ביטוח משכנתא – כל מה שצריך לדעת

ביטוח » ביטוח משכנתא

ריכזנו כאן את כל מה שאתם באמת צריכים לדעת כדי על קניית ביטוח משכנתא. קראו ותוך כמה דקות תוכלו להתחיל לחסוך ולהבטיח לכם ולמשפחתכם עתיד כלכלי טוב יותר.

ביטוח משכנתא

1. מה זה ביטוח משכנתא?

היקף הלוואות המשכנתא שנותנים הבנקים בישראל עומד על כ-50 מיליארד ש”ח בשנה. כדי להקטין את הסיכון הנלווה להלוואות אלה, יצרו הבנקים שני מנגנוני ביטחון עיקריים – הראשון הוא שיעבוד הנכס על שם הבנק, והשני הוא הגדרת ביטוח המשכנתא כביטוח חובה שעל כל לווה לעשות.

ביטוח המשכנתא מורכב למעשה משני ביטוחים עיקריים –

1. ביטוח חיים למשכנתא – מכסה את הבנק והלווה מפני הסיכון למותו של אחד הלווים, אשר עלול לפגוע ביכולתם של הנותרים אחריו לעמוד בתשלומי המשכנתא.

2. ביטוח מבנה למשכנתא – מכסה את הבנק והלוו מפני סיכון לנזק משמעותי שעלול להיגרם לנכס המבוטח ולפגוע בערכו, כגון שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכו’.

ביטוח משכנתא

קיימים היום ביטוחי משכנתא שנותנים כיסוי גם בפני סיכונים נוספים כגון נכות או מחלה של אחד הלווים, נזקים שנגרמים למבנה או דירה של שכן וכו’, אך כיסויים אלה (שנפרט עליהם עוד בהמשך) לא מוגדרים על ידי הבנק כהכרחיים.

ביטוח המשכנתא נועד אמנם קודם כל להגן על הבנק, אך בפועל חשיבותו עבור הלווה ומשפחתו גדולה מאוד, מאחר שהוא מאפשר להם לשמור על אחד הנכסים החשובים ביותר שלהם גם במקרים קשים של מוות או של נזק גדול לדירה, ומגן עליהם בפני הסיכון להיקלע במקרים כאלה למצוקה כלכלית משמעותית בגלל תשלומי המשכנתא.

חשוב! ביטוח המשכנתא נועד במקור להגן על הבנק, אבל בפועל הוא מגן גם על הלווה מפני פגיעה כלכלית משמעותית

א. ביטוח חיים למשכנתא

הלוואת המשכנתא ניתנת בדרך כלל לתקופה ארוכה, שמגיעה כיום במקרים רבים ל -20 שנים ויותר. במהלך תקופה זו יכולים להתרחש שינויים רבים בחייו של אדם, והבנק מעוניין לוודא שיקבל את כספו גם במידה ויקרה הרע מכל ואותו האדם ילך לעולמו לפני שהספיק להחזיר את מלוא ההלוואה.

החישוב שעושה הבנק הוא פשוט – במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג, תרד ההכנסה הכוללת של המשפחה באופן משמעותי, ובן הזוג הנותר עלול להתקשות לעמוד בהחזרי המשכנתא.

כמובן שבמקרים של אי עמידה בהחזרים יכול הבנק לדרוש לקבל לרשותו את הנכס שמשועבד לו, אך בפועל הבנקים אינם מעוניינים להגיע למצב שבו הם לוקחים מלקוח שעבר טרגדיה את הדירה שלו, ומעדיפים את הפתרון של הגדרת ביטוח החיים כתנאי לקבלת המשכנתא.

כך, במקרה שאחד מבני הזוג ילך לעולמו, יופעל ביטוח החיים, יתרת ההלוואה תוחזר במלואה לבנק על ידי חברת הביטוח, ובן הזוג הנותר יישאר עם הנכס וללא התחייבויות משכנתא.

מאחר שביטוח החיים למשכנתא נועד אך ורק לתשלום יתרת המשכנתא במקרה של פטירה, יותאם סכום הביטוח ליתרת ההלוואה באופן שוטף, והבנק לא יכול לחייב את הלווים לרכוש ביטוח על סכום הגבוה מיתרת המשכנתא שלהם.

בשביל להמחיש את חשיבות ביטוח החיים למשכנתא, ניקח לדוגמא שני בני זוג, שמרוויחים כל אחד 10,000 ש”ח, ולוקחים משכנתא עם החזר חודשי של 5,000 ש”ח.

במידה ואחד מבני הזוג נפטר, סכום המשכנתא שהיווה עד היום 25% מההכנסה החודשית המשותפת, הפך בן לילה להיות מרכיב הוצאה כבד מנשוא, העומד על 50% מההכנסה החודשית של בן הזוג הנותר, ורבים הסיכויים שהוא יתקשה לעמוד בתשלומים.

במצב כזה, יפרע ביטוח החיים למשכנתאות את יתרת ההלוואה, ובן הזוג הנותר יישאר אמנם עם הכנסה כוללת נמוכה יותר, אך גם עם נטל הוצאות נמוך יותר.

ביטוח משכנתא - לפני ואחרי

חשוב! ביטוח חיים למשכנתא מונע מצבים שבהם פטירת אחד המפרנסים פוגעת ביכולת המשפחה לעמוד בתשלומי המשכנתא

ב. מה ההבדל בין ביטוח חיים למשכנתא לביטוח חיים רגיל?

בעוד שביטוח חיים למשכנתא מיועד לפרוע את המשכנתא במקרה מוות, ביטוח חיים רגיל (‘ריסק’) מיועד לתמוך כלכלית במשפחתו של המבוטח בכל הקשור ליתר הוצאותיה השוטפות, ולמנוע ממנה מצוקה כלכלית במקרה של אבדן כזה.

במרבית המקרים, שילוב נכון של ביטוח חיים למשכנתא וביטוח חיים רגיל יאפשרו לשאריו של המבוטח לשמור על רמת החיים שלהם, כאשר ביטוח החיים למשכנתא מצמצם את הוצאות המשפחה החודשיות בגובה המשכנתא, וביטוח החיים הרגיל יוצא מעין “כרית בטחון” להתמודדות עם אבדן ההכנסות, כקצבה חודשית או כסכום כספי חד פעמי.

כאשר מחשבים את היקף ביטוח החיים הנדרש, חשוב לשים לב שלרבים מאתנו יש ביטוח חיים במסגרת קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, ויש לשקלל גם את הכיסויים הללו בחישוב.

הערה: במקרים מסוימים יכול נוטל המשכנתא לקבל פטור מביטוח חיים למשכנתאות, למשל בשל גיל מבוגר או מצב בריאותי לא תקין שימנעו ממנו לקבל ביטוח חיים מחברות הביטוח, אך פטור כזה עלול להגדיל את רמת הסיכון שמייחס הבנק ללווה ואת עלות המשכנתא בהתאם.

חשוב! ביטוח חיים למשכנתא וביטוח חיים רגיל מכסים מקרים שונים ובמקרים רבים יש צורך בשניהם במקביל

ג. ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח המבנה למשכנתא נועד לשמור על ערך הנכס שעבורו נלקחה ההלוואה. באמצעות ביטוח זה ניתן להבטיח שבמקרה שייגרם לנכס נזק כתוצאה משריפה, נזילת מים, רעידת אדמה וכו’, אפשר יהיה לשפץ את הנכס ולהשיב אותו לקדמותו ולערכו המקורי.

גם כאן המטרה של הביטוח היא כפולה – הגנה על הבנק ועל הלקוח. הבנק מעוניין להימנע ממצב שבו לקוח לא מסוגל כלכלית לשקם את דירתו לאחר שנגרם לה נזק, ובמקביל, גם הלקוח מעדיף כמובן לבטח את עצמו מפני סיכון כזה.

בגלל שמטרתו העיקרית של ביטוח המבנה למשכנתאות היא שמירה על ערך הדירה והשבת הדירה לערך זה במקרה של נזק, סכום הביטוח לא נקבע לפי שווי הדירה, אלא על פי הסכום המוערך שיידרש על מנת לבנות אותה מחדש במקרה של נזק משמעותי (ובשפה הביטוחית – “ערך כינון”).

כמו בביטוח החיים למשכנתא, גם בביטוח המבנה למשכנתא הבנק לא יכול לחייב את הלווה לבטח את הנכס בסכום העולה על סכום המשכנתא, אך קניית ביטוח בסכום הנמוך מערכו של המבנה בפועל אינה מומלצת, בגלל שהדבר נחשב מבחינת חברת הביטוח כ”ביטוח חלקי”.

במקרה של ביטוח חלקי לנכס, גם סכום הפיצוי שיתקבל מהביטוח במקרה של נזק לנכס יהיה חלקי, ועלול שלא להספיק לביצוע התיקונים והשיפוצים הנדרשים בנכס.

חשוב! מומלץ לקנות ביטוח משכנתא לדירה לפי העלות הצפויה לשיקומה המלא במקרה של נזק (“ערך כינון”)

המלצות קריאה נוספות:

2. מי צריך ביטוח משכנתא?

בניגוד לביטוחים אחרים, התשובה כאן פשוטה – אדם הלוקח הלוואת משכנתא, מחוייב על ידי הבנק או חברת הביטוח שהלוו לו את הכסף, לרכוש ביטוח משכנתא (למעט במקרים יוצאי דופן של בעיות בריאות חריפות כפי שכתבנו קודם).

3. מה סכום ביטוח המשכנתא שאני באמת צריך?

סכום ביטוח המשכנתא המומלץ מתחלק ל-2, בהתאם לשני מרכיבי הביטוח:

א. סכום מומלץ לביטוח חיים למשכנתא

סכום הביטוח המומלץ יהיה על פי רוב כגובה יתרת הלוואת המשכנתא.

במקרים מסוימים יעדיפו המבוטחים לרכוש ביטוח בסכום גדול יותר, ולהתייחס אליו כאל ביטוח חיים, אך אנחנו פחות מאמינים ב”טריק” הזה, גם בגלל שהוא לא באמת חוסך כסף, וגם מאחר שהוא מקשה להבין כמה ביטוח חיים באמת יש לנו בכל רגע נתון.

א. סכום מומלץ לביטוח מבנה למשכנתא

סכום הביטוח המומלץ בקרב אנשי המקצוע הוא ‘ערך הכינון’ – כולמר הסכום הנדרש לבנייה מחדש של הנכס במקרה של נזק משמעותי.

סכום זה אמנם גבוה מהסכום המינימלי הנדרש בביטוח המבנה למשכנתא, אך עלותו נמוכה יחסית, והוא נותן כיסוי מעולה בפני אפשרות לפגיעה כלכלית אנושה, במקרה שהמבנה אכן סופג נזק משמעותי.

חשוב! סכומי הביטוח המומלצים לביטוח חיים וביטוח דירה למשכנתא שונים זה מזה

4. הסבר קצר – לפי מה נקבעת עלות ביטוח המשכנתא?

א. עלות ביטוח החיים למשכנתא

עלות ביטוח החיים למשכנתא משתנה מאדם לאדם בהתאם לנתונים האישיים שלו, בדגש על המצב הבריאותי, גילו וההיסטוריה הרפואית שלו. בנוסף, משתנה העלות לאורך השנים בהתאם לשני גורמים מנוגדים:

1. יתרת ההלוואה – סכום המשכנתא שנותר להחזיר מצטמצם ואיתו מצטמצם סכום הביטוח הנדרש (והפרמיה יורדת בהתאם).

2. גיל המבוטח – עם התבגרות המבוטח עולה גם רמת הסיכון שלו מבחינת חברת הביטוח (והפרמיה עולה בהתאם).

השילוב של שני הגורמים הללו יוצר בדרך כלל התנהגות מחירים שמפתיעה מבוטחים רבים: בשנים הראשונות של החזר המשכנתא עולה מחיר הביטוח, ולאחר מכן מתחיל לרדת עד לביטולו.

הסיבה לתופעה הזו היא שבעוד שהתבגרותו של המבוטח מתבצעת באופן עקבי ואחיד, קצב צמצום יתרת ההלוואה משתנה עם השנים – בשנים הראשונות יתרת ההלוואה מצטמצמת בקצב איטי יחסית אשר מתגבר עם השנים עד להחזר מירב המשכנתא וביטול הביטוח (ניתן לבטל את ביטוח המשכנתא כאשר יתרת ההלוואה מגיעה ל-30,000 ש”ח).

התפתחות מחיר ביטוח משכנתא

ב. עלות ביטוח המבנה למשכנתא

עלות ביטוח הדירה מושפעת מגודל הדירה ומהעלות הנדרשת לבנות אותה מחדש, ולאו דווקא מהשווי שלה בשוק. כך יכול להיות מצב שבו עלות ביטוח המבנה לדירה גדולה בדימונה תהיה גבוהה יותר מאשר לדירה קטנה בצפון תל אביב.

5. השוואת מחירי ביטוח משכנתא – איך עושים את זה נכון?

ביטוח המשכנתא הוא ביטוח פשוט וסטנדרטי יחסית, ולכן ההשוואה בין החברות והסוכנויות השונות אמורה להיות פשוטה, אך כמו במקומות נוספים רבים בענף הביטוח, הצליחו החברות השונות לסבך אותו ולגרום לו להיראות מבלבל מאוד עבור הלקוחות.

ולכן, בעת ההשוואה בין הביטוחים השונים חשוב להפריד בין החלקים החשובים וההכרחיים של הביטוח (ביטוח החיים למשכנתא וביטוח המבנה למשכנתא), שהם למעשה כמעט זהים בין החברות, ובין החלקים הנוספים והייחודיים לכל חברה שהם בגדר “nice to have” בלבד (ביטוח צד ג’, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ביטוח תכולה וכו’) וניתן לרכוש אותם במידת הצורך גם באופן פרטי.

כאשר משווים בין הצעות לביטוח משכנתא חשוב לבקש מחברת הביטוח 2 מספרים – סך עלויות הביטוח לאורך כל חיי הפוליסה ועלות הביטוח בשלוש השנים הראשונות.

המספר החשוב ביותר לצורך ההשוואה הוא סך עלויות הביטוח לאורך כל חיי הפוליסה, שמאפשר לכם להבין בדיוק מהי העלות הכוללת שאתם צפויים לשלם עבור הביטוח, ולהימנע מ”מלכודות הדבש” של חלק מחברות הביטוח שמציעות מחירים נמוכים בשנים הראשונות לצד מחירים גבוהים מאוד לאחר מכן.

לקבלת נתון עלות הביטוח בשלוש השנים הראשונות, לעומת זאת, יש 3 מטרות מרכזיות:

א. לאפשר לכם להיערך מבחינה תקציבית להוצאה הצפויה בשנים הקרובות.

ב. לעזור לכם לוודא שהמחירים בשנים הראשונות אטרקטיביים ולא גבוהים באופן חריג מהאופציות האחרות.

ג. חלק מהמבוטחים משכילים לנצל את ההנחות הגדולות שמציעות רוב חברות הביטוח לשנים הראשונות של הפוליסה, ולאחר שמסתיימת ההנחה מעבירים את הביטוח שלהם לחברה אחרת, ומקבלים בה שוב את ההנחה למצטרפים חדשים.

חשוב! כדי להשוות נכון בין הצעות לביטוחי משכנתא חשוב להתייחס לכלל הפרמיות הצפויות לאורך חיי הפוליסה ולא רק לשנה-שנתיים הראשונות

סיכום – השוואת ביטוחי משכנתא – 2 חלופות מרכזיות

1. צעירים ובריאים? שווה לכם לשקול להשוות רק את העלויות ב-3 השנים הראשונות

חברות הביטוח מציעות במקרים רבים הנחות של עשרות אחוזים ל-3-5 השנים הראשונות. אחת הדרכים היעילות ביותר להוזלת עלויות ביטוח המשכנתא היא לנצל את ההנחות האלה, וכאשר הן מסתיימות – להעביר את הביטוח לחברה אחרת וליהנות שוב מההנחה ללקוחות חדשים.

הטריק שתיארנו יכול לחסוך לכם אלפי ש”ח בביטוח המשכנתא, אך יש לו 2 נקודות תורפה:

1. במידה והמצב הבריאותי שלכם הורע במהלך השנים, המחירים שתקבלו בעת העברת ביטוח המשכנתא עלולים להיות גבוהים משמעותית. אמנם, אם אתם צעירים ובריאים (ולא מעשנים), הסבירות שתחול התדרדרות לא צפויה במצבכם הבריאות אינה גדולה, אך היא ללא ספק קיימת וצריך לקחת אותה בחשבון.

2. אתם צריכים לזכור לעשות את העברת הביטוח עם סיום ההנחה.

2. לא רוצים לקחת סיכון? השוו לפי סך עלות הביטוח הצפוייה לאורך חיי הפוליסה.

ללקוחות שלא מעוניינים לקחת סיכונים בביטוח המשכנתא, מומלץ להשוות את ההצעות מהחברות השונות בהתאם לעלות הביטוח הכוללת לאורך כל חיי המשכנתא ולבחור בהצעה הנמוכה ביותר.

זה כמובן לא מונע מכם להעביר את הביטוח אחת לכמה שנים לחברה זולה יותר, אך גם אם לא תעשו זאת, אתם תוכלו לדעת שבחרתם את ההצעה הזולה ביותר האפשרית לכם כיום.

6. 10 דברים שצריך לדעת כשקונים ביטוח משכנתא

1. חשוב לענות נכון על הצהרת הבריאות – חברות הביטוח אינן ששות לשלם סכומי ביטוח שהן יכולות להימנע מהם, ולכן בעת מות המבוטח מסיבה בריאותית כלשהי, הן יבדקו ברוב המקרים את הצהרת הבריאות שמילא ואת התיקים הרפואיים שלו.

במידה שחברת הביטוח תחשוד שהמידע שמסר המבוטח בעת מילוי הצהרת הבריאות היה חסר או שגוי, היא עשויה להחליט שלא לשלם את תגמולי הביטוח, או לשלם רק חלק מהסכום המבוטח.

2. לבדוק את כל התשלומים הצפויים ולא רק את המחיר בשנה הראשונה – כאשר משווים בין ביטוחי משכנתא חשוב מאוד לבדוק את סך התשלומים הצפויים לכל אורך חיי המשכנתא ולא רק בשנה-שנתיים הראשונות.

3. סוכנויות הביטוח של הבנקים vs סוכני הביטוח הפרטיים – ביטוח המשכנתא שרוכשים מסוכנויות הביטוח של הבנקים יהיה ברוב המקרים יקר יותר מהביטוח שניתן לקנות מסוכנויות הביטוח הפרטיות.

בנוסף, כאשר רוכשים ביטוח משכנתא בבנק עלולה להיווצר בעיה במידה ורוצים להעביר את המשכנתא לבנק אחר וחלה הרעה במצב הבריאותי.

מצד שני, רכישת ביטוח המשכנתא באמצעות סוכנות ביטוח פרטית מחייבת התעסקות נוספת בביטוח המשכנתא לאורך השנים, בשל הצורך להעביר לבנק אחת לשנה את פוליסת הביטוח על מנת להוכיח לו שיש לכם ביטוח בתוקף.

4. אפשר להעביר את הביטוח מחברה לחברה – חשוב לזכור – את ביטוח המשכנתא ניתן להעביר מחברת ביטוח אחת לאחרת (או לחילופין מסוכנות ביטוח אחת לאחרת) בכל עת, אך בעת המעבר תדרשו למלא הצהרת בריאות. אם מצבכם הבריאותי הורע, במקרים רבים העברת הפוליסה תהיה לא כדאית.

חשוב! אם קיים חשש שמסיבה בריאותית לא תקבלו ביטוח משכנתא, מומלץ לעשות לפני החתימה על חוזה רכישת הדירה ביטוח חיים בגובה המשכנתא הצפויה, להגדיר את הבנק כמוטב בפוליסה, ולהימנע מסיכון של הפרת חוזה.

5. הנחה חדשה כל 3 שנים – רוב חברות הביטוח נותנות הנחה בשנים הראשונות של הביטוח. אפשר ליהנות מההנחה וכשהיא מסתיימת – להעביר את הביטוח לחברה אחרת ולקבל הנחה חדשה (בהנחה שמצבכם הבריאותי נשאר אותו הדבר…).

6. הפסקתם לעשן? אתם יכולים לעדכן את חברת הביטוח ולקבל הנחה נוספת בעלויות ביטוח המשכנתא שלכם.

7. עשיתם שינוי משמעותי במשכנתא שלכם? החזרתם חלק גדול מההלוואה באופן לא צפוי? ודאו שגם סכום הביטוח והפרמיה מתעדכנים בהתאם – זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף.

8. ביטוח מבנה ותכולה בפוליסה אחת – אם מבטחים את המבנה והתכולה בשתי פוליסות נפרדות, בעת קבלת תגמולי הביטוח תהיו חייבים בתשלום של השתתפות עצמית כפולה – אחת לפוליסת המבנה ואחת לפוליסת התכולה. עריכת ביטוח המבנה והתכולה בחברה אחת ובמסגרת פוליסה אחת ימנע מצב כזה.

9. השתתפות עצמית גבוהה יותר מוזילה את הביטוח – הגדרת השתתפות עצמית גבוהה יותר לנזקי רעידת אדמה יכולה להוזיל את ביטוח המשכנתא במספר אחוזים.

10. מגיעות לכם הטבות ממס הכנסה על ביטוח המשכנתא – מס ההכנסה נותן הטבות מס על תשלומים לביטוח חיים, ובמסגרתם גם על תשלומי ביטוח החיים למשכנתא.

דוחות הביטוח השנתיים מהבנק או מחברת הביטוח כוללים ספח המיועד לדוח השנתי למס הכנסה וניתן להגישם ולקבל החזר בגובה של 25% מהתשלומים (לא ידעתם? ניתן לקבל את התשלומים גם רטרואקטיבית לשנים קודמות).

  קבלו הצעות מעולות לביטוח משכנתא:

  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  7. כיסויים נוספים בביטוח המשכנתא – מה כדאי? על מה אפשר לוותר?

  – כיסוי לעמלת פירעון מוקדם – כאשר קורה אירוע ביטוחי וחברת הביטוח מסלקת את המשכנתא טרם זמנה, נדרש הלקוח לעתים לשלם עמלת פירעון מוקדם, שיכולה להגיע לאלפי שקלים. מומלץ לבדוק אם הפוליסה שלכם כוללת כיסוי לתשלום עמלת הפירעון המוקדם על ידי חברת הביטוח.

  – ביטוח צד ג’ למבנה – ביטוח צד ג’ למבנה מכסה שני סוגי מקרים עיקריים: 1. מקרה שבו נגרם בדירה נזק למישהו שאינו גר בה (צד ג’) – לדוגמא – אורח שנופל במדרגות הבית, מחליק על הרצפה וכתוצאה מכך סובל מפציעה חמורה או אף נכות. 2. מקרה שבו נגרם נזק לרכוש או לדירה אחרת, בגלל אירוע שהתרחש בדירתכם – לדוגמא – נזילה בצנרת שגורמת לנזק בדירה שבקומה התחתונה, שריפה שמתפשטת למבנה נוסף וכו’.

  – ביטוח חבות מעבידים – ביטוח חבות מעבידים הנרכש במסגרת ביטוח המשכנתא, מכסה מקרים של מוות או חבלה גופנית כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו לעוזרת הבית או לעובד אחר במשק הבית, תוך כדי או עקב עבודתו בדירה.

  – ביטוח תכולה – ביטוח תכולה הינו ביטוח נפרד, שמכסה נזקים אפשריים לרכוש ולחפצים יקרי ערך הנמצאים בבית, ובמקרים מסוימים – גם בזמן שהם מחוץ לבית.

  – כיסוי למקרה נכות – הרחבה למקרה של נכות מוחלטת וצמיתה, שבעקבותיה תשלם חברת הביטוח את יתרת הלוואת המשכנתא, באופן דומה לתשלום במקרה מוות.

  – המשך כיסוי במקרה של אבטלה – הרחבה המאפשרת כיסוי תשלומי המשכנתא בתקופות שבהן אחד מבני הזוג אינו מועסק ומקבל דמי אבטלה.

  – כיסוי למחלה סופנית – תשלום של כ-50% מסכום הביטוח הנקוב בפוליסה עוד בחייו של המבוטח, לטובת כיסוי יתרת הלוואת המשכנתא.

  הכיסויים האופציונליים שפירטנו לעיל הפכו בשנים האחרונות למעין קלף מיקוח של הביטוחים בסוכנויות הביטוח הפרטיות, מאחר שסוכנויות הביטוח של הבנקים אינן רשאיות למכור אותם. אך חשוב לדעת שניתן לרכוש את הכיסויים האלה גם באופן עצמאי – ללא קשר לביטוח המשכנתא, ולכן השאלה המרכזית היא שאלת המחיר – האם הוספת הכיסויים האלה מייקרת את ביטוח המשכנתא מעבר לעלויות שקיבלתם מהסוכנויות והחברות האחרות? במידה ולא – יש הגיון בהוספת הכיסויים.

  – כתב שירות לתיקון מכשירים חשמליים – כיסוי נוסף ושולי יחסית שמציעות חלק מחברות הביטוח. בשל העלויות הנמוכות יחסית של המכשירים החשמליים בימינו, ולאור תלונות רבות יחסית שהגיעו ממבוטחים בנוגע לאיכות השירות שקיבלו במסגרת כיסוי זה, מדובר לדעתנו בביטוח שכיסוי שניתן לוותר עליו.

  – ביטוח תאונות לתאונות הקורות בבית – כפי שכתבנו בעבר, אנחנו חושבים שביטוחים צריכים בראש ובראשונה למנוע מהלקוחות סיכון של פגיעה כלכלית משמעותית. ביטוחי התאונות האישיות למיניהם מציעים סכומי פיצוי נמוכים יחסית לפציעה עקב תאונה, שהם לא יותר מ-nice to have, וסכומים גבוהים יותר למקרי נכות ומוות, אך בעלויות גבוהות משמעותית מהעלויות של כיסוי זה במסגרת ביטוחי החיים ואובדן כושר העבודה.

   קבלו הצעות מעולות לביטוח משכנתא:

   איזור בארץ:

   לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

   עוד באותו נושא:

   יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
   כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

   כתיבת תגובה