חוסכים בקרן פנסיה? בקרוב תקבלו “בונוס” של אלפי ש”ח מהמדינה

פנסיה » חוסכים בקרן פנסיה? בקרוב תקבלו “בונוס” של אלפי ש”ח מהמדינה

בשורות טובות – החוסכים בקרנות הפנסיה צפויים ליהנות בחודשים הקרובים מתוספת חד פעמית של בין 0.5-0.9% לחיסכון, תוספת שיכולה להגיע לאלפי שקלים ואף יותר.

ה”בונוס” הזה מגיע בעקבות 2 שינויים משמעותיים שהתרחשו לאחרונה בתחום הפנסיה – הגדלת הקצאת אגרות החוב המיועדות לפורשים מ-30% ל-60% מהחיסכון, ושינוי מנגנון הערבות ההדדית בקרנות הפנסיה.

בונוס גרעון אקטוארי קרנות פנסיה

רקע – הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה

ב- 3 שנים האחרונות סבלו קרנות הפנסיה החדשות ממאזן אקטוארי שלילי, או במלים אחרות – “גרעון אקטוארי”.

גרעון אקטוארי הוא מצב שבו סך ההתחייבויות של קרן הפנסיה לחוסכים גדול מסך ההון הצבור בקרן, ומושפע בגדול משני נושאים מרכזיים:

1. ההפרש בין תשלומי החוסכים עבור ביטוחי נכות ושארים, ובין תשלומי הקרן למקבלי קצבאות נכות ושארים.

2. הפער בין ההון שחסכו הפורשים החדשים לפנסיה, לעומת הערך הכספי הנוכחי של סך התשלומים העתידיים של הקרן לפורשים.

עד שנת 2013, אגב, היו חלק גדול מקרנות הפנסיה בכלל בעודף אקטוארי, אך מאז שנת 2014 סובלות רוב קרנות הפנסיה מגירעונות אקטואריים של 0.3-0.7% בשנה.

השינוי התרחש בעיקר בגלל הפחתה של תעריפי הביטוח בקרנות הפנסיה שביצע משרד האוצר ביולי 2013, הפחתה שהתבררה כגדולה מדי.

בנוסף, החלו קרנות הפנסיה החדשות לסבול מהגידול במספר הפורשים לפנסיה.

ותשאלו – למה פרישה של אדם לפנסיה גורמת לקרן לגרעון אקטוארי? הרי הפנסיה של כל חוסך בקרנות הפנסיה החדשות היא בהתאם לסכום שהצליח לחסוך?

התשובה היא שהקצבה שמבטיחה קרן הפנסיה לחוסך מושפעת, בנוסף לסכום החיסכון שצבר, גם מהריבית שצפוי החיסכון להרוויח בתקופה שאותו חוסך נמצא בפנסיה.

לדוגמא – אדם שחסך מיליון ש”ח ומתחיל לקבל קיצבה חודשית מקרן הפנסיה, מקבל כל שנה רק חלק קטן מסכום החיסכון הכולל. באותו הזמן משקיעה קרן הפנסיה את יתרת הכספים ומקבלת תשואה שיכולה לשמש לטובת המשך תשלומי הקצבה לחוסך.

הבעיה היא שנכון להיום משרד האוצר מחייב את קרנות הפנסיה להניח שהריבית שיצליחו להשיג היא 4%, בעוד שסביבת הריבית הנמוכה בעולם לא מאפשרת לקרנות להשיג את התשואה הזו (מבלי לקחת סיכונים גדולים).

ולכן כל פורש חדש לפנסיה יצר בשנים האחרונות גרעון אקטוארי בגובה של מכפלת סכום החיסכון שלו בפער בין הריבית של 4% שהגדיר האוצר ובין הריבית בפועל שהעריכה קרן הפנסיה שתוכל להשיג, ובמספרים – גרעון אקטוארי של 200-500 אלף ש”ח לכל חוסך שיצא לפנסיה.

המלצות קריאה נוספות:

הבעיה – הגירעונות האקטואריים מקטינים את החסכונות ואת אמון הלקוחות בקרנות הפנסיה

המגמה של הגירעונות האקטואריים הקבועים בקרנות הפנסיה יצרה 2 בעיות מרכזיות:

1. הקטנת החסכונות של החוסכים בקרנות הפנסיה – בגלל שקרנות הפנסיה מחוייבות לאזן את עצמן באופן שוטף, הגירעונות האקטואריים הקטינו למעשה בצורה גורפת את סכומי החיסכון של העמיתים בקרנות הפנסיה, בהתאם לשיעור הגירעון.

2. יצירת בעיית אמון של החוסכים בקרנות הפנסיה – חוסכים שראו את החיסכון שלהם סובל מהפסדים בגלל סעיף הגרעון האקטוארי, החלו לחשוש לעתיד כספם בקרן הפנסיה.

את החשש הזה דאגו ללבות גם אלפי סוכני ביטוח, בין היתר כאמצעי שיווקי למכירת ביטוחי מנהלים – המתחרה המושבע של קרן הפנסיה.

משרד האוצר פותר את בעיית הגרעון האקטוארי

כדי לפתור את הבעיות הללו, יזמה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, מספר מהלכים חשובים:

1. עדכון תעריפי הביטוחים בקרנות הפנסיה

מהלך שצפוי להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים ולהקטין לאפס את הגרעון האקטוארי הממוצע בקרנות הפנסיה, הקשור לביטוחים.

2. ביטול מנגנון הערבות ההדדית בין הפורשים לחוסכים

כל חוסך יקבל קצבה בהתאם לסכום שחסך, ואם יהיו הפרשים בין הריבית שמגדיר משרד האוצר והריבית בפועל – הם ישפיעו רק על הקצבה של החוסך עצמו.

3. הגדלת הקצאת האג”ח המיועדות לפורשים מ-30% ל-60%

בגלל שההשפעה של ביטול מנגנון הערבות ההדדית בין הפורשים לחוסכים הייתה עלולה להקטין את קצבאות הפנסיה של הפורשים בקרנות הפנסיה באופן משמעותי לאורך השנים, החליטו במשרד האוצר לעזור לקרנות הפנסיה להגדיל את התשואה בפועל לפורשים.

הגדלת התשואה בוצעה באמצעות הגדלת ההקצאה לפורשים של אגרות חוב מיועדות, המבטיחות תשואה ריאלית של 4.86%, מ-30% (שיעור ההקצאה עד היום) ל-60%.

הגדלת שיעור האג”ח המיועדות צפוי להקל על קרנות הפנסיה להגיע לשיעור ריבית ממוצע בפועל של 4% לפורשים, ולצמצם דרמטית את בעיית הגרעון האקטוארי.

3 המהלכים הללו צפויים להחזיר את קרנות הפנסיה לאיזון אקטוארי, כבר בחודשים הקרובים, ובנוסף הם גרמו ל”תופעת לוואי” חיובית למדי עבור החוסכים בקרנות הפנסיה.

החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות מקבלים בונוס

הגדלת ההקצאה של האג”ח המיועדות לפורשים הגדילה במכה את הנכסים המחושבים של קרנות הפנסיה, ויצרה בכל קרנות הפנסיה עודפים אקטואריים מיידיים בסדר גודל של 0.5-0.9%.

את העודפים האקטואריים הללו צפויים החוסכים בקרנות הפנסיה לראות כבר בדוחות הרבעון השלישי של 2017, והם יגדילו את סכומי החיסכון של החוסכים בקרנות הפנסיה באלפי ש”ח.

זהירות – מי שינייד את קרן הפנסיה שלו בחודשים ספטמבר-נובמבר עלול להפסיד את התוספת

בגלל שקיימת שונות בין קרנות הפנסיה לגבי המועד שבו יועברו כספי העודף האקטוארי לחשבונות החוסכים, מומלץ להיזהר מניוד קרן הפנסיה בחודשים הקרובים, כדי שלא “ליפול בין הכיסאות” – לעזוב קרן פנסיה אחת לפני שהעבירה את העודף לחשבונות החוסכים ולהצטרף לקרן אחרת שכבר עשתה את ההעברה.

סיכום

בעיית הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה צפויה להסתיים בחודשים הקרובים, ורוב הקרנות צפויות לחזור לאיזון אקטוארי.

תופעת לוואי אחת של השינוי היא היווצרות עודף אקטוארי חד פעמי של 0.5-0.9% שצפוי להופיע בדוחות קרנות הפנסיה כבר ברבעון הקרוב.

עוד באותו נושא:

יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות