זכויות עובדים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה – כל מה שחשוב לדעת

זכויות » זכויות עובדים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

ריכזנו את כל מה שחשוב לדעת על זכויות עובדים ומעסיקים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והשינויים שחלו בשוק העבודה. הפוסט יתעדכן באופן שוטף.

זכויות עובדים וירוס קורונה
ivory black friday banner
ivory black friday banner

תשלום לעובד הנדרש להיות בבידוד

בהתאם לצו הבידוד של משרד הבריאות, כל תקופת הימצאותו של העובד בבידוד בית, כתוצאה מהנחיות משרד הבריאות, תחשב לתקופת היעדרות עקב מחלה.

צו הבידוד של משרד הבריאות מהווה תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השוהים בבידוד בית בעקבות הוראות צו בידוד בית.

תעודת המחלה תיכנס בתוקף לאחר העברת הצהרת עובד בכתב, בה יפורטו שם העובד, מספר תעודת הזהות של העובד והתקופה בה לא יכול העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד.

תעודת המחלה תהיה תקפה לכל תקופת ההיעדרות בה מחוייב בעובד בהתאם להוראות צו הבידוד.

התשלום לעובד עבור ימי הבידוד יבוצע בדומה לתשלום של כל היעדרות בגין מחלה.

הוצאת עובד לחופשה יזומה בתשלום על ידי המעסיק

מעסיקים רשאים להוציא עובדים לחופשה בתשלום של עד 7 ימים קלנדריים ללא התראה מראש.

מעסיקים המעוניינים להוציא עובדים לחופשה בתשלום לתקופה של יותר מ-7 ימים, חייבים לתת לעובדים הודעה מראש של 14 ימים.

בעת הוצאה יזומה של עובד לחופשה בתשלום, המעסיק אינו יכול לרשום יתרה שלילית של ימי חופשה לעובד ולנכותם בעתיד משכרו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמתו המפורשת של העובד לכך.

במקרים בהם יש מגבלה על פגיעה בעבודת העובד (לדוגמא עובד שחזר ממילואים, עובד/ת הנמצא/ת בחופשת לידה, היריון או טיפולי פוריות ועובד במחלה), ההגבלות המוגדרות בחוק תקפות והמעסיק אינו רשאי לפגוע בעובדים אלו, גם לא בהסכמה.

המלצות קריאה נוספות:

הפחתת שכר לעובדים

מעסיקית יכולים לבצע הפחתת שכר רוחבית, זמנית או קבועה לעובדיהם.

יש לבצע הפחתת שכר, ככל הניתן, בהסכמה עם העובדים, שתועלה על הכתב, ויש לבצע את ההרחבה באופן רוחבי ככל האפשר.

הפחתת שעות עבודה לעובדים

מעסיקים יכולים לצמצם את היקף המשרה של העובד, על מנת להקטין את הוצאותיהם.

צמצום היקף המשרה צריך להתבצע על ידי הודעה בכתב מהמעסיק לעובד.

עובד שהיקף משרתו צומצם, יכול לפנות לביטוח לאומי ולקבל דמי אבטלה, עד להיקף המשרה שבה עבד ערב הקטנת היקף המשרה.

פיטורי עובדים

פיטורי עובדים הנובעים ממשבר כלכלי צריכים להתבצע בהתאם לכל הכללים הנהוגים לגבי פיטורי עובד, ובהתאם להסכמי העבודה האישיים או קיבוציים:

  • לנהוג בתום לב
  • לקיים שימוע באוזן קשבת
  • לאפשר לעובד לנסות לשכנע את המעסיק שלא לפטר אותו, אלא לבצע הפחתת היקף משרה או שכר, הוצאה לחל”ת זמני וכו’.

חשוב לדעת שחובת קיום שימוע לפני פיטורין תקפה גם במידה שהעובדים אינם מגיעים למקום העבודה עקב הנחיות הממשלה.

במקרים בהם יש מגבלה על פיטורי עובד (לדוגמא עובד שחזר ממילואים, עובד/ת הנמצא/ת בחופשת לידה, היריון או טיפולי פוריות ועובד במחלה), ההגבלות המוגדרות בחוק תקפות והמעסיק אינו רשאי לפגוע בעובדים אלו, גם לא בהסכמה.

האם מותר לפטר עובד בגלל היותו בבידוד ביתי?

לא ניתן לפטר עובד כל עוד הוא נמצא בתקופת הבידוד.

הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום – חל”ת

המשמעות של חופשה ללא תשלום (חל”ת) היא הקפאה בפועל של חוזה העבודה בין המעסיק לעובד.

במהלך החל”ת, המעסיק אינו חייב לשלם לעובד שכר עבודה, והעובד אינו חייב לעבוד עבור המעסיק.

עם תום החל”ת, חוזרים מצב ההעסקה וזכויות וחובות העובד והמעסיק לנקודה שבה יצא העובד לחל”ת.

יציאה לחל”ת בהחלטה משותפת של העובד והמעסיק אינה מהווה הפרה של חוזה ההעסקה, אך כאשר מעסיק מחליט באופן חד צדדי וללא הסכמת העובד, כי עובד יצא לחופשה ללא תשלום, הדבר מהווה הפרה של חוזה העבודה, ועלול להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה, או לנסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד, כי ימשיך בעבודתו.

עובד המתפטר לאחר שהמעסיק הוציא אותו לחל”ת ללא הסכמתו, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל”ת בעקבות הקורונה

ביטוח לאומי הוציא הנחיות מיוחדות למתן דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל”ת בעקבות וירוס הקורונה.

זכאים לדמי אבטלה עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת) למשך 30 יום ומעלה, וועומדים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, גם אם לא ניצלו את כל ימי החופש שלהם.

על מנת לקבל דמי אבטלה יש להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב ולהגיש במקביל תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי, בסניפי ביטוח לאומי או באתר הביטוח הלאומי.

בעת הגשת התביעה יש לצרף טופס אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514). על המעסיק לציין בטופס ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום ותקופת החופשה ללא תשלום הצפויה.

עובדים שאינם יכולים להתייצב במשרד התעסוקה ובביטוח הלאומי בגלל היותם בבידוד ביתי, צריכים לפעול בהתאם להנחיות משרד התעסוקה.

האם ניתן לעבוד מהבית ולקבל שכר כרגיל?

במידה שקיימת הסכמה בין העובד והמעסיק לגבי האפשרות לעבוד מהבית, וקיימת בחוזה ההעסקה הגדרה ברורה של היקף שעות עבודה נדרש, יכול העובד לעבוד מהבית ועל המעסיק בד לשלם לו את שכרו.

במקום העבודה שלי עובדים יותר מ-10 אנשים. האם עלי להישאר בבית?

המגבלה שהוגדרה על ידי ממשלת ישראל אוסרת על התכנסות של עשרה אנשים ויותר, במרחב סגור אחד, בעת ובעונה אחת.

אם במקום העבודה שלך התנאים תואמים את מגבלות הממשלה, והמעסיק אינו מספק תנאי עבודה חלופיים, אין להגיע לעבודה.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות