מערכת נתוני אשראי – כל מה שצריך לדעת

הלוואות » מערכת נתוני אשראי

מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל תושק באופן רשמי באפריל 2019, ותרכז נתונים לגבי התנהלותם הפיננסית של אזרחי ותושבי ישראל. הנתונים שייאגרו במערכת נתוני האשראי ישמשו לטובת יצירת דירוג אשראי אישי לתושבי ישראל.

ריכזנו כאן את כל מה שחשוב לדעת על מערכת נתוני האשראי, ומספר המלצות להתנהלות פיננסית נכונה שיסייעו לכם להימנע מדירוג אשראי אישי בעייתי.

מערכת נתוני אשראי לוגו

1. מהי מערכת נתוני אשראי?

מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל הוקמה מתוקף חוק נתוני אשראי, במטרה לקדם את התחרות בשוק האשראי בישראל.

המערכת אוספת מגוון נתונים פיננסיים – חיוביים ושליליים על אזרחי ותושבי ישראל, ומאפשרת למגוון גדול של גופים פיננסיים נגישות לנתונים האישיים הללו, כשהמטרות המרכזיות של המערכת הן:

 • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי (הלוואות, משכנתאות, כרטיסי אשראי ועוד).
 • הרחבת הנגישות של תושבי ישראל לאשראי.
 • צמצום האפליה במתן הלוואות ואשראי לתושבי ישראל, על בסיס מידע חלקי.
 • יצירת בסיס מידע אנונימי שישמש את בנק ישראל בביצוע תפקידיו.

אחד המהלכים שיאפשרו את הגברת התחרות בשוק האשראי, בזכות מערכת נתוני האשראי, היא כניסתו של דירוג אשראי אישי – ציון שנועד לתת אינדיקציה לגבי יכולתו של לווה לפרוע את ההלוואות שלו, או במילים אחרות – עד כמה הלווה אמין מבחינה כלכלית.

המלצות קריאה נוספות:

2. למה צריך את מערכת נתוני האשראי?

הלוואות, משכנתאות ואשראי זולים יותר

כאשר לקוח מסויים מעוניין לקבל הלוואה, משכנתא ואפילו כרטיס אשראי, צריכים הגופים הפיננסיים אליהם הוא פונה, בין אם הם בנקים, או חברות אשראי חוץ בנקאי, לנסות ולהעריך את רמת הסיכון של הלקוח.

עד שנת 2016, נשמרו נתוני האשראי של תושבי ישראל רק אצל הגוף שנתן את האשראי – בדרך כלל אחד הבנקים הגדולים, והגופים הפיננסיים האחרים שרצו להעריך את רמת הסיכון של הלקוח, נאלצו להתבסס על מגוון נתונים מוגבל וחלקי – תלושי שכר, דפי חשבון בנק, נתוני תיק השקעות, אסמכתאות על נכסים וחסכונות וכו’.

כך נוצר פער גדול בהיקף ואיכות המידע שעמד לרשות כל אחד מהגורמים המלווים, כאשר הבנקים ובראשם שני הבנקים הגדולים – לאומי והפועלים, החזיקו במידע אישי רב אודות מרביתו של הציבור בישראל, ואילו שחקנים קטנים יותר נאלצו להתבסס על מגוון מוגבל של מקורות מידע.

חוסר האחידות הזו בנגישות למידע פגעה בתחרות בשוק האשראי וההלוואות, מכיוון שהשחקנים הקטנים נאלצו במקרים רבים להציע ריביות גבוהות יותר ללווים (“פרמיית סיכון”), ואילו הבנקים הגדולים יכלו להתאים את ההצעות שלהם ללווה מבלי לחשוש מתחרות משמעותית.

כשל השוק הזה גרם לריבית ממוצעת גבוהה ב-4% (לפי הערכות כלכלנים) ממה שניתן לקבל בסביבה תחרותית של שקיפות מידע, ואת כשל השוק הזה באה מערכת נתוני האשראי לפתור.

מאפריל 2019, בעת בקשת הלוואה מגוף פיננסי כלשהו בישראל, הוא יוכל לקבל בלחיצת כפתור את כל הנתונים הנדרשים לו על מנת להעריך את רמת הסיכון שלכם ולתת הצעה בהתאם, וההערכה היא שהנגישות למידע תסייע להגברת התחרות ותאפשר ללקוחות להשיג תנאים טובים יותר.

כלי השוואה תומכים

ניתן להעריך שלאחר השקתה של מערכת נתוני אשראי, יתחילו יזמים פיננסיים שונים לפתח כלי השוואה, שיאפשרו ללקוחות להבין האם הם יכולים לקבל ריביות טובות יותר על משכנתא או הלוואה חוץ בנקאית, האם כדאי לבצע מחזור משכנתא, האם לפרוס הלוואה מחדש, האם לבצע פירעון מוקדם ועוד.

מה ההבדל בין מערכת נתוני אשראי החדשה לפעילותן של לשכות האשראי עד היום?

לשכות האשראי אספו עד היום בעיקר מידע שלילי אודות תושבי ישראל – עיקולים, הגבלות חשבון, פשיטות רגל וכו’.

בנוסף, לשכות האשראי מכרו את המידע שברשותן לכל המעוניין.

מערכת נתוני אשראי הינה באחריות בנק ישראל, היא כוללת גם נתונים חיוביים ממקורות המידע השונים, והמידע אודות התושבים יינתן לגופים השונים רק אם יסכים לכך הלקוח, ורק לצורך הלוואות / אשראי.

3. מתי תתחיל לפעול מערכת נתוני האשראי בישראל?

השקת מערכת נתוני האשראי מתוכננת לאפריל 2019, אך למעשה הנתונים אודות תושבי ישראל החלו להיאסף כבר במאי 2016 מחלק ממקורות המידע.

מועדי תחילת איסוף הנתונים למערכת נתוני אשראי:

 • נתוני אשראי ממקורות מידע בנקאיים – נאספים החל מחודש מאי 2016.
 • נתוני אשראי מחברות כרטיסי אשראי – נאספים החל מחודש מאי 2016.
 • נתוני אשראי ממדור מוגבלים בבנק ישראל – נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018.
 • נתוני אשראי מלשכות ההוצאה לפועל – נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018.
 • נתוני אשראי מהכונס הרשמי – נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018.
 • נתוני אשראי ממקורות מוסמכים (נותני אשראי שאינם בנקים) – יתחילו להיאסף החל מחודש אפריל 2019.

מידע רלוונטי מלפני מועדים אלה לא ייכלל במערכת נתוני האשראי.

4. אילו נתונים נאספים באמצעות מערכת נתוני אשראי?

1. נתוני אשראי

 • נתונים לגבי תשלומים עליהם התחייב הלקוח ואופן פירעונם.
 • בקשות אשראי.
 • מסגרות אשראי.
 • צ’קים שהוצגו ושחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק.
 • נתונים לגבי סוגי חשבונות של הלקוח המתנהלים אצל נותן אשראי, שבהם ניתן אשראי או שקיימת זכות לקבל בהם אשראי ומאפייניהם.

פיגור בתשלום הלוואה מדווח למערכת כאשר מתקיימים שלושת התנאים הבאים, יחד:

 • עברו 30 ימים מהמועד שבו הלקוח היה צריך לשלם.
 • הסכום שלא שולם גדול יותר מ-200 ש”ח.
 • נמסרה הודעה ללקוח על הפיגור בתשלום.

2. מידע מרשויות המדינה

 • מידע מהכונס הרשמי.
 • מידע מלשכות ההוצאה לפועל.
 • מידע ממדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.

3. תיעוד הפניות של הלקוח ושל לשכות האשראי בבקשת מידע אודות הלקוח

5. מהם מקורות המידע של מערכת נתוני האשראי?

מקורות המידע המעבירים נתונים למערכת נתוני אשראי:

 • בנקים.
 • חברות כרטיסי אשראי.
 • גופים הנותנים אשראי חוץ בנקאי.
 • כונס הנכסים הרשמי.
 • לשכות ההוצאה לפועל.
 • מדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל.

6. אילו דוחות ניתן לקבל ממערכת נתוני אשראי?

מי יכול לקבל את הנתונים ממערכת נתוני אשראי?

נתוני האשראי הנאספים במערכת הם של התושבים, אשר יכולים תמיד להגיש בקשה לקבל הנתונים לשימושם האישי.

העברת הנתונים ממערכת נתוני אשראי לגופים אחרים (נותני אשראי, לשכות אשראי וכו’) תתבצע רק בכפוף להסכמת הלקוח (למעט מקרים שבהם מתבקש חיווי אשראי וקיימים נתונים שמעידים באופן ברור על כך שהלקוח לא עמד בפירעון התחייבויות כספיות, ואז נתוני האשראי יועברו ללשכת אשראי, אך לא לנותן האשראי, גם ללא הסכמת הלקוח).

איזה דוח מקבלים נותני האשראי/הלוואות ממערכת נתוני אשראי?

נותני האשראי יקבלו, בכפוף להסכמתכם, דוח אשראי המיועד לסייע להם להעריך את רמת הסיכון שלכם/רמת היכולת שלכם לעמוד בהחזר ההלוואה.

דוח האשראי מבוסס על נתוני המערכת מ-3 השנים האחרונות בלבד, לפני מועד בקשת המידע.

חשוב לדעת שגם אם קיים במערכת נתוני האשראי מידע על תקופה ארוכה יותר מ-3 שנים, הוא לא יועבר לאף גורם מלבד הלקוח.

בנוסף, יכול לכלול דוח האשראי גם “חיווי אשראי” – חוות דעתה של לשכת האשראי, בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידה, האם יש לתת ללקוח אשראי לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי.

חיווי האשראי אינו מחייב את הגופים שנותנים את האשראי, ומשמש בתור כלי תומך החלטה בלבד.

7. האם חייבים להיכלל במערכת נתוני האשראי?

אין חובה להיכלל במערכת נתוני האשראי.

כל תושב ואזרח ישראל רשאי להנחות את בנק ישראל להפסיק לאסוף את נתוני האשראי אודותיו בכל עת, למעט מקרים שבהם החלה תקופת הגבלה.

חשוב לדעת שהפסקת איסוף הנתונים גורמת גם למחיקת כל המידע שנאסף על הלקוח במערכת עד למועד הבקשה, לרבות מידע חיובי, דבר שעלול להשפיע לרעה על יכולתו של הלקוח לקבל אשראי בתנאים מיטביים.

ניתן גם למנוע את מתן המידע לנותני האשראי מבלי למחוק את הנתונים מהמערכת, על ידי הגשת בקשה להגבלת מסירת נתוני האשראי לגופים לפי בחירת הלקוח.

8. כמה עולה להשתמש במערכת נתוני אשראי?

כל לקוח שנכלל במערכת נתוני אשראי, זכאי להזמין בכל שנה קלנדרית דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.

הפקת דוחות נוספים יכולה להתבצע, בתשלום, בהתאם למחירון הבא:

שם הדוחמשלוח בדואר אלקטרונימשלוח בדואר
דוח ריכוז נתונים ראשון בשנה (בין ה-1.1 עד ה-31.12)חינםחינם
דוח ריכוז נתונים נוסף (דוח שאינו הראשון באותה שנה) 31 ש"ח41 ש"ח
דוח תמצית נתוני לקוח 10 ש"ח20 ש"ח
דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות 10 ש"ח20 ש"ח
דוח מידע שהתקבל מרשויות ומגופים ציבוריים 10 ש"ח20 ש"ח
דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח 10 ש"ח20 ש"ח
דוח פעולות מנהליחינםחינם
אחזור דוח10 ש"ח20 ש"ח

9. כיצד ניתן לשפר את נתוני האשראי במערכת?

התנהגות פיננסית אחראית, מסודרת ואמינה לאורך זמן משפרת את דירוג האשראי – החזר הלוואות בזמן, ביצוע תשלומים לרשויות במועד וכו’.

בנוסף, הכנסות אישיות, תיק נכסים, חסכונות, צפויים להשפיע גם הם על דירוג האשראי.

סיכום

מערכת נתוני אשראי צפויה לחולל מהפכה של ממש בענפי האשראי, ההלוואות והמשכנתאות בישראל.

כדי ליהנות מהיתרונות של מערכת נתוני האשראי, ודירוג האשראי האישי המתבסס עליה, חשוב להבין כיצד היא עובדת ואיך ניתן למנף אותה לטובתכם.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות