מסלולי ביטוח בקרן פנסיה – איך בוחרים את מסלול הביטוח המתאים?

פנסיה » קרן פנסיה » מסלולי ביטוח

קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, שהן קרנות הפנסיה הנפוצות ביותר כיום, מאפשרות לחוסכים בהן לבחור את הכיסוי הביטוחי שלהם למקרה נכות או מוות. הבחירה מתבצעת מבין מספר מסלולי ביטוח הקיימים בכל קרן פנסיה.

הבחירה במסלול ביטוח בקרן פנסיה יכולה (וכפי שנראה – גם צריכה) להשתנות עם השנים, בהתאם למצב המשפחתי והבריאותי של החוסך.

נסקור כאן את מסלולי הביטוח השונים שניתן לבחור בקרנות הפנסיה, ומתי ולמי מתאים כל מסלול.

מסלולי ביטוח בקרן פנסיה

1. רקע – המעבר ממסלול ביטוח אחד למספר מסלולי ביטוח בקרנות החדשות

הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות היה במקור אחיד לכל החוסכים, כלל כיסוי מירבי לנכות ולשארים, ויצר מצבים של סבסוד בין חוסכים – לדוגמא – חוסכים ללא ילדים המשלמים על ביטוח שארים סכום זהה לזה שמשלמים חוסכים שלהם 2-3 ילדים ויותר.

עם הפיכתן של קרנות הפנסיה החדשות לקרנות תשואה (שכספיהן מושקעים בשוק ההון) נעשה מאמץ לצמצם ככל האפשר את הסבסוד הלא הוגן והוגדרו מסלולי ביטוח שונים המיועדים לקהלים ולהעדפות חוסכים שונות.

רוב קרנות הפנסיה המקיפות החדשות מציעות כיום לפחות חמישה מסלולי ביטוח שונים, הנבדלים זה מזה בתמהיל שבין 3 רכיבים – חיסכון, כיסוי למקרה מוות, כיסוי למקרה נכות.

כאשר במסלול ביטוח מסויים הסכום המוקצה לטובת כיסויי הביטוח גבוה יותר, יורד שיעור החיסכון לגיל פרישה ולהיפך.

המלצות קריאה נוספות:

2. מסלולי הביטוח בקרנות הפנסיה החדשות

ביוני 2018 נכנס לתוקף התקנון התקני לקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, אשר כולל גם קווים מנחים לגבי מסלולי הביטוח בקרנות הפנסיה.

ניתן לחלק את מסלולי הביטוח שמציעות קרנות הפנסיה למספר מסלולים עיקריים:

א. מסלול בסיסי / מסלול כללי / מסלול מאוזן

מסלול שבו קיים איזון בין פנסיית הזקנה, פנסיית הנכות ופנסיית השארים הצפויות. מסלול זה מהווה ברוב קרנות הפנסיה את מסלול ברירת המחדל.

ב. מסלול עתיר ביטוח

מסלול המקנה לחוסך כיסוי מרבי למקרי מוות או נכות, באופן המקטין במידה מסוימת את החיסכון ואת פנסיית הזקנה.

הכיסויים במסלול זה יהיו בדרך כלל בהתאם לכיסוי המרבי המותר בקרנות הפנסיה על פי חוק.

ג. מסלול עתיר ביטוח נכות

מסלול המקנה לחוסך כיסוי מרבי למקרה נכות, כאשר הכיסוי למקרה מוות מצומצם בכ-50%.

הכיסוי למקרה נכות במסלול זה יהיה בדרך כלל בהתאם לכיסוי המרבי המותר על פי חוק, ואילו הכיסוי למקרה מוות יהיה הכיסוי המינימלי על פי חוק.

ד. מסלול עתיר ביטוח שארים

מסלול המקנה לחוסך כיסוי מרבי למקרה מוות, כאשר הכיסוי למקרה נכות מצומצם בכ-50%.

הכיסוי למקרה מוות במסלול זה יהיה בדרך כלל בהתאם לכיסוי המרבי המותר על פי חוק, ואילו הכיסוי למקרה נכות יהיה הכיסוי המינימלי על פי חוק.

ה. מסלול עתיר חיסכון

מסלול שבו מוקצים לטובת הכיסויים הביטוחיים הסכומים המינימליים על פי חוק, ויתרת הכסף משמשת לטובת החיסכון הפנסיוני.

ו.  מסלול לפרישה מוקדמת

רוב קרנות הפנסיה מציעות גם מסלולים שבהם הכיסוי הביטוחי מסתיים מוקדם יותר מגיל הפרישה כחוק, העומד כיום על 67 לגבר ו-64 לאישה.

במסלולים לפרישה מוקדמת, במקרים של נכות או מוות, מסתיים תשלום תגמולי הביטוח בגיל המוגדר במסלול (בדרך כלל 60 לגברים ונשים או 65 לגברים) ולא בגיל פרישה כחוק.

היתרון במסלולים אלה הוא שעלויות הביטוח בהם נמוכות יותר ומגדילות את הסכומים המוקצים לטובת החיסכון הפנסיוני, אך הם מתאימים למי שבאמת יש לו מקורות למימון הקיום במקרה של נכות או מוות לפני גיל פרישה.

ז. לנשים – מסלול לפרישה בגיל 67

מסלול לנשים שבו הכיסוי הביטוחי מסתיים בגיל 67 ולא בגיל 64, ומתאים לנשים המתכננות להמשיך לעבוד גם מעבר לגיל הפרישה כחוק.

בגלל שהעלויות של מסלול זה אינן שונות בדרך כלל באופן מהותי מהעלויות של מסלול הביטוח הרגיל לנשים (המסתיים בגיל 64), אנחנו מאמינים שהוא כדאי עבור נשים שיש סבירות שימשיכו לעבוד גם מעל גיל 64.

ח. מסלול נכות מתפתחת

מסלול המאפשר להגדיל את פנסיית הנכות בשיעור ריאלי שנתי של 2%.

מסלול זה מתאים לחוסכים צעירים הנמצאים בתחילת דרכם המקצועית וצופים גידול משמעותי בשכרם.

3. מתי ולמי מתאים כל מסלול ביטוח?

חשוב לזכור שניתן לעבור ממסלול ביטוח אחד לאחר בכל עת, עם סייג אחד של צורך בחיתום רפואי בעת מעבר למסלול עם כיסוי ביטוחי רחב יותר.

מעט מאוד חוסכים אכן מנצלים את האפשרות הזו למעבר בין מסלולי ביטוח, בעיקר עקב חוסר מודעות לנושא, אך ניהול נכון של הצד הביטוחי בקרן הפנסיה יכול להגדיל את החיסכון הפנסיוני בעשרות אלפי ש”ח, תוך שמירה על כיסוי ביטוחי מיטבי.

נמפה כאן מספר פרופילים אופייניים של חוסכים, ואת מסלולי הביטוח המתאימים עבורם. חשוב להדגיש כמובן שהמיפוי הינו כללי ולא אישי, ושלפני שמקבלים החלטה חשוב לבחון אותה בעזרת איש מקצוע.

א. רווק/ה בני 20-30 – ללא ילדים

רווק ללא ילדים (ושאינו תומך כלכלית בהוריו) יכול לוותר על ביטוח השארים, מכיוון שגם במקרה מוות – לא יהיה איש זכאי לקבל את כספי הביטוח.

חשוב לשים לב שהויתור על ביטוח השארים מתבטל באופן אוטומטי אחרי שנתיים, ויש להעביר לסוכן הביטוח או לקרן הפנסיה כתב ויתור חדש אחת לשנתיים.

לאחר הויתור על ביטוח השארים, נשאר בקרן הפנסיה רק הכיסוי למקרה נכות, וקיימים 3 מסלולים רלוונטיים: בסיסי, עתיר חיסכון ועתיר ביטוח.

1) מסלול עתיר חיסכון – מתאים לחוסך רווק שיש לו ביטוח אובדן כושר עבודה מחוץ לקרן הפנסיה, ומעוניין להקצות את מירב הכספים לטובת החיסכון הפנסיוני.

חשוב להדגיש שמסלול זה אינו מומלץ במידה שאין לחוסך ביטוח אובדן כושר עבודה נפרד, מכיוון שלחוסך זה צפויות שנות עבודה רבות, והנזק הכלכלי שעלול לגרום מקרה נכות בגיל צעיר הוא גדול מאוד (בהתאם למכפלת השנים בהכנסה).

2) מסלול בסיסי – מסלול המאפשר לחוסך שהצטרף לקרן הפנסיה בגיל צעיר כיסוי של עד 75% למקרה נכות.

חשוב לשים לב שהכיסוי של 75% נכון להיום הוא על השכר הנוכחי, וכי עלייה בשכר תחייב חיתום רפואי על סכום הגידול בהכנסה (יש אפשרות סבירה שמצב זה ישתנה עם כניסתו של התקנון האחיד של קרנות הפנסיה).

מסלול זה פחות מתאים לחוסכים הצופים עליה משמעותית בשכר ואינם רוצים לקחת את הסיכון של הרעה במצב הבריאותי שיצמצם את יכולתם להגדיל את הכיסוי בעתיד.

3) מסלול עתיר ביטוח נכות – מסלול המבטיח לחוסך כיסוי למקרה נכות של 75% גם במקרה של עלייה ריאלית בשכר.

נכון להיום מסלול זה (תוך חתימה על ויתור על ביטוח שארים) הוא המתאים ביותר לדעתנו לחוסכים צעירים הצופים עלייה משמעותית בשכרם לאורך השנים.

ב. נשוי/נשואה בני 20-30 – ללא ילדים

על פי תקנוני קרנות הפנסיה, חוסך נשוי אינו יכול לוותר על ביטוח השארים בקרן הפנסיה. עם זאת, בהנחה שבן/בת הזוג של החוסך לא צפויים להיפגע כלכלית באופן משמעותי ממקרה שילך לעולמו בטרם עת, ניתן בהחלט לצמצם את הכיסוי למקרה מוות.

צמצום ביטוח השארים יכול להתבצע על ידי בחירה במסלול עתיר נכות או במסלול עתיר חיסכון, ובחלק מהקרנות בהגדרת ביטוח השארים כביטוח לבן/בת זוג בלבד.

1) מסלול עתיר חיסכון – מתאים לחוסך שיש לו ביטוח אובדן כושר עבודה מחוץ לקרן הפנסיה, ומעוניין להקצות את מירב הכספים לטובת החיסכון הפנסיוני.

חשוב להדגיש שמסלול זה אינו מומלץ במידה שאין לחוסך ביטוח אובדן כושר עבודה נפרד, מכיוון שלחוסך זה צפויות שנות עבודה רבות, והנזק הכלכלי שעלול לגרום מקרה נכות בגיל צעיר הוא גדול מאוד (בהתאם למכפלת השנים בהכנסה).

2) מסלול בסיסי – מסלול המאפשר לחוסך שהצטרף לקרן הפנסיה בגיל צעיר להגיע לכיסויים המירביים במקרי נכות ומוות.

חשוב לשים לב שהכיסויים המירביים במסלול זה הם ברוב הקרנות על השכר הנוכחי, וכי עלייה בשכר תחייב חיתום רפואי על סכום הגידול בהכנסה (שוב – יש אפשרות סבירה שמצב זה ישתנה עם כניסתו של התקנון האחיד של קרנות הפנסיה).

מסלול זה פחות מתאים לחוסכים הצופים עליה משמעותית בשכר ואינם רוצים לקחת את הסיכון של הרעה במצב הבריאותי שיצמצם את יכולתם להגדיל את הכיסוי בעתיד.

3) מסלול עתיר ביטוח נכות – מסלול המבטיח לחוסך כיסוי למקרה נכות של 75% גם במקרה של עלייה ריאלית בשכר, ומצמצם את עלויות ביטוח השארים.

4) מסלול עתיר ביטוח – מסלול המבטיח לחוסך כיסוי מירבי למקרה נכות או מוות גם במקרה של עלייה ריאלית בשכר.

כאן ההחלטה לגבי המסלול המתאים ביותר אינדיבידואלית יותר לדעתנו, כאשר המסלול הבסיסי ומסלול עתיר ביטוח הנכות הם המועדפים עלינו, ובמידה שניתן לצמצם את ביטוח השארים כך שיחול על בן זוג בלבד – אפשר לשקול בחיוב גם את המסלול עתיר הביטוח.

ג. נשוי/נשואה בני 30-40 – עם ילדים

1) מסלול עתיר חיסכון – לא מתאים לדעתנו מרגע שיש ילדים במשוואה.

עלויות הביטוחים בקרן הפנסיה אמנם מצמצמות את החיסכון לפנסיה, אך הן נמוכות משמעותית מעלויות אותם הביטוחים הנקנים בנפרד, והביטוחים מספקים לחוסך כיסוי טוב למקרי מוות ונכות.

ובכל מקרה – במידה שבוחרים את המסלול הזה – חשוב מאוד לוודא שקיימים לחוסך ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה מספיקים מחוץ לקרן הפנסיה.

2) מסלול בסיסי – מסלול המאפשר לחוסך שהצטרף לקרן הפנסיה בגיל צעיר להגיע לכיסויים המירביים במקרי נכות ומוות.

חשוב לשים לב שהכיסויים המירביים במסלול זה הם ברוב הקרנות על השכר הנוכחי, וכי עלייה בשכר תחייב חיתום רפואי על סכום הגידול בהכנסה.

מסלול זה פחות מתאים לחוסכים המצטרפים בגיל 30 ומעלה, או לחוסכים הצופים עליה משמעותית בשכר ואינם רוצים לקחת את הסיכון של הרעה במצב הבריאותי שיצמצם את יכולת להגדיל את הכיסוי בעתיד.

3) מסלול עתיר ביטוח נכות – מסלול המבטיח לחוסך כיסוי למקרה נכות של 75% גם במקרה של עלייה ריאלית בשכר, ומצמצם את עלויות ביטוח השארים.

מתאים רק במידה שיש לחוסך ביטוח חיים פרטי מספיק מחוץ לקרן הפנסיה, אך הכדאיות הכלכלית של מסלול זה לחוסך בעל ילדים אינה גדולה לדעתנו.

4) מסלול עתיר ביטוח – מסלול המבטיח לחוסך כיסוי מירבי למקרה נכות או מוות גם במקרה של עלייה ריאלית בשכר.

מסלול המתאים לחוסכים המעוניינים בכיסוי מירבי במסגרת קרן הפנסיה, גם במקרה שמצבם הבריאותי יורע בעתיד.

ג. נשוי/נשואה בני 50-60 – עם ילדים מעל גיל 21

חוסך שילדים אינם תלויים בו יותר מבחינה כלכלית, ושצבר חסכונות ונכסים שיאפשרו לו או לבן זוגו לשמור על רמת חייהם גם במקרה שמישהו מהם ילך לעולמו, יכולים לצמצם באופן משמעותי את הכיסוי הביטוחי שלהם למקרה מוות.

עם זאת, במקרה שהחוסך צבר בקרן הפנסיה שלו סכום משמעותי – עלויות ביטוח השארים שלו אינן גבוהות ודווקא המסלול הבסיסי או המסלול עתיר הביטוח יאפשרו לו כיסוי גבוה במקביל לשיעור חיסכון גבוה.

1) מסלול עתיר חיסכון – חוסך אמיד שילדיו עצמאים כלכלית יכול לצמצם את הכיסוי הביטוחי שלו ולעבור למסלול עתיר חיסכון.

עם זאת, המעבר למסלול זה מתאים בעיקר לחוסכים אמידים שסכום החיסכון שלהם בקרן הפנסיה אינו גבוה (עצמאים בדרך כלל), מכיוון שלחוסכים בעלי סכום חיסכון גבוה בקרן הפנסיה עלויות הביטוח נמוכות.

2) מסלול בסיסי / מסלול עתיר ביטוח – מסלול המתאים לחוסכים אמידים שילדיהם עצמאים מבחינה כלכלית ושצברו סכום גבוה בקרן הפנסיה.

סיכום

קיימת חשיבות גדולה להתאמת הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה לגילו ומצבו המשפחתי של החוסך – נישואין, הולדת ילדים, התבגרות ילדים, צבירת נכסים בהיקף משמעותי ועוד – כל אלה משפיעים על הצורך בביטוח והתייחסות נכונה תאפשר כיסוי מירבי לצד חיסכון אופטימלי.

  קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:

  בחרו מוצר:
  קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל
  קרן השתלמותקופת גמל להשקעהתיקון 190
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  5 מחשבות על “מסלולי ביטוח בקרן פנסיה – איך בוחרים את מסלול הביטוח המתאים?”

  1. היי יהודה,
   בחלק מהאתרים של קרנות הפנסיה יש מחשבונים שמציגים את עלויות הביטוח,
   אבל הדרך הכי בטוחה לדעת היא בהתאם לתקנון הקרן, הנמצא גם הוא באתר קרן הפנסיה, ומציג את הפרמיות בהתאם לגיל ומין החוסך.

   בהצלחה,
   רני

  2. שלום
   נכון להיום אני רווקה וביצעתי פנסייה ללא שארים.
   אז נכון שאחת לשנתיים זנ מתעדכן באופן אוטומטי אבל מה קורה אם קרה מקרה מוות במהלך השנתיים הללו והספקתי להתחתן וללדת ולא עדכנתי את הביטוח?

  3. היי רום,
   במקרה הזה אין כיסוי למקרה מוות – זו בדיוק המשמעות של ויתור על הכיסוי, ולכן חשוב ברגע שמתחתנים / נכנסים להריון להחזיר את הכיסוי לתוקף.

   רק בריאות,
   רני

  4. שלום,
   אני בת 40 נשואה עם ילדים.
   קרן פנסיה שלי הפכה ללא פעילה ונפתחה לי קרן חדשה בשנה האחרונה עם כיסוי ביטוחי, מה המשמעות מבחינת ותק הביטוח (כתבתם שהותק משפיע על קצבת השארים).

   תודה

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות