מי החברות שמספקות ביטוח משנה לקרנות הפנסיה הקטנות?

פנסיה » ביטוח משנה בקרנות פנסיה

הנחיות רשות שוק ההון מחייבות קרנות פנסיה קטנות, שמספר העמיתים בהן אינו עולה על 1,500, לרכוש ביטוח משנה לקרן.

נכון לשנת 2021, כל קרנות הפנסיה מונות מספר עמיתים גבוה משמעותית מהמספר שקבעה רשות שוק ההון, אך חלקן עדיין בוחרות לרכוש ביטוח משנה עבור עמיתיהן, כחלק מניהול הסיכונים הכולל של קרן הפנסיה.

מהו ביטוח משנה בקרנות הפנסיה?

קרנות הפנסיה כוללות באופן מובנה 2 כיסויי ביטוח – כיסוי למקרה מותו של החוסך (“ביטוח שאירים”) וכיסוי למקרה נכות של החוסך (“כיסוי נכות”).

בניגוד לרכישת ביטוח מחברת ביטוח, הביטוחים בקרנות הפנסיה מבוססים על מנגנון של ערבות הדדית בין החוסכים.

במסגרת מנגנון הערבות ההדדית, משלמים העמיתים בקרנות הפנסיה תשלום חודשי עבור הכיסויים שלהם למקרה מוות ונכות, בהתאם לגילם, לשכר המבוטח שלהם ולסך הכספים שחסכו בקרן הפנסיה.

תשלומי העמיתים משמשים את קרן הפנסיה לתשלום קצבאות הנכות והשאירים לעמיתי הקרן ומשפחותיהם.

מנגנון ערבות הדדית בקרן פנסיה

בגלל שבקרן הפנסיה אין גוף חיצוני שמרוויח מהביטוחים (כדוגמת חברות או סוכני ביטוח), אם נשארים כספים עודפים ב”קופה” המיועדת למימון קצבאות הנכות והשאירים, הם מחולקים חזרה לעמיתים בקרן הפנסיה (נקרא גם “עודף אקטוארי”).

אם סך תשלומי קרן הפנסיה לקצבאות נכות ושאירים גדול מסך תשלומי העמיתים עבור הכיסויים, גובה קרן הפנסיה סכום נוסף מכלל החוסכים בקרן (נקרא גם “גרעון אקטוארי”).

ביטוח משנה בקרן הפנסיה נועד למנוע תשלומים גבוהים מדי של החוסכים בעקבות מצבים של גרעון אקטוארי.

במסגרת ביטוח משנה בקרן הפנסיה, מתקשרת קרן הפנסיה עם חברת ביטוח גדולה (בדרך כלל חברה בינלאומית עם “כיסים עמוקים”), ומעבירה אליה את הסיכון של גרעון אקטוארי גדול.

בתמורה לביטוח המשנה, מעבירה קרן הפנסיה לחברת הביטוח החיצונית חלק מתשלומי הביטוח (“ריסק”) שהיא גובה מהחוסכים.

כך, במקרה של תביעות ביטוח רבות בקרן הפנסיה, ישלם מבטח המשנה חלק מעלויות הקצבאות ישולמו על ידי מבטח המשנה.

חשוב להכיר שמנגנוני הביטוח של קרנות הפנסיה בישראל עם מבטחי המשנה כוללים גם סעיף לפיו במקרים של היקף תביעות מצומצם, יוחזר חלק מתשלומי הביטוח לחוסכים כעודף אקטוארי.

המלצות קריאה נוספות:

מיהן חברות ביטוח המשנה של קרנות הפנסיה בישראל?

נכון לשנת 2021, רק 4 קרנות פנסיה ברירת המחדל פועלות עם מבטח משנה, וזאת למרות שהן עוברות באופן משמעותי את מספר העמיתים שמחייב על פי חוק עבודה עם מבטח משנה.

מבטח המשנה של 4 קרנות הפנסיה איילון מיטב דש, הלמן אלדובי, אלטשולר שחם ופסגות הוא חברת Swiss Re (סוויס רי).

היקף הכיסוי של קרנות הפנסיה הלמן אלדובי, אלטשולר שחם ופסגות עומד על 90% מהכיסוי הביטוחי למקרה נכות או מוות בקרן, ואילו היקף הכיסוי של מיטב דש עומד על 70%.

מבטחת משנה סוויס רי אלטשולר שחם

מה היתרון בעבודה עם מבטח משנה?

עבודה עם מבטח משנה בקרן הפנסיה מקטינה את הסיכון שבעקבות אירוע קטסטרופלי משמעותי – כגון רעידת אדמה, מלחמה וכו’, תשלומי הביטוח של קרן הפנסיה יגדלו באופן משמעותי ויגרמו לגרעון אקטוארי גדול שיפגע בחיסכון הפנסיוני של העמיתים.

מה החיסרון בעבודה עם מבטח משנה?

העבודה עם מבטח משנה בקרן הפנסיה כרוכה בתשלומים לחברת הביטוח, דבר שגורם בחלק מהמקרים לעלויות ביטוח גבוהות יותר לחוסכים בקרן הפנסיה.

עוד באותו נושא:

יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות