מדיניות פרטיות

אנחנו ב-savey מכבדים את הפרטיות שלכם ומחוייבים לה. בדף הזה נפרט את מדיניות הפרטיות שהגדרנו לאתר savey.co.il, ולכלל פעילותם של מנהלי ומפעילי האתר. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

א. איסוף מידע

1. במהלך השימוש או הגלישה באתר savey, אתם עשויים להתבקש למסור את פרטיכם האישיים, כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ועוד. במסירת המידע כאמור, אתם נותנים את הסכמתכם להעברת המידע לגופים מקצועיים עימם אנחנו עובדים באופן שוטף, תוך בקרת איכות השירות שהם נותנים. הגופים המקצועיים כוללים חברות ביטוח, סוכני ביטוח ובתי השקעות (“הספקים”), ובסמכותם לתת לכם הצעות לגבי המוצרים והשירותים אותם ביקשתם, או מוצרים העשויים לעניין אותך או את בני משפחתך. כל פעילות אתר savey והגופים המקצועיים מתבצעת בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב   – 1982.

2. רני שחר (“המפעיל”), בעליו של אתר savey.co.il (“האתר”), פועל כמקשר ומתווך בינך לבין הספקים, ובהתאם לכך הוא עשוי להעביר חלק מהמידע שהזנתם, או כולו, אל הספקים.

3. כחלק מתפעול שוטף של האתר, המפעיל משתמש ב”עוגיות” (Cookies), המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה”עוגיות” מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב”עוגיות”.

4. המפעיל עשוי לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי. 

5. באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. והמפעיל אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

ב. אבטחת מידע

1. המפעיל יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. המפעיל אינו מבטיח ואינו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלו, לרבות מידע שנמסר על ידך, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד ג’ שאיננו מורשה וכל עוד הוא ינקוט באמצעים סבירים הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלו ו/או לאתר ו/או למחשביו.

ג. שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

1. המפעיל משתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש והוראות מסמך זה.

2. המפעיל מתחייב לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים:

2.1 חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית;

2.2 במקרה של תלונה אודות השימוש באתר, קבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה;

2.3 במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין המפעיל;

2.4 במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין;

2.5 העברה לגורמים שלישיים מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

2.6 העברת מידע לספקים בכדי לספק לך את השירותים שביקשת;

2.7 המפעיל ימחוק מידע שנאסף על ידו, אשר לא נעשה בו כל שימוש ואשר ביקש בעל המידע בכתב למוחקו.

ד. כללי

1. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.

2. המפעיל לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

3. אנא שים לב! המפעיל עשוי ויכול לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (“שינוי”) את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

4. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות