מענק לעצמאים בעקבות הקורונה – כל המידע והעדכונים

זכויות » מענק לעצמאים בעקבות הקורונה

176 אלף עצמאים ועסקים קטנים כבר קיבלו את הפעימה הראשונה של המענק לעצמאים ועסקים קטנים, במסגרת תוכנית החירום הכלכלית של משרד האוצר בעקבות התפרצות הקורונה.

ריכזנו כאן את כל מה שצריך לדעת על המענק לעצמאים בהתאם להחלטות ממשלת ישראל מתאריכים ה-2/4 וה-24/4, הקובעות את גובה המענקים והזכאות למענקים בחודשים אפריל ומאי 2020.

קורונה מענק לעצמאים

מי זכאי לקבל את המענק לעצמאים?

קריטריונים לקבלת מענק – פעימה ראשונה – אפריל 2020

הקריטריונים לקבלת החלק הראשון של המענק לעצמאים ולעסקים קטנים בעקבות משבר הקורונה, אשר החל להיות משולם באפריל 2020.

 • עוסק פטור / מורשה – זכאים למענק עוסקים פטורים או מורשים בלבד. חברות, עמותות ובעלי שליטה אינם זכאים למענק לעצמאים.
 • גיל העוסק – 20 ומעלה.
 • הגשת דוחות שנתיים – העוסק הגיש דוחות שנתיים לשנת 2018, ואם החל לפעול בשנת 2019, עליו להגיש את דוחות 2019 בתוך 3 חודשים.
 • הגשת דוחות מע”מ / הצהרת עוסק פטור – העוסק הגיש דוחות מע”מ לחודשים מרץ-אפריל 2019, ואם הוא עוסק פטור – הגיש הצהרת עוסק פטור בינואר 2020.
 • מועד תחילת פעילות – רק עוסק שהיה קיים ופעיל בחודשים מרץ ואפריל 2019 יכול להיות זכאי לקבל את 2 המענקים. עוסק שהחל לפעול רק ב-1 באפריל 2019 או לאחר מכן אינו זכאי לקבל את המענק הראשון.
 • הכנסה חייבת לשנת 2018 – סך הכנסתו החייבת של העוסק (כלומר הכנסה בניכוי הוצאות מותרות), בתוספת הכנסתו (אם יש) משכר דירה למגורים וקצבאות פטורות, הסתכם בשנת 2018 ב-240,000 ש”ח או פחות, אך היה גבוה מ-24,000 בכל שנת 2018.
 • הכנסה חייבת של משק הבית בשנת 2018 – סך ההכנסה החייבת של משק הבית (שני בני הזוג) בשנת 2018, כשכירים ועצמאים גם יחד, לא עלה על 340,000 ש”ח ברוטו.
  דוגמא להמחשה: עצמאי שהכנסתו החייבת השנתית ב-2018 הייתה 150,000 ש”ח, ובת זוגו השכירה קיבלה בכל שנת 2018 שכר ברוטו של 200,000 ש”ח (כולל שווי רכב וכו’), אינו זכאי למענק, מכיוון שההכנסה המשותפת (ברוטו) הייתה גבוהה מ-340,000 ש”ח.
 • הגשת הצהרה באתר רשות המסים – על מנת לקבל את המענק לעצמאים של חודש אפריל, יש להיכנס לאתר רשות המסים ולהצהיר על שני הדברים הבאים:
  1. שהעסק היה פעיל ביום 20/02/29.
  2. שאתם מעריכים, שבחודשים מרץ ואפריל 2020, תהיה לכם ירידה במחזור העסקאות של 25% לפחות, בהשוואה למחזור העסקאות שלכם בחודשים מרץ ואפריל 2019. במידה ודו”ח המע”מ של העוסק לחודשים מרץ ואפריל 2020 לא יראו ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות, יידרש העוסק להחזיר את המענק.

קריטריונים לקבלת מענק – פעימה שנייה – מאי 2020

הקריטריונים לקבלת החלק השני של המענק לעצמאים ולעסקים קטנים בעקבות משבר הקורונה, אשר ישולם החל מחודש מאי 2020 (לתקנות המלאות – לחצו כאן).

 • עוסק פטור / מורשה ובעלי שליטה – זכאים למענק עוסקים פטורים, עוסקים מורשים וגם בעלי שליטה.
 • גיל העוסק – 20 ומעלה.
 • הגשת דוחות שנתיים – העוסק הגיש דוחות שנתיים לשנת 2018, ואם החל לפעול בשנת 2019, עליו להגיש את דוחות 2019 בתוך 3 חודשים.
 • הגשת דוחות מע”מ / הצהרת עוסק פטור – העוסק הגיש דוחות מע”מ לחודשים מרץ-יוני 2019, ואם הוא עוסק פטור – הגיש הצהרת עוסק פטור בינואר 2020.
 • מועד תחילת פעילות – טרם פורסם.
 • הכנסה חייבת לשנת 2018 – סך הכנסתו החייבת של העוסק (כלומר הכנסה בניכוי הוצאות מותרות), בתוספת הכנסתו (אם יש) משכר דירה למגורים וקצבאות פטורות, לא עבר בשנת 2018 סכום של 1 מיליון ש”ח. אם מדובר בעסק חדש – מגבלת ההכנסה תתייחס לשנת 2019. בנוסף, ההכנסה הממוצעת צריכה להיות גבוהה מ-714 ש”ח בחודש.
 • הכנסה חייבת של משק הבית בשנת 2018 – אין מגבלה.
 • הגשת הצהרה באתר רשות המסים – על מנת לקבל את המענק לעצמאים של חודש אפריל, יש להיכנס לאתר רשות המסים ולהצהיר שאתם מעריכים, שבחודשים מרץ-יוני 2020, תהיה לכם ירידה במחזור העסקאות של 25% לפחות, בהשוואה למחזור העסקאות שלכם בחודשים המקבילים בשנת 2019 או 2018 (לבחירת העוסק). במידה ודו”חות המע”מ של העוסק לחודשים הרלוונטיים 2020 לא יראו ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות, יידרש העוסק להחזיר את המענק.

המלצות קריאה נוספות:

מה גובה המענק שיקבלו העצמאים הזכאים?

עצמאים זכאים לקבל 2 מענקים – הראשון – מענק של עד 6,000 ש”ח שיועבר עד ה-7/4, והשני – מענק של עד 10,500 ש”ח שיועבר בתחילת חודש מאי 2020, כאשר חלקם יקבלו גם “תוספת לעסק קטן” בסכום של עד 3,025 ש”ח.

מענק אפריל 2020 – כמה יקבלו העצמאים?

סכום המענק הראשון לעצמאים, אשר ישולם בתחילת אפריל 2020, יעמוד על 65% מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2018, או 6,000 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, לעצמאים שהכנסתם החודשית בשנת 2018 הייתה עד 16,000 ש”ח.

עצמאים שהכנסתם החודשית בשנת 2018 הייתה בין 16,000 ש”ח ל-20,000 ש”ח – יקבלו מענק מופחת, היורד בהדרגה עד ל-3,000 ש”ח ככל שההכנסה עולה.

עצמאים שהכנסתם החודשית בשנת 2018 הייתה גבוהה מ-20,000 ש”ח – לא זכאים למענק.

חשוב לשים לב שהמענקים חייבים בתשלום מס הכנסה.

מענק מאי 2020 – כמה יקבלו העצמאים?

בחודש מאי צפויים העצמאים לקבל מענק, וכן תוספת לעסק קטן.

סכום המענק השני לעצמאים, אשר ישולם בתחילת מאי 2020, צפוי לעמוד על 70% מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2018, או 10,500 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.

לעצמאי שהכנסתו החודשית הממוצעת מעסק גבוהה מ-40,000 שקל, יוקטן המענק ב-17.3 אגורות על כל שקל שמעל הכנסה חודשית של 40,000 ש”ח.

בנוסף, זכאים חלק מהעצמאים ל”תוספת לעסק קטן” – לעסקים שהמחזור שלהם בשנת 2019 היה בין 1,500-25,000 ש”ח בחודש לפי המפתח הבא:

 • מחזור עסקאות חודשי ממוצע בין 1,500 ל-8,333 ש”ח – יקבל תוספת של 700 ש”ח.
 • ממוצע עסקאות חודשי ממוצע בין 8,333 ל-16,667 ש”ח – יקבל תוספת של 1,875 ש”ח.
 • ממוצע עסקאות חודשי ממוצע בין 16,667 ל-25,000 ש”ח – יקבל תוספת של 3,025 ש”ח.

חשוב לשים לב שהמענקים חייבים בתשלום מס הכנסה.

איך מקבלים את המענק לעצמאים?

הגשת הבקשה לקבלת המענק לעצמאים מבתצעת באתר רשות המסים דרך הקישור הזה. לאחר הלחיצה על הקישור תועברו לאיזור האישי שלכם באתר רשות המסים – על מנת שתוכלו להתחבר או להרשם לאיזור.

על מנת להיערך להירשם לאיזור האישי באתר רשות המסים יש לשים לב לנקודות הבאות:

 • לצורך הזדהות, יש להצטייד בת”ז, רישיון נהיגה ו/או דרכון.
 • יש לשמור את הסיסמה המתקבלת מאחר וייתכן שיהיה קושי לשחזרה.

שימו לב – מי שלא ימלא את ההצהרה באתר רשות המסים עד לתאריך 10/6/2020 – לא יקבל את המענק הראשון. את הבקש לקבלת המענק השני ניתן יהיה להגיש החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

באיזור האישי יש לבחור באפשרות “מענק לעסקים לתקופת הקורונה”

ולמלא את ההצהרה לגבי עמידתכם בתנאי הזכאות לקבלת המענק:

קבלת המענק תתבצע באמצעות זיכוי אוטומטי לחשבון הבנק – חשוב לשים לב שפרטי חשבון הבנק המופיעים באתר רשות המסים אכן נכונים.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

24 מחשבות על “מענק לעצמאים בעקבות הקורונה – כל המידע והעדכונים”

 1. כיצד אדע שרשות המסים כבר הקימה את המערך הדיגיטלי !? כיום המערך הקיים מיועד רק למי שהגיש בקשה בעבר !
  אינני רוצה לפספס את תחילת התהליך !

  ” רשות המסים צפויה להקים מערך דיגיטלי שיאפשר לכל עצמאי למלא את פרטיו באזור האישי באתר האינטרנט, לבדוק את זכאותו ולהגיש בקשה לקבלת המענק.
  קבלת המענק תתבצע באמצעות זיכוי אוטומטי לחשבון הבנק.”

 2. כיועצת מס אני מכירה נישומים רבים שהמחזור שלהם גבוה אבל ההכנסה החייבת מאד נמוכה. מדוע יש בכלל קריטריון של מחזור. מעסיק שיש לו מחזור מעל 300,000 ש”ח ומשלם משכורות של 200,000 מגיע לו מענק לפי הכנסה חייבת אבל לא מגיע לפי מחזור.

 3. כעצמאי ושכיר בו זמנית
  מה נכון יותר, לקבל מענק חד פעמי כשכיר או דמי אבטלה מחל”ת?
  או גם וגם?

 4. היי יגיל,
  אנחנו נעדכן בעמוד הזה ברגע שרשות המסים תפתח את המערך הדיגיטלי להגשת בקשה למענק לעצמאים.
  מומלץ לבדוק כאן או באתר של רשות המסים פעם ביום.

  הרבה בריאות

 5. היי מרים,
  את צודקת לחלוטין. אני מקווה שרשות המסים תשנה את הקריטריון לקבלת המענק כך שיכלול אוכלוסיות נוספות.
  לדעתי האישית גם ההגבלה על הכנסה חייבת של 150 אלף ש”ח בשנה היא לא סבירה. אין קשר בין ההכנסה בשנת 2018 ובין היקף הפגיעה הכלכלית ממשבר הקורונה.

 6. זה לעג לעצמאים. גם לא דמי אבטלה. עצמאי שמשלם 7.000 לחודש לבטוח לאומי ואיבד את עבודה לא יקבל כלום.

 7. אני עצמאי חדש (פחות מחדש) ופתאום נפל עלי הקורונה יתכן שיהיה לי מענק

 8. שלום
  אם אני מדריכת חוגים בגנים ויצאתי לחלת בגלל שניסגרו הגנים
  אז אין לי עבודה מי יודע עד מתי , כמוני יש עוד מלא עצמאים שעוסקים בתחום הזה
  הבנתי שמגיע מענק אם הרווחתי 5000 שח בחודש אז אקבל רק חצי ?
  והאם עבדתי מול גנים פרטים לא מגיע לי גם דמי אבטלה
  האם עבדתי מול ויצו זה נחשב?
  אוכל לקבל דמי אבטלה ?
  יש לציין שאני משלמת 600 שח בחודש לביטוח לאומי , חובה בתור עצמאית!!
  אז למה לא מגיע לנו דמי אבטלה ?
  תודה רבה
  ובריאות לכולנו ????

 9. היי ד. סול,
  שאלה טובה. כרגע אין התייחסות לעוסקים חדשים בהנחיות לגבי המענק לעצמאים.

  ברגע שיהיו – נעדכן כאן.

 10. שלום,
  אני עצמאי ואשתי שכירה. מגישים יחד דו”ח שנתי בגלל שאשתי מרוויחה מעל סכום מסוים. האם הבדיקה היא לגבי בלבד או לשנינו?
  תודה
  אילן

 11. איך מקבלים מענק חד פעמי של הקורונה אני עצמאי ולא מוצא את הטופס המתאים . יואב פרטוק 0505752942

 12. היי אילן,
  למיטב הבנתי ההתייחסות תהיה להכנסה כעצמאי בלבד, אבל צריך להמתין שיתפרסמו ההנחיות המלאות של רשות המסים.

 13. היי יואב,
  נכון לעכשיו עוד לא פתחו את האפשרות להגשת הבקשה למענק לעצמאים. אני מאמין שיהיו עדכונים בנושא השבוע, ואנחנו נפרסם אותם כאן.

 14. היי שלומי,
  לפי מה שפורסם עד כה לא ברור איך מתייחסים לעצמאים שלא היו להם הכנסות בשנת 2018. נמתין להנחיות המלאות ונעדכן אותן כאן כמובן.

 15. אנחנו מדינה של פראיריים פשוט כול העצמאים צריכים לעשות חרם ולא לשלם לשום גורם ממשלתי עד שהיה תנאים לעצמאים ופחות סירבול ברשויות שצריכות לתמוך באנשים שצריכים עזרה מהרשויות …

 16. אני צלם ו ואני עובד מול לקוחות לרוב בשיטת שוטף פלוס /30/60/75.. כמובן שמאז הסגר אין לי עבודה כי אסור לי לצאת מהבית אבל כן יש לי עדיין הכנסות מהעבודות בחודשים הקודמים.. בתאכלס ה’פגיעה’ שלי (שמקווה שלא תהיה בעזרת השם) אני ירגיש את זה בחודש מאי- יוני.. האם אני זכאי למענק?

 17. אני צלם ו ואני עובד מול לקוחות לרוב בשיטת שוטף פלוס /30/60/75.. כמובן שמאז הסגר אין לי עבודה כי אסור לי לצאת מהבית אבל כן יש לי עדיין הכנסות מהעבודות בחודשים הקודמים.. בתאכלס ה’פגיעה’ שלי (שמקווה שלא תהיה בעזרת השם) אני ירגיש את זה בחודש מאי- יוני.. מה עליי לעשות??

 18. היי תמר,
  אם חשבוניות המס יוצאות רק לאחר שהתשלום מתקבל, אז באמת יש כאן בעיה.
  להבנתי הזכאות למענק תהיה רלוונטית רק לפעימה השנייה של המענק – שתהיה בתחילת מאי, אבל בכל מקרה – מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שמכיר את פרטי העסק.

  בהצלחה

 19. היי, אני עסק חדש שנפתח בינואר 2020. הבנתי שמגיע לי מענק לפי התוכנית החדשה.
  האם זה נכון? ואיך מקבלים אותו?

כתיבת תגובה