הלוואה מקרן פנסיה – המדריך השלם

פנסיה » קרן פנסיה » הלוואה

קרן פנסיה חדשה היא אמצעי החיסכון הפנסיוני הפופולרי ביותר היום.

במדריך זה נסקור את האפשרות לקחת הלוואה מקרן הפנסיה, נסביר אילו הלוואות מציעות קרן הפנסיה, מהם התנאים שאפשר לקבל, ומהם היתרונות והחסרונות של ההלוואה הזו לעומת הלוואה בנקאית, הלוואות מקופות גמל וקרנות השתלמות והלוואות אחרות הקיימות בשוק.

שימו לב – בעקבות משבר הקורונה, עדכנה רשות שוק ההון את תנאי ההלוואות מקרנות פנסיה – לחצו כאן לקריאה.

הלוואה מקרן פנסיה

1. מהי הלוואה מקרן הפנסיה?

הלוואה שלוקח חוסך בקרן פנסיה, כאשר כספי החיסכון שלו בקרן משמשים כבטוחה להלוואה.

ניתן לקבל היום הלוואות מכל קרנות הפנסיה הפעילות, בתנאים המשתנים בהתאם למנהל קרן הפנסיה ולמאפייני הלקוח וההלוואה.

ההלוואות מקרנות הפנסיה יהיו בדרך כלל בתנאים דומים לתנאים שניתן לקבל בבנקים, והן אינן פוגעות בחיסכון הפנסיוני (כל זמן שעומדים בהחזרי ההלוואה כמובן…).

המלצות קריאה נוספות:

2. מהם תנאי ההלוואה מקרן הפנסיה?

כל חוסך שיש לו קרן פנסיה, יכול בעיקרון לקבל הלוואה מקרן הפנסיה, כאשר סכום החיסכון בקרן מהווה את הבטוחה להלוואה.

סכום ההלוואה המינימלי בקרנות הפנסיה נע בין 5,000-10,000 ש”ח.

סכום ההלוואה המירבי נע בין 28-30% מרכיב התגמולים בקרן הפנסיה (לפי חוק אסור לתת הלוואה מקרן הפנסיה כנגד רכיב הפיצויים). חלק מקרנות הפנסיה מגבילות את סכום ההלוואה ל-500,000 ש”ח.

תקופת ההלוואה משתנה בהתאם לסכום ההלוואה, כאשר תקופת ההלוואה המקסימלית בקרנות הפנסיה השונות נעה בין 5-7 שנים.

שיעור הריבית משתנה בין קרן לקרן ונע בין פריים+1.5% (במנורה מבטחים לדוגמא) ועד 9% בריבית שקלית לא צמודה (בכלל פנסיה). מומלץ כמובן לבדוק את תנאי ההלוואה לפני שמגישים את הבקשה, באמצעות אתר קרן הפנסיה (רשימת האתרים בהמשך) או סוכן הביטוח האישי.

3. האם כדאי לקחת הלוואה מקרנות הפנסיה?

קיימים מספר מרכזיים יתרונות להלוואה מקרן פנסיה, והמרכזיים שבהם הם:

א. ריביות סבירות – בניגוד לשיעורי הריבית שניתן לקבל בהלוואות מקרנות השתלמות וקופות גמל, הריבית בהלוואות מקרנות פנסיה גבוהה יותר, בעיקר בגלל שהכספים אינם נזילים למשיכה.

עם זאת, הריביות בהלוואות אלה עדיין סבירות ברוב המקרים, דומות לריבית שניתן לקבל בהלוואה בנקאית וזולות יותר מריביות בהלוואות חוץ-בנקאיות.

ב. אין צורך בערבים – אין צורך להעמיד ערבים, שעבודים או בטחונות נוספים כנגד ההלוואה.

ג. אין עמלות או קנסות פרעון מוקדם – בהלוואות מקרנות הפנסיה לא נגבות עמלות או קנסות פרעון מוקדם (ואין גם דמי טיפול – כך שכל מי שלקח הלוואה מקרן הפנסיה בין 2010-2017 זכאי לקבל החזר ממנהל הקרן אם נגבו ממנו דמי טיפול).

ד. תשואה ממוצעת הגבוהה מהריבית – התשואה הממוצעת בקרנות הפנסיה ב-15 השנים האחרונות עומדת על 4-6% בשנה – גבוה משמעותית מהריבית על ההלוואה.

ה. ניתן להמשיך להפקיד כספים לקרן הפנסיה – גם בתקופת ההלוואה ניתן להמשיך ולהפקיד כספים בקרן הפנסיה.

4. הלוואה מקרן הפנסיה מול הלוואה בנקאית

שיעורי הריבית על ההלוואות בקרנות הפנסיה ובבנקים דומים בגדול, וההבדלים בין שני סוגי ההלוואות מתבטאים יותר בתנאים הנלווים להלוואה.

א. ריבית

הריבית בהלוואות מקרנות פנסיה נעה בין פריים+1.5% לריבית צמודה למדד של 6%.

שיעורי ריבית אלו הם די דומים לריביות שניתן לקבל בבנקים (לדוגמא – הריבית הממוצעת בהלוואות בנקאיות, שאינן לדיור, עמדה בתחילת 2017 על כ-4.5-6% במסלול שאינו צמוד למדד).

ב. עמלות וקנסות

בהלוואות מקרנות פנסיה אין עמלות וקנסות פרעון מוקדם, בעוד שבבנקים קיימות ברוב ההלוואות עמלות וקנסות פרעון מוקדם.

ג. ערבים ובטחונות

בהלוואות מקרנות הפנסיה אין צורך בערבים, וכספי החיסכון משמשים כבטוחות להלוואה, בעוד שבהלוואות בבנקים נדרש הלווה לעיתים קרובות להעמיד בטוחות או ערבים כנגד ההלוואה.

5. הלוואה מקרן פנסיה מול הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות

למרות שבכל המקרים הללו מדובר בהלוואות המבוססות על מוצרים פנסיוניים, ההלוואות בקרן הפנסיה הן בדרך כלל בתנאים פחות טובים ממה שניתן לקבל בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות..

א. ריבית

הריבית בהלוואות מקרנות פנסיה נעה בין פריים+1.5% לריבית צמודה למדד של 6%, לעומת ריבית נמוכה יותר של פריים-0.5% עד פריים+1.5% בהלוואות מקופות הגמל ובהלוואות מקרנות ההשתלמות.

ב. עמלות וקנסות

בכל ההלוואות המבוססות על המוצרים הפנסיוניים – מקרן הפנסיה, קופת הגמל וקרן ההשתלמות – אין עמלות ואין קנסות פרעון מוקדם.

ג. ערבים ובטחונות

בהלוואות מקרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל אין צורך בערבים, וכספי החיסכון משמשים כבטוחות להלוואה.

6. איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה

כמעט כל מנהלי קרנות הפנסיה מאפשרים כיום נטילת הלוואות מקרנות הפנסיה שבניהולם.

עד אוגוסט 2016 כמעט שלא בוצע חיתום בעת מתן הלוואות מקרנות הפנסיה, אך החל מחודש זה מחוייבים מנהלי קרנות הפנסיה על פי חוק, לבחון את מאפייני הלקוח לפני ההחלטה על מתן הלוואה ועל תנאיה, בכל הלוואה מקרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות.

תהליך לקיחת הלוואה מקרן הפנסיה פשוט יחסית, וניתן לבצעו באמצעות סוכן הביטוח או ישירות מול מנהל הקרן.

ברוב המקרים תדרשו להעביר את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות כולל ספח.
ב. צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון בנק לצורך ביצוע העברה בנקאית.
ג. טופס הוראת קבע חתום לצורך גביית החזר ההלוואה.
ד. תדפיס אישור בנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העו”ש.
ה. טופס בקשת הלוואה מקרן הפנסיה, מלא וחתום.

לאחר העברת הפרטים האישיים והמסמכים, מבצע בית ההשקעות תהליך לבחינת הלקוח ורמת הסיכון שלו, על מנת להגדיר את הנושאים הבאים:

א. הערכת יכולת ההחזר של הלווה בהתאם להכנסתו, שיעור החזר ההלוואה מההכנסה, מצב פיננסי כללי, מידע נוסף על דירוג האשראי האישי של הלווה ועוד.
ב. קביעת המקרים שבהם נדרשות מהלווה בטוחות נוספות, מעבר לכספי החיסכון בקרן הפנסיה.
ג. קביעת רמת הסיכון של ההלוואה ותמחורה (קביעת הריבית על ההלוואה) בהתאם למאפייני הלווה וההלוואה עצמה.

סיכום

הלוואה מקרן פנסיה היא אפשרות מעניינת למימון, אך היא פחות אטרקטיבית מההלוואות שניתן לקבל מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

מחשבה 1 על “הלוואה מקרן פנסיה – המדריך השלם”

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות