסה להבחין בין הפוליסות המוצלחות יותר לאלו שלדעתנו פחות נכון לקנות.

א. ביטוחי חיים “יותר מוצלחים”

1) ביטוח חיים “ריסק”

ביטוח חיים “ריסק” מכסה מקרה מוות בלבד. הלקוח משלם מדי חודש עבור הביטוח, ובמידה שהוא נשאר בחיים במשך כל תקופת הביטוח – הוא לא זכאי לקבל סכום כלשהו מחברת הביטוח.

לעומת זאת, אם הלקוח הולך לעולמו במהלכה של תקופת הביטוח, תקבל משפחתו (או כל מוטב אחר שיגדיר) סכום כסף מוגדר מראש, אותו בחר הלקוח.

עלות ביטוח החיים “ריסק” מוגדרת מראש בעת ההצטרפות לפוליסה ומתייקרת כל שנה בהתאם להתבגרותו של המבוטח (ולמדד המחירים לצרכן).

התייקרות עלות הביטוח (“הפרמיה”) לאורך השנים משקפת את העלייה בסיכון לחיינו כפי שמראים נתוני התמותה בכל גיל של חברות הביטוח.

רובם המכריע של ביטוחי הריסק כולל גיל מקסימלי לביטוח (בין 65-80 בדרך כלל), שאחריו יבוטל הביטוח.

לשם המחשה ניקח מבוטח בשם “חיים”, שקונה ביטוח חיים “ריסק” בגובה מיליון ₪, שמסתיים בגיל 80. אם ילך חיים לעולמו בגיל 79, יקבלו בני משפחתו את סכום הביטוח המלא (מיליון ₪), ואילו אם ילך לעולמו בגיל 81, לא יקבלו בני המשפחה דבר.

2) ביטוח חיים “ריסק 5”

בביטוח חיים “ריסק 5” עלות הביטוח משתנה פעם בחמש שנים ולא כל שנה.

מה היתרון בביטוח ריסק 5?

מבחינת הלקוח היתרונות הם ביציבות גבוהה יותר באשר לסכומי הביטוח שהוא צפוי לשלם בעתיד, הקדמת תשלומים לשנים שבהן מצבו הכלכלי טוב יותר, וסך תשלומים שהוא בדרך כלל נמוך יותר מאשר בביטוח חיים ריסק רגיל.

היתרונות הללו נובעים מכך שהפרמיה בביטוח ריסק 5 מתבססת על ממוצע הפרמיות המוגדר בביטוח ריסק רגיל (תוך שקלול התשואה בצפויה לחברה), כך שבכל מחזור של 5 שנים הפרמיה בשנתיים הראשונות גבוהה יותר בריסק 5 מהפרמיה בריסק הרגיל, ואילו בשנתיים האחרונות של המחזור הפרמיה בריסק 5 נמוכה יותר מזו שבריסק הרגיל.

בנוסף, כאשר חברת הביטוח קובעת את הפרמיה של ביטוח החיים, היא משקללת בו גם את “ערך הכסף” – כלומר – התשואות שתוכל החברה לצבור לאורך השנים על הפרמיות שישלם הלקוח, ולכן סך הפרמיות הצפוי ללקוח נמוך יותר בריסק 5 מאשר בריסק הרגיל.

3) ביטוח שארים / הבטחת הכנסה למשפחה

ביטוח השארים הוא הביטוח הנהוג בקרנות הפנסיה, וניתן לרכישה גם כביטוח פרטי. ביטוח השארים לא משלם את סכום הביטוח כפיצוי חד פעמי, אלא בתשלומים חודשיים לתקופה מוגדרת או לכל חייהם של שארי המבוטח.

4) ביטוח חיים “ריסק” עם סכום פיצויים יורד

ביטוח ריסק עם סכום פיצויים יורד נהוג בביטוחי המשכנתא, כאשר סכום הביטוח מותאם לגובה ההלוואה העדכני, והולך וקטן בהתאם לקצב החזר ההלוואה.

ב. ביטוחי חיים “פחות מוצלחים”

1) ביטוח חיים “ריסק” למועד פירעון קבוע

ביטוח ריסק למועד קבוע משלם את סכום הפיצויים בתום תקופת הביטוח ולא עם מותו של המבוטח. חשוב להדגיש שגם בביטוח מסוג זה, פיצויי הביטוח משולמים רק במידה שהמבוטח הולך לעולמו בזמן תקופת הביטוח.

2) ביטוח חיים בפרמיה קבועה

ביטוח חיים בפרמיה קבועה מבטיח פרמיה אחידה לכל תקופת הביטוח. היתרון בביטוח זה הוא העלות הכוללת הנמוכה יותר שלו לעומת ביטוחי הריסק האחרים, אך קיימים לו מספר חסרונות משמעותיים:

1) המחיר האטרקטיבי של ביטוח זה מותנה בכך שהלקוח אכן יחזיק את ביטוח החיים, בסכום הביטוח המלא, עד תום תקופת הביטוח.

2) כפי שנראה בהמשך, צרכיו של הלקוח בביטוח חיים משתנים עם השנים, ואין למעשה היגיון כלכלי ברכישת סכום ביטוח זהה בגיל 25 ובגיל 65.

3) במקרה של ביטול הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח, יוצא שהמבוטח שילם למעשה פרמיה עודפת עבור הביטוח. כדי לפתור מצב זה, הגדירה המפקחת על הביטוח באוקטובר 2016 כי במקרה של ביטול פוליסת ביטוח חיים בפרמיה קבועה, תשמש הפרמיה העודפת ששילם המבוטח על הביטוח במשך השנים להארכת תקופת הביטוח.

3) ביטוח חיים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות

ביטוחי התאונות אישיות הם אחד הביטוחים הרווחיים ביותר לחברות הביטוח, והן מפעילות מוקדי מכירות וסוכני ביטוח רבים כדי לשווק אותם.

רוב ביטוחי התאונות האישיות כולל גם כיסוי למקרה מוות, אך חשוב לשים לב שכמעט בכל המקרים מדובר במוות מתאונה בלבד, ושבאותה הפרמיה ניתן לרכוש סכום ביטוח גבוה יותר במסגרת ביטוח חיים פרטי. 

חשוב! פוליסת ביטוח החיים הפשוטה והנפוצה ביותר היא ביטוח חיים “ריסק” שמשלם פיצוי חד פעמי במקרה מוות. כדי לחסוך מיקיריכם את הצורך לנהל סכומי כסף גדולים, שווה לשקול לקנות ביטוח חיים “הבטחת הכנסה למשפחה” שמשלם קצבה מוגדרת לכל חייהם

4. כמה ביטוח חיים אני באמת צריך

קיימות מספר דרכים לחישוב סכום ביטוח החיים הרצוי. הפשטניות שבהן מתבססות על כללי אצבע כגון “ארבע/חמש פעמים ההכנסה השנתית”, אך הן אינן מתחשבות בצרכים השונים של כל מבוטח, צרכים הנובעים מהמקום המסויים בחייו בו נמצאים הוא ומשפחתו

אנחנו מאמינים שבחירת סכום ביטוח החיים המתאים עבורכם היא אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך קניית ביטוח החיים, וממליצים להקדיש לשלב זה את 10-15 הדקות הדרושות לו.

חישוב נכון של סכום ביטוח החיים ימנע מצד אחד מצוקה כלכלית ממשפחתכם במידה שתבחרו סכום נמוך מדי, ומהצד השני יחסכו לכם תשלומים מיותרים רבים על סכומים הגבוהים מהצורך האמיתי שלכם.

בהחלטה לגבי סכום הביטוח חשוב לשים לב לאינטרסים השונים שיש לכם למול חברת וסוכן הביטוח, שבחלק מהמקרים עלולים לנסות למכור ביטוחי חיים בסכום גבוה מהצורך האמיתי שלכם.

א. חישוב סכום ביטוח חיים הנדרש

השלב הראשון להבנת סכום ביטוח החיים המתאים עבורכם ניתן לביצוע באמצעות מחשבון ביטוח חיים, או אפילו באמצעות טבלת אקסל פשוטה. בעת חישוב סכומי הביטוח הרצויים נחלק בדרך כלל את שארית חיינו ל-2 תקופות – תקופת גידול הילדים והתקופה שלאחר שהילדים עזבו את הבית והגיעו לעצמאות כלכלית בסיסית.

1) ביטוח החיים הנדרש בתקופת גידול הילדים

נכפיל את הסכום החודשי לו יידרשו בני המשפחה כדי לשמור על רמת חייהם במשך תקופה זו, במספר השנים שנותרו עד שהילד הקטן ביותר יגיע לגיל 21.

בחישוב הסכום החודשי יש לקחת בחשבון את ההכנסה נטו של בן הזוג המבוטח, ולהוריד ממנה את ההוצאות הקשורות אליו (אחזקת רכב נוסף, מזון, תחביבים וכו’) ואת תשלומי המשכנתא (אותם מכסה במקרה מוות ביטוח המשכנתא).

בנוסף, חשוב לקחת בחשבון גם את ההוצאות שבן הזוג המבוטח “חוסך” למשק הבית ושבמידה שימות יהפכו להוצאות כספיות ממשיות – לדוגמא – טיפול בילדים, עבודות משק הבית וכו’.

כפי שתראו לאחר ביצוע החישוב, ברוב המשפחות סכומי הביטוח הנדרשים לכל בן זוג יהיו שונים, בהתאם להכנסתו, ולמשמעות הכספית של המטלות שהוא מבצע בבית.

2) ביטוח החיים הנדרש בתקופה שאחרי עזיבת הילדים את הבית

כאן החישוב פשוט יותר, וכולל את ההפרש שבין ההכנסה הצפויה לבן הזוג הנותר ובין צרכיו בפועל.

בחישוב סכומי הכסף הנדרשים לאחר עזיבת הילדים את הבית נהוג להוסיף סכומים חד פעמיים המיועדים למימון אירועים חשובים (בדגש על חתונה ולימודים).

מאחר ובביטוח חיים מתקבל הכסף באופן חד פעמי וללא מיסוי, וקיימת סבירות טובה שלאחר קבלתו תפקידו אותו בתוכנית חיסכון או השקעה אשר יניבו תשואה נוספת, נהוג להפחית מהסכום הכולל שיצא בחישוב ביטוח החיים הנדרש 10-20%, הנקראים “גורם הפחתה”.

כפי שעולה מאופן חישוב סכום הביטוח הנדרש, סכום זה יורד עם השנים. כדי שלא תמשיכו לשלם סכומים מיותרים לאורך השנים, מומלץ אחת ל-3-5 שנים לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה שלכם, אך יש לנקוט כאן משנה זהירות מפני שבחלק מהמקרים תדרשו למלא הצהרת בריאות חדשה, שעלולה לגרום להתייקרות הפוליסה במקרה שמצבכם הבריאותי הורע.

במקרים רבים תגלו לאחר החישוב כי עבור לפחות אחד מבני הזוג אין צורך כלל בביטוח חיים. בדרך כלל מדובר במפרנס המשני במשפחה או במשפחות שהספיקו לצבור נכסים וחסכונות בהיקף משמעותי.

חשוב! הצורך בביטוח חיים משתנה לאורך החיים ובין בני זוג. הימנעות מרכישת ביטוח חיים בסכומים גבוהים מהדרוש יכולה לחסוך לא מעט כסף

ב. בדיקה – כמה ביטוח חיים כבר יש לי?

כפי שכתבנו קודם, לרובנו כבר יש ביטוח חיים ברמה מסויימת במסגרת החיסכון הפנסיוני שלנו, או כחלק מביטוח המשכנתא.

1. קרן הפנסיה כוללות באופן מובנה כיסוי ביטוחי זול למקרה מוות, שנקרא “ביטוח שארים”.

הפיצוי בביטוח השארים משולם כקצבה חודשית לבן זוגו וילדיו של המבוטח, ולא בסכום חד פעמי מוגדר.

את סכומי ביטוח השארים שלכם תוכלו למצוא בדוח השנתי של קרן הפנסיה, וכוללים על פי רוב כיסוי בגובה 60% מהשכר המבוטח בקרן לבן/בת הזוג של המבוטח לשארית חייהם, וכיסוי של עד 20% לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.

ברוב קרנות הפנסיה ניתן להרחיב את הכיסוי למקרה מוות על ידי בחירה במסלול ביטוח “עתיר שארים”, אך קחו בחשבון שבחירה כזו מצמצמת את החיסכון הפנסיוני שלכם לעת זקנה (ותמיד חשוב לזכור שהתרחיש הסביר ביותר עבורנו הוא בסופו של דבר להגיע לגיל זקנה).

כאמור, מחירו של הכיסוי למקרה מוות בקרן הפנסיה נמוך באופן משמעותי ממחירו במסגרת ביטוח פרטי או כחלק מביטוח המנהלים.

2. ביטוח המנהלים כולל לפעמים רכיב (יקר) של ביטוח חיים. למי שביטוח המנהלים שלו אכן כולל גם כיסוי נוסף לביטוח חיים, שווה לבחון האם לא משתלם לו יותר לבטל את הכיסוי שבפוליסת המנהלים ולרכוש את הביטוח באופן נפרד (ספוילר – ברוב המקרים זה יכול לחסוך אלפי שקלים, ובמקרים מסויימים גם עשרות ומאות אלפי ש”ח!!!).

3. ביטוח משכנתא – ביטוח נלווה לעסקת המשכנתא, שכולל כיסוי למקרה מוות של אחד מבני הזוג הלווה. ביטוח המשכנתא לא מעניק פיצוי כספי במקרה מוות, אך הוא פוטר את בן הזוג הנותר מיתרת תשלומי המשכנתא, דבר שיכול להיות שווה ערך לסכומים נכבדים בכל חודש.

4. ביטוח חיים קולקטיבי במקום העבודה – בחלק ממקומות העבודה ניתן לרכוש ביטוח חיים במסגרת “קבוצת הרכישה” של מקום העבודה. בעבר היה מחירו של ביטוח זה נמוך משמעותית ממחירו של ביטוח חיים פרטי, אך כיום ניתן להשיג ביטוחי חיים פרטיים במחירים תחרותיים מאוד, שלפעמים נמוכים מתעריפי ביטוחי החיים הקולקטיביים.

חשוב! לרובנו יש כבר ביטוח חיים כלשהו, ושווה לבדוק בכמה מדובר לפני שקונים ביטוח נוסף

ג. סיכום – כמה ביטוח חיים פרטי לקנות?

לאחר שסיימתם לבדוק את סכום הביטוח הנדרש לכם, ולהפחית ממנו את ביטוחי החיים הקיימים לכם, אתם יודעים עכשיו את סכום הביטוח האמיתי הנדרש לכם, ויכולים לעבור לשלב השוואת הביטוחים וקניית הביטוח המתאים לכם.

חשוב לזכור שבמהלך החיים יש שינויים, שחלקם יכול להשפיע על סכום ביטוח החיים הנדרש לכם. הולדת ילד נוסף, לקיחת משכנתא, גירושין – כל אלה ועוד משפיעים על סכום הביטוח הנדרש לכם, וחשוב לבחון את הצורך האמיתי שלכם שוב אחת ל-3-5 שנים.

חשוב! חישוב נכון של סכום ביטוח החיים שבאמת צריך יכול לחסוך לא מעט כסף

5. איך לקנות נכון ביטוח חיים

לאחר שהגדרנו נכון את סכום הביטוח אותו אנחנו צריכים, הגיע הזמן לעשות קצת “שופינג”. השוואת ביטוחי החיים של החברות פשוטה יחסית, אך ככל מוצר ביטוח, גם בביטוח החיים יש מספר נושאים ו”טריקים” שכדאי להכיר כדי להימנע מהוצאות מיותרות.

א. מי מוכר ביטוחי חיים?

ביטוחי החיים נמכרים כיום על ידי סוכני הביטוח ובאופן ישיר על ידי חברות הביטוח השונות. מידת הריווחיות של סוכני וחברות הביטוח מושפעת באופן ישיר מהפרמיה שתשלמו, ולכן חשוב מאוד להקפיד על בחירת סכום הביטוח המתאים לכם ולא יותר מכך, ועל ביצוע השוואת מחירים נכונה בין ההצעות השונות.

את הנתח העיקרי בשוק ביטוחי החיים מחזיקות כמובן חברות הביטוח הגדולות והמסורתיות – מגדל, הראל, כלל, הפניקס ומנורה. מול החברות המסורתיות החלו בשנים האחרונות לפעול גם חברות הביטוח הישיר, ביטוח ישיר ו-AIG, וכן מספר בתי השקעות כגון פסגות, אקסלנס ומיטב דש.

הפערים המרכזיים בין חברות הביטוח השונות בכל הקשור לביטוחי הריסק, הם במגוון המוצרים, ברמת השירות שהן נותנות וכמובן – במחיר.

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2016 מראה שהפערים במחירי ביטוח החיים בחברות השונות יכולים להגיע ל-100% ואף 200% (!!!).

עכשיו, בעוד שבמוצרי ביטוח רבים קיימת חשיבות גם למוסר תשלום התביעות של חברת הביטוח, בביטוחי חיים, בגלל האופי המובהק והבלתי שנוי במחלוקת של מקרה הביטוח, אין פערים משמעותיים בנושא תשלום התביעות בין החברות השונות.

ב. מה משפיע על גובה הפרמיה שנשלם?

התשלום לביטוח החיים (“הפרמיה”) נקבע בהתאם לרמת הסיכון שלכם, לפי חישובי חברת הביטוח. רמת הסיכון, ועלות הביטוח, נקבעים לאחר שקלול של המאפיינים המרכזיים שלכם ובהם:

1) האם אתם נשים / גברים – תוחלת החיים של גברים קצרה יותר מתוחלת החיים של נשים, ולכן רמת הסיכון של גברים בביטוח החיים גבוהה יותר מבחינת חברת הביטוח.

2) מצב בריאותי – מבוטחים הסובלים ממצב בריאותי או מחלה מסויימים עלולים להיות ברמת סיכון גבוהה יותר. במקרים כאלה יכולה חברת הביטוח להעלות את הפרמיה שישלם המבוטח, או אף להחריג מהכיסוי מקרי מוות שנובעים מהמחלה ממנה סובל המבוטח.

3) עישון – מבוטחים מעשנים משלמים יותר, בהתאם לרמת הסיכון שהעישון גורם להם.

4) משקל יתר/חסר (BMI) – מבוטחים הנמצאים במצב של משקל עודף או חסר משמעותיים, נמצאים בסיכון גבוה יותר ומשלמים פרמיה גבוהה יותר בהתאם.

5) מקצוע/תחביב מסוכנים – מבוטחים העוסקים במקצוע או תחביב מסוכן ישלמו פרמיה גבוהה יותר. במקרים מסויימים עלולה חברת הביטוח אף לסרב לבטח אדם העוסק בתחביב שהסיכון שבו גדול מאוד.

ג. השוואת ביטוחי חיים

מבוטחים רבים מתייחסים בעת השוואת ביטוחי החיים לעלות הביטוח בשנה הראשונה בלבד, דבר שעלול להתברר כטעות גדולה.

חלק מחברות הביטוח, שמבינות היטב את הקושי של הלקוחות להבין את נושא הביטוחים השונים, תמחרו את ביטוחי החיים שלהם בצורה כזו שמחיריהם נמוכים ב-1-3 השנים הראשונות, אך גבוהים מאוד בשנים שלאחר מכן.

בעת השוואת ביטוחי החיים השונים חשוב להיזהר מ”טריקים שיווקיים” מעין אלה, ולבדוק את עלויות הביטוח בשתי רמות:

1) עלות הביטוח ב-5 השנים הראשונות לביטוח.

2) עלות הביטוח לכל אורך תקופת הביטוח.

כדי לבצע חישובים אלה, חשוב לבקש מסוכן הביטוח או החברה את טבלת הפרמיות לאורך כל חיי הפוליסה – בקשה פשוטה ולגיטימית מאוד בענף.

חלק מהמבוטחים מעדיפים לרכוש את הביטוחים הזולים יותר בשנים הקרובות מתוך הנחה שתמיד יוכלו בהמשך לעשות מחקר שוק חדש ולעבור לביטוח אחר, אך הם אינם לוקחים בחשבון אפשרות שמצבם הבריאותי יורע ולא יאפשר להם מהלך מסוג זה.

מחשבון חדש שהשיק משרד האוצר מאפשר לצפות במחירוני ביטוחי החיים בחברות הביטוח השונות – אלה אמנם מחירים לפני הנחות, אך מאפשרים לקבל מושג כללי על המחירים שניתן להשיג.

חשוב! היזהרו מ”מלכודות דבש” ובידקו את הפרמיה הצפויה ב-5 השנים הבאות לפחות

6. תהליך רכישת ביטוח החיים

א. בקשת הצעות מחיר והשוואה

תהליך הרכישה פשוט יחסית. בקשו הצעות מחיר מ-2-3 סוכנים שונים, בדקו את התפתחות הפרמיות בשנים הקרובות ולאורך כל חיי הפוליסה, וקנו את הפוליסה הזולה ביותר.

התהליך כולו לא אמור לקחת יותר משעת עבודה אחת, והתועלת הכספית שתוכלו להפיק משעה זו יכולה להיות גדולה מאוד.

בחלק מהמקרים יציעו חברות הביטוח או הסוכנים “להשלים” את הפוליסה עם כתבי שירות או ביטוחים נוספים. חשוב מאוד לבחון כל מקרה לגופו, ולוודא שאתם לא יוצאים מהתהליך עם מוצרים שאינכם צריכים.

ב. מילוי טפסי ההצעה והצהרת הבריאות

בעת ההצטרפות לביטוח חיים באחת החברות, יהיה עליכם למלא טופס הצעה לביטוח, הכולל גם הצהרת בריאות.

מילוי נכון של טפסי ההצעה ושל הצהרת הבריאות הוא קריטי עבורכם, כדי שחברת הביטוח אכן תשלם את סכום הביטוח במקרה הצורך.

תשובות שגויות או חלקיות, עלולות ליצור לחברת הביטוח “פתח” חוקי לאי תשלום כספי הביטוח, גם אם שילמתם את הפרמיה עבור הביטוח במשך שנים רבות.

חשוב! יש להקפיד על תשובות נכונות ומדויקות בעת מילוי הצהרת הבריאות

ג. עדכון המוטבים בפוליסה

הגדרת מדויקת של המוטבים בפוליסה ואופן חלוקת הכספים ביניהם חשובה מאוד כדי לוודא שהכספים אכן יגיעו ליקירכם וללא עיכובים מיותרים.

המלצתנו היא למלא את פרטי המוטבים באופן מדויק: שם מלא, מספר תעודת זהות, והחלוקה באחוזים, אך שימו לב שבמידה ויתרחש שינוי במצבכם המשפחתי (גירושים / הולדת ילד נוסף וכו’) חשוב לעדכן את שמות המוטבים בפוליסה.

חשוב! אל תשכחו להגדיר את המוטבים בפוליסת ביטוח החיים, ולעדכן אותם בעת הצורך

ד. חיתום בחברת הביטוח

בהתאם לפרטים שמסרתם בטפסי ההצעה ובהצהרת הבריאות, מבצעת חברת הביטוח תהליך חיתום פנימי, שבסופו היא מחליטה האם לאשר לכם את הביטוח, ומגדירה את תנאי הביטוח ואת הפרמיה שתשלמו.

חשוב להדגיש שעצם מילוי הטפסים לא הופך אתכם עדיין למבוטחים, ונדרשת עדיין הסכמת חברת הביטוח לכך.

הביטוח נכנס לתוקף בתאריך הרשום בפוליסה, אך רק אם מתקיימים 2 תנאים מרכזיים:

1. הלקוח שילם את הפרמיה הראשונה של הביטוח (או שלחלופין חויב כרטיס האשראי שלו).

2. מיום החתימה על הצהרת הבריאות ועד הסכמת חברת הביטוח לא חל שינוי במצב הבריאות, העיסוק או המקצוע של המבוטח שהיה משפיע על קבלתו לביטוח.

ד. קיבלתי את פוליסת ביטוח החיים – מה חשוב לבדוק?

לאחר השלמת תהליך רכישת הביטוח, מקבלים המבוטחים חוברת הכוללת את תנאי הפוליסה ונספח אישי המצורף לפוליסה וכולל את פרטי הביטוח הספציפיים של הלקוח (“רשימה”).

דף פרטי הביטוח האישיים כולל בדרך כלל את פרטי המבוטח והמוטבים בפוליסה, את סוג הביטוח, סכום הביטוח, תקופת הביטוח, ואת פירוט הפרמיות הצפוי עד תום תקופת הביטוח.

חשוב לוודא שכל הפרטים המופיעים תואמים את הסיכום שלכם עם הסוכן / חברת הביטוח, ובמידה שלא – לפעול מולם במהירות לתיקון הנושא.

7. עוד דברים שחשוב לדעת על ביטוח החיים שלכם

א. אין מגבלה לסכום הביטוח שאתם יכולים לקנות

ברמה העקרונית אתם יכולים לקבוע בביטוח החיים כל סכום שתרצו, כל זמן שחברת הביטוח מסכימה לבטח אתכם בסכום זה.

בנוסף – אפשר לרכוש ביטוח חיים בחברות שונות, ובמקרה הצורך – כל אחת מחברות הביטוח מחויבת לשלם את מלוא סכום הביטוח, ללא קיזוזים, ובתנאי שנתתם להם במועד עשיית הביטוח את מלוא הפרטים אודות הפוליסות הקיימות לכם.

ב. ניתן לבטח חיי הורה או בן/ת זוג בהסכמתם בלבד

אדם יכול לבטח בביטוח חיים את בן/בת הזוג שלו או את הוריו, אך הדבר מותנה בהעברת הסכמה בכתב מהאדם שחייו מבוטחים לחברת הביטוח.

בביטוח חיים קבוצתי (לדוגמא במסגרת מקום העבודה) ניתן לקנות ביטוח חיים עבור אדם אחר ללא קבלת הסכמתו בכתב, בתנאי שהמוטבים בפוליסה הם יורשיו החוקיים של המבוטח.

ג. לאחר קניית הביטוח, אין חובה להודיע לחברת הביטוח על החמרה במצב הבריאות

בעת רכישת ביטוח החיים אתם מחוייבים לעדכן את המבטח לגבי מצב בריאותכם, מבלי להסתיר עניין בריאותי שידוע לכם לגביו.

לעומת זאת, מרגע שרכשתם את ביטוח החיים, אין חובה להודיע לחברת הביטוח על החמרה במצבכם הבריאותי.

ד. חברת הביטוח יכולה לבטל את ביטוח החיים רק במקרים ספציפיים מאוד

המקרים בהם יכולה חברת הביטוח לבטל פוליסה לביטוח חיים באופן חד צדדי הם:

1. במידה שנודע לחברת הביטוח על אי גילוי עניין בריאותי מהותי מצד המבוטח בכוונת מרמה.

2. במידה שנודע לחברת הביטוח, בשלוש השנים הראשונות של הביטוח, על אי גילוי עניין בריאותי מהותי מצד המבוטח ללא כוונת מרמה.

3. אי תשלום פרמיה – אם המבוטח לא משלם את הפרמיה, צריכה חברת הביטוח לשלוח לו שתי דרישות תשלום בכתב – אחת לאחר 15 יום והשניה לאחר 21 יום נוספים. אם מוגדר בפוליסה “מוטב בלתי חוזר”, חייבת חברת הביטוח לעדכן אותו לגבי הביטול הצפוי ולתת לו אפשרות לשלם את החוב, ולאחר מכן יכולה חברת הביטוח לבטל את הפוליסה.

ה. המבוטח יכול לבטל את ביטוח החיים בכל זמן

ביטול ביטוח החיים על ידי המבוטח יכול להתבצע בכל זמן שיחליט, על ידי הודעה מראש למבטח, בהתאם לתנאי הפוליסה.

אם קיים בפוליסה “מוטב בלתי חוזר”, חייבת חברת הביטוח להודיע לו על בקשת הביטול והוא יכול “להיכנס בנעליו” של המבוטח, ולהעביר אליו את ביטוח החיים, באמצעות הודעה בכתב בתוך 30 יום לאחר קבלת ההודעה מהחברה.

ו. התשלומים שאתם משלמים לביטוח החיים מזכים אתכם בהטבות מס

הפרמיה החודשית של ביטוח החיים מזכה את המבוטח בהטבת מס, אותה ניתן לקבל לאחר הגשת הטפסים המתאימים למס הכנסה.

ז. רוב ביטוחי החיים לא מכסים התאבדות בשנה הראשונה לביטוח

סייג ברור למדי של חברות הביטוח, שמעוניינות להימנע ממצבים שבהם אדם מבטח עצמו בטרם יתאבד, על מנת לשפר את עתידה הכלכלי של משפחתו.

8. המוטבים בביטוח חיים

המוטבים בביטוח החיים יהיו בדרך כלל בן/בת הזוג של המבוטח וילדיו.

עם זאת, חלק מהמבוטחים בוחרים לרשום כמוטבים גם קרובי משפחה נוספים, הורים מבוגרים ואפילו חברים קרובים הסמוכים על שולחנם.

הגדרת המוטב נעשית בפוליסה עצמה. במידה שלא מוגדרים בפוליסה מוטבים, יקבלו את כספי הביטוח יורשיו החוקיים של המבוטח.

כדי להימנע מבעיות או עיכובים בקבלת כספי ביטוח החיים, מומלץ לא לרשום בסעיף המוטבים רק “היורשים החוקיים” או “בן הזוג”, אלא לקבוע בפוליסה את שמות המוטבים, ולרשום את מס’ תעודת הזהות וחלקו באחוזים של כל מוטב.

לאחר מכן חשוב לזכור לעדכן את רשימת המוטבים בכל פעם שמשתנות העדפותיכם בנושא – בדגש על מקרים של גירושין ופרידה.

במקביל, מומלץ מאוד לעדכן את המוטבים לגבי ביטוח החיים שלך, על מנת שידעו היכן נמצאים המסמכים החשובים שלכם וכיצד להגיש תביעה במקרה שאי פעם יצטרכו.

מספר דברים נוספים שחשוב לדעת לגבי המוטבים:

א. אם נרשמו בסעיף המוטבים המילים “בן זוג”, ללא ציון שם בן הזוג – יקבל את כספי הביטוח מי שהיה בן הזוג של המבוטח בעת מותו.

ב. אם נקבעו כמוטבים ילדי המבוטח – יחשב כילד המבוטח גם ילד שנולד בתוך 300 ימים לאחר קרות מקרה הביטוח, או ילד שאומץ.

ג. אם נקבעו מספר מוטבים ולא צוין חלקו של כל מוטב בביטוח החיים – יחולקו תגמולי הביטוח בין המוטבים שווה בשווה.

ד. אם אחד המוטבים נפטר לפני מות המבוטח, יקבלו בן זוגו או צאצאיו את כספי הביטוח להם היה זכאי, לפי כללי החלוקה שבירושה על-פי דין.

9. קבלת כספי ביטוח החיים

תהליך קבלת כספי ביטוח החיים משתנה בהתאם להגדרת המוטבים בפוליסה:

אם בפוליסה מוגדרים שמות המוטבים, נדרשת רק העברת תעודת הפטירה לחברת הביטוח, כדי שהמוטבים יוכלו לקבל את כספי הביטוח.

אם המוטבים בפוליסה מוגדרים בתור “היורשים החוקיים” – יתבצע תשלום הביטוח רק לאחר קבלת צו ירושה, תהליך שעשוי להמשך מספר חודשים.

חשוב! הגדרה נכונה של המוטבים בפוליסה יכולה לחסוך ליקיריכם עוגמת נפש משמעותית נוספת

10. איך קוראים את הדוח השנתי של ביטוח החיים?

חברות הביטוח מחוייבות לשלוח אחת לשנה דוח שנתי מסכם אודות ביטוחי החיים הקיימים לכל מבוטח. הדוחות השנתיים מחוייבים לפורמט אחיד ופשוט יחסית להבנה

דוח שנתי ביטוח חיים ריסק - חלק א

חלק א’ של הדוח כולל את הנתונים האישיים העיקריים של המבוטח והפוליסה. חשוב לשים לב כאן שתאריך תחילת וסיום הפוליסה אכן נכונים, וששמכם כתוב ללא טעויות.

דוח שנתי ביטוח חיים ריסק - חלק ב

חלק ב’ של הדוח מציג את הכיסויים הקיימים לכם בביטוח החיים. חשוב לבצע אחת ל-3-5 שנים בחינה מחודשת של סכומי הביטוח, ולבדוק האם הם אכן תואמים לצורך שלכם.

ולסיום – אחת הפרסומות היפות והמרגשות ביותר לביטוח חיים, דווקא מחברת ביטוח תאילנדית…

סיכום

ביטוח חיים הינו אחד מהביטוחים החשובים ביותר, בייחוד עבור הורים צעירים או אנשים התומכים כלכלית בהוריהם:

עם זאת, לרובנו קיים ביטוח חיים בהיקף מסויים בקרן הפנסיה או במסגרת ביטוח המשכנתא, ומומלץ מאוד להימנע ממצבים של ביטוח יתר, שבו משלמים כסף רב על ביטוחים מעבר לצורך האמיתי.

למרות שהכיסוי בביטוח החיים פשוט וזהה בין חברות הביטוח, קיימת שונות גדולה במחירים וחשוב לעשות תהליך השוואה לפני שרוכשים את הביטוח, תוך בדיקת מחירי הביטוח לאורך כל תקופת הביטוח הצפויה.

  קבלו הצעות מעולות לביטוח חיים

  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  כתיבת תגובה