ביטוח משכנתא – כל השאלות, כל התשובות

ביטוח » ביטוח משכנתא » שאלות ותשובות

ריכזנו כאן מבחר גדול של שאלות ותשובות על ביטוחי משכנתא. חסר לכם כאן נושא? כיתבו לנו. ואתם מוזמנים כמובן לקרוא גם את המדריך השלם לביטוח משכנתא.

ביטוח משכנתא שאלות ותשובות

1. מה זה ביטוח משכנתא?

מה זה ביטוח משכנתא ומה מכסה ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא מהווה חלק מעסקת המשכנתא ומורכב למעשה משני ביטוחים שונים – ביטוח חיים וביטוח נכס. ביטוח המשכנתא נועד להגן על הבנק משני סיכונים מרכזיים –

1. מותו של אחד הלווים, אשר עלול לפגוע ביכולתם של הנותרים אחריו לעמוד בתשלומי המשכנתא.

2. נזק משמעותי שעלול להיגרם לנכס המבוטח ולפגוע בערכו, כגון שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכו’.

למה צריך ביטוח למשכנתא?

ביטוח המשכנתא נועד אמנם קודם כל להגן על הבנק, אך בפועל חשיבותו עבור הלווה ומשפחתו גדולה מאוד.

הסיבה לכך היא שביטוח המשכנתא מאפשר ללווה ולמשפחתו לשמור על אחד הנכסים החשובים ביותר שלהם גם במקרים קשים של מוות או של נזק גדול לדירה, ומגן עליהם בפני הסיכון להיקלע במקרים כאלה למצוקה כלכלית משמעותית בגלל תשלומי המשכנתא, או מחוסר יכולת להחזיר את סכום ההלוואה במקרה של מוות.

כמה עולה ביטוח משכנתא?

עלות ביטוח החיים למשכנתא משתנה מאדם לאדם בהתאם לנתונים האישיים שלו, בדגש על המצב הבריאותי, גילו וההיסטוריה הרפואית שלו. 

בנוסף, עלות ביטוח החיים למשכנתא משתנה לאורך השנים בהתאם לשני גורמים מנוגדים:

1. יתרת ההלוואה – סכום המשכנתא שנותר להחזיר מצטמצם ואיתו מצטמצם סכום הביטוח הנדרש (והפרמיה יורדת בהתאם).

2. גיל המבוטח – עם התבגרות המבוטח עולה גם רמת הסיכון שלו מבחינת חברת הביטוח (והפרמיה עולה בהתאם).

למרות ששני הגורמים הללו מקזזים זה את זה, ההשפעה של הקטנת ההלוואה משמעותית יותר, ולאורך זמן עלות ביטוח החיים למשכנתא שתשלמו תרד.

עלות ביטוח הדירה למשכנתא מושפעת מגודל הדירה ומהעלות הנדרשת לבנות אותה מחדש, ולאו דווקא מהשווי שלה בשוק. כך יכול להיות מצב שבו עלות ביטוח המבנה לדירה גדולה בדימונה תהיה גבוהה יותר מאשר לדירה קטנה בצפון תל אביב.

ניתן לבחור בין שני מסלולי פרמיות: מסלול בפרמיה משתנה בו הפרמיה משתנה מדי שנה, בהתאם לגיל המבוטח ולגובה ההלוואה או מסלול בפרמיה קבועה (למעט שינויי מדד).

המלצות קריאה נוספות:

2. ביטוח חיים למשכנתא

מה ההבדל בין ביטוח חיים למשכנתא לביטוח חיים רגיל?

בעוד שביטוח חיים למשכנתא מיועד לפרוע את המשכנתא במקרה מוות, ביטוח חיים רגיל (‘ריסק’) מיועד לתמוך כלכלית במשפחתו של המבוטח בכל הקשור ליתר הוצאותיה השוטפות, ולמנוע ממנה מצוקה כלכלית במקרה של אבדן כזה.

כמו כן, בביטוח החיים למשכנתא הכיסוי יורד עם השנים בהתאם ליתרת הלוואת המשכנתא, ואילו בביטוח החיים הרגיל הכיסוי בדרך כלל נשאר קבוע.

במרבית המקרים, שילוב נכון של ביטוח חיים למשכנתא וביטוח חיים רגיל יאפשרו לשאריו של המבוטח לשמור על רמת החיים שלהם, כאשר ביטוח החיים למשכנתא מצמצם את הוצאות המשפחה החודשיות בגובה המשכנתא, וביטוח החיים הרגיל יוצא מעין “כרית בטחון” להתמודדות עם אבדן ההכנסות, כקצבה חודשית או כסכום כספי חד פעמי.

האם חובה לעשות ביטוח חיים למשכנתא?

החוק אינו מחייב לוקחי משכנתאות לעשות ביטוח חיים למשכנתא, אך הוא מאפשר לבנקים למשכנתאות להתנות את מתן הלוואת המשכנתא בכך שהלווים יחזיקו בביטוח חיים למשכנתא הנמצא בתוקף.

בשורה התחתונה ברובן המכריע של הלוואות המשכנתא מחייבים הבנקים למשכנתאות את הלווים לעשות ביטוח חיים למשכנתא.

האם ישנם מצבים בהם מוותר הבנק על ביטוח החיים למשכנתא?

במקרים מסוימים יכול נוטל המשכנתא לקבל פטור מביטוח חיים למשכנתאות, למשל בשל גיל מבוגר או עקב מצב בריאותי לא תקין שימנעו ממנו לקבל ביטוח חיים מחברות הביטוח, אך פטור כזה עלול להגדיל את רמת הסיכון שמייחס הבנק ללווה ואת עלות המשכנתא בהתאם.

מה סכום הביטוח המומלץ לביטוח החיים למשכנתא?

סכום הביטוח המומלץ בביטוח החיים למשכנתא הוא יתרת ההלוואה, ויש לוודא שהוא אכן תואם ליתרה על מנת להימנע מביטוח חסר או לחילופין מתשלומים מיותרים עבור הביטוח.

אני משלם ביטוח חיים בכל ההלוואות. האם מדובר בכפל ביטוח?

לא. ביטוח החיים למשכנתא מכסה את יתרת ההלוואה, ולכן כנגד כל הלוואה נרכש ביטוח חיים למשכנתא בגובה יתרת ההלוואה.

מהו גבול האחריות של חברת הביטוח?

גבול האחריות הוא סכום הפיצוי המקסימאלי שתשלם חברת הביטוח שמידה שיתרחש מקרה הביטוח. בכל מקרה של נזק הגבוה מסכום גבול האחריות, תשלם חברת הביטוח את סכום גבול האחריות בלבד.

מה קורה אם סכום הביטוח בעת מותו של המבוטח גבוה מיתרת ההלוואה?

הלוואת המשכנתא תפרע במלואה ושאריו של המבוטח יקבלו את ההפרש בין סכום הביטוח ליתרת ההלוואה.

מצבי הרפואי אינו תקין. האם יאשרו לי ביטוח חיים למשכנתא?

במידה וקיים חשש לסירוב מצד חברת הביטוח לאשר את הביטוח, חשוב לבדוק את הנושא לפני הגשת בקשת המשכנתא ואף לפני ביצוע העסקה, על מנת שלא להיקלע למצב שבו הביטוח והמשכנתא לא מאושרים והעסקה לא  תוכל לצאת לפועל.

3. ביטוח מבנה למשכנתא

האם ביטוח משכנתא מכסה את תכולת הדירה?

לא. פוליסת ביטוח מבנה למשכנתא מכסה רק נזק למבנה עצמו. אך בקניית ביטוח משכנתא באמצעות סוכן ביטוח פרטי או חברת ביטוח, ניתן להוסיף לביטוח המשכנתא גם ביטוח תכולה.

מה סכום הביטוח המומלץ לביטוח המבנה למשכנתא?

סכום הביטוח המומלץ לביטוח המבנה למשכנתא הוא ערך ההקמה מחדש המלא של המבנה, בהתאם להערכת השמאי, על מנת שלא ייווצר מצב של ביטוח חסר ותשלום חלקי בלבד במקרה של נזק משמעותי למבנה.

האם סכום הביטוח בביטוח המבנה למשכנתא יכול להיות שונה מערך הנכס?

בהחלט, וזהו אף המצב ברוב המקרים. סכום הביטוח נקבע לפי עלות הבניה מחדש של הנכס ללא שווי הקרקע (”ערך כינון”) ולא מערך השוק של הנכס.

מהו ערך כינון בביטוח משכנתא?

ערך כינון הוא הסכום שעולה לבנות שוב את המבנה שניזוק. ערך הכינון מתייחס לעלות הבנייה ולא למחיר הדירה.

מה קורה אם סכום הביטוח בביטוח המבנה למשכנתא נמוך מערך הכינון שנקבע לנכס?

רכישת ביטוח מבנה למשכנתא בסכום הנמוך מערך הכינון שלו מהווה ביטוח חסר, וכל נזק שיקרה למבנה יכוסה באופן חלקי בלבד, לפי היחס שבין סכום הביטוח לשווי הנכס לצורכי ביטוח.

מהו ביטוח צד ג’ למבנה?

ביטוח צד ג’ למבנה מכסה שני סוגי מקרים עיקריים:

1. מקרה שבו נגרם בדירה נזק למישהו שאינו גר בה (צד ג’) – לדוגמא – אורח שנופל במדרגות הבית, מחליק על הרצפה וכתוצאה מכך סובל מפציעה חמורה או אף נכות.

2. מקרה שבו נגרם נזק לרכוש או לדירה אחרת, בגלל אירוע שהתרחש בדירתכם – לדוגמא – נזילה בצנרת שגורמת לנזק בדירה שבקומה התחתונה, שריפה שמתפשטת למבנה נוסף וכו’.

4. רכישת ביטוח משכנתא

היכן ניתן לרכוש ביטוח משכנתא?

את ביטוח המשכנתא ניתן לרכוש בסוכנויות הביטוח של הבנקים, אצל סוכני ביטוח פרטיים ולעתים גם בחברות הביטוח עצמן.

עד איזה גיל ניתן לרכוש ביטוח משכנתא?

נכון להיום, כל חברות הביטוח מוכרות ביטוח משכנתא שכולל תקופת ביטוח עד גיל 80 (בכפוף לחיתום כמובן).

חלק מסוכנויות וחברות הביטוח מוכרות ביטוח משכנתא הכולל תקופת ביטוח עד גיל 85.

אילו עוד כיסויים ניתן לקבל בביטוח המשכנתא?

כיסוי לעמלת פירעון מוקדם, ביטוח צד ג’ למבנה, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח תכולה, כתב שירות לתיקון מכשירים חשמליים, ביטוח תאונות לתאונות הקורות בבית, כיסוי למקרה נכות, המשך כיסוי במקרה של אבטלה וכיסוי למחלה סופנית.

כיצד נכון להשוות בין הצעות לביטוח משכנתא מסוכנויות ביטוח שונות?

בעת ביצוע השוואה בין הצעות לביטוח משכנתא חשוב לבחון את סך התשלומים הצפוי הכולל לאורך כל חיי המשכנתא  (”לוח סילוקין”) ולא לבחון את התשלום בשנה הראשונה בלבד.

מה צריכה לכלול פוליסה לביטוח משכנתא הנרכשת על ידי סוכנות ביטוח פרטית / חברת ביטוח?

1. סכום ביטוח בגובה יתרת ההלוואה לפחות.

2. הגדרת הבנק כמוטב הבלתי חוזר בפוליסה.

3. תאריך סיום תשלום המשכנתא יהיה גם תאריך תום תקופת הביטוח.

מהו מוטב בלתי חוזר בביטוח המשכנתא?

מוטב בלתי חוזר בפוליסת ביטוח משכנתא הוא הגורם שנתן את הלוואת המשכנתא (בדרך כלל הבנק).

אם מתרחש מקרה הביטוח, תשלם חברת הביטוח את פיצויי הביטוח ישירות לבנק ולא ללקוח שרכש את הפוליסה.

האם יש הבדל בדרישות הביטוח מיחיד שלוקח משכנתא לעומת זוג שלוקח הלוואה?

בהתאם לדרישת הבנק חייב כל לווה לרכוש ביטוח חיים למשכנתא על מלוא יתרת ההלוואה.

כאשר מדובר בבני זוג, כל אחד מהם צריך להיות מבוטח במלוא סכום המשכנתא, ואילו כאשר מדובר ביחיד, רק הוא יבוטח.

5. קניית ביטוח משכנתא בסוכנויות הביטוח של הבנקים

מדוע הקימו הבנקים סוכנויות ביטוח? האם הן משווקות ביטוחים נוספים מלבד ביטוח המשכנתא?

עד שנת 1998 שווקו ביטוחי המשכנתא לציבור רק באמצעות הבנקים. בשנת 1998 נפתח השוק לתחרות, וגם סוכנויות הביטוח הפרטיות החלו לשווק את ביטוח המשכנתא. 

בשנת 2005 נאסר על הבנקים להמשיך ולמכור את ביטוחי המשכנתא באופן ישיר, אך מאחר והם לא רצו לאבד את המוצר הרווחי, הקימו כל הבנקים סוכנויות ביטוח בבעלות מלאה, המשווקות את הביטוחים ללקוחות.

האם כדאי לרכוש את ביטוח המשכנתא דרך סוכנות הביטוח של הבנק?

לרכישת ביטוח המשכנתא דרך סוכנות הביטוח של הבנק יתרונות וחסרונות.

בצד היתרונות ניתן למצוא את הפשטות האדמיניסטרטיבית – התאמות סכומי הביטוח מתבצעות באופן אוטומטי ואין צורך בביצוע עבודת ניירת נוספת במהלך שנות החזר המשכנתא, כפי שנדרש בביטוחי משכנתאות הנרכשים בסוכנויות הפרטיות.

בצד החסרונות ניתן למצוא 3 עיקריים:

1. עלות ביטוח המשכנתא בסוכנויות בנקים תהיהלעתים קרובות גבוההיותר מאשר בסוכנויות הביטוח הפרטיות.

2. הכיסוי הביטוחי בבנקים לא יכול לכלול כיסויים חשובים כגון ביטוח צד ג’ למבנה.

3. במקרה שרוצים להעביר את המשכנתא לבנק אחר, לאחר הרעה במצב הבריאותי, לא ניתן לנייד את ביטוח המשכנתא מסוכנות הביטוח של הבנק לסוכנות של הבנק האחר.

כאשר רוכשים את הביטוח בסוכנות או חברת ביטוח שאינן שייכות לבנק, הביטוח נשאר בתוקף גם לאחר שמעבירים את המשכנתא לבנק אחר, וללא קשר למצבו הבריאותי הנוכחי של המבוטח.

האם על הבנק לידע את הלקוח בדבר זכותו לרכוש ביטוח משכנתא שלא באמצעות הבנק?

כן. מדובר בדרישה מפורשת של המפקח על הבנקים.

האם הבנק רשאי לסרב לתת הלוואה אם ביטוח המשכנתא לא יעשה באמצעותו?

לא. ההחלטה היכן לרכוש את הביטוח מתקבלת על ידי הלקוח בלבד, ואסור לבנק המשכנתאות על פי החוק להתנות בכל דרך את מתן ההלוואה ברכישת ביטוח.

רכשתי ביטוח משכנתא דרך הבנק, האם אפשר לעבור לחברה אחרת?

כן. ניתן לבטל את הפוליסה בכל זמן בלי עמלה, ובתנאי שתשעבדו פוליסה חלופית לטובת הבנק.

6. ניהול ביטוח המשכנתא

האם סכום הביטוח מתעדכן בהתאם ליתרת ההלוואה?

כן, אך מומלץ שהעדכון האוטומטי יהיה רק בביטוח החיים למשכנתא, ולא בביטוח המבנה למשכנתא.

עלי להמציא לבנק פוליסת ביטוח חיים או נכס למשכנתא. כיצד אני יכול לקבל את הפוליסה?

קבלת הפוליסה תעשה באמצעות פנייה לסוכנות הביטוח או חברת הביטוח שבה ביצעת את הביטוח.

האם קיימת הטבת מס בגין תשלום לביטוח המשכנתא?

כן, ניתן לקבל זיכוי במס עד 25% מהפרמיה המשולמת עבור ביטוח החיים למשכנתא.

האם יש צורך לעדכן את חברת הביטוח בעת ביצוע החזר של סכום הלוואה משמעותי?

כן, וזה לטובתכם. בעת ביצוע החזר משכנתא חד פעמי מצטמצמת יתרת ההלוואה, ועמה גם סכום הביטוח והפרמיה החודשית.

כיצד ניתן להתעדכן בפרטי הפוליסה?

ניתן להתעדכן באמצעות בקשת הפרטים מחברת הביטוח או סוכנות הביטוח, או באמצעות הדו”ח השנתי שהן מחויבות לשלוח.

הדו”ח השנתי כולל, בין היתר, את סכום הביטוח העדכני לתום השנה, פירוט הפרמיות ששולמו במהלך השנה, אישור מס, מועד תום תקופת הביטוח וכו’.

7. ביטול ביטוח משכנתא

מתי ניתן לבטל את ביטוח המשכנתא?

לאחר שיתרת ההלוואה נמוכה מ-30,000 ₪ ניתן לבטל את ביטוח המשכנתא.

כיצד מבטלים את ביטוח המשכנתא?

יש להעביר את בקשת ביטול ביטוח המשכנתא בכתב לסוכנות הביטוח או חברת הביטוח בה נמצאת הפוליסה.

עם קבלת הבקשה לביטול הפוליסה תשלח חברת הביטוח הודעה לבנק בדבר ביטול הפוליסה והביטול יכנס לתוקפו לאחר 30 יום.

לחילופין ניתן להעביר לחברת הביטוח אישור הסרת שעבוד מהבנק ולזרז את התהליך.

  קבלו הצעות מעולות לביטוח משכנתא:

  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות