מסלולי השקעה בקרן פנסיה – איך בוחרים נכון?

פנסיה » קרן פנסיה » מסלולי השקעה

למרות הפופולריות הגדולה של ההתעסקות בדמי הניהול שאנחנו משלמים וההשפעה שלהם על החיסכון הפנסיוני שלנו, הגורם שמשפיע באופן המשמעותי ביותר על החיסכון שלנו לאורך זמן הוא בכלל איכות ניהול הכסף והתשואות שצובר הכסף שלנו לאורך זמן.

ולנו כחוסכים יש 2 דרכים עיקריות להשפיע על אופן ניהול הכסף שלנו – באמצעות בחירת החברה המנהלת של קרן הפנסיה, ובאמצעות בחירת מסלולי ההשקעה הנכונים ביותר עבורנו.

אז איך בוחרים מסלול השקעה בקרן הפנסיה? נסקור כאן עקרונות לבחירה נכונה.

מסלולי השקעה בקרן פנסיה

1. רקע – למה חשוב לבחור מסלול השקעה בקרן הפנסיה?

חיסכון לפנסיה הוא חיסכון ארוך טווח שמתנהל לתקופות של 30-40 שנים בדרך כלל.

בתקופת חיסכון ארוכה כזו, המשמעות של כל אחוז של תשואה מתרגם לסכומי כסף גדולים.

לדוגמא, ניקח חוסך אשר מפקיד 2,000 ש”ח בחודש לקרן הפנסיה, במשך 40 שנים (מגיל 27 ועד גיל 67).

 • ללא תשואה – הסכום שיצבור החוסך בגיל 67 יהיה כ-960,000 ש”ח.
 • בתשואה ממוצעת של 1% – הסכום שיצבור החוסך בגיל 67 יהיה כ- 1,180,000 ש”ח.
 • בתשואה ממוצעת של 2% – הסכום שיצבור החוסך בגיל 67 יהיה כ-1,470,000 ש”ח.
 • בתשואה ממוצעת של 3% – הסכום שיצבור החוסך בגיל 67 יהיה כ-1,850,000 ש”ח.
 • בתשואה ממוצעת של 4% – הסכום שיצבור החוסך בגיל 67 יהיה כ- 2,360,000 ש”ח.
 • בתשואה ממוצעת של 5% – הסכום שיצבור החוסך בגיל 67 יהיה כ- 3,050,000 ש”ח.
 • בתשואה ממוצעת של 6% – הסכום שיצבור בגיל 67 יהיה כ- 3,980,000 ש”ח.

כלומר –

 1. תשואה ממוצעת של 6% למשך 40 שנים מגדילה את החיסכון ביותר מפי 4 (!!!!).
 2. תשואה עודפת של 3% מגדילה את החיסכון ביותר מפי 2.

אבל איך משיגים תשואה גבוהה לאורך זמן בקרנות הפנסיה שלנו?

כביכול התשואה אינה בשליטתנו אך למעשה לנו כחוסכים יש 2 נקודות השפעה מכריעות על גובה התשואה שנשיג: בבחירת מנהל קרן הפנסיה ובבחירת מסלולי ההשקעה שבה.

המלצות קריאה נוספות:

2. אילו מסלולי השקעה קיימים בקרן הפנסיה?

בעבר לא מיתן היה לבחור מסלולי השקעה בקרן הפנסיה, אך בשנים האחרונות התבצעו מספר רפורמות בתחום וכיום נהנים החוסכים (או סובלים – תלוי בנקודת ההשקפה של כל אחד…) ממגוון סביר של אפשרויות.

כל מנהל קרן פנסיה רשאי להרכיב את מסלולי ההשקעה שלו, בהתאם לקווים מנחים שהגדירה המפקחת על הביטוח, אך בגדול ניתן לחלק את מסלולי ההשקעה למספר קבוצות עיקריות:

א. מסלול השקעה כללי

מסלול ההשקעה הכללי בקרנות הפנסיה היה במשך שנים מסלול ברירת המחדל, ובו הושקע כספם של רובם המכריע של החוסכים.

מצב זה השתנה ב-31.12.2015, כאשר הגדירה המפקחת על הביטוח שמסלולי ברירת המחדל למצטרפים חדשים יהיו מסלולי ההשקעה מותאמי הגיל וכיום המסלולים הכלליים סגורים למצטרפים חדשים.

עם זאת, שיעור ניכר מהחוסכים בקרנות הפנסיה שהצטרפו לקרן לפני שנת 2016 נמצאים עדיין במסלול הכללי ולכן אנחנו נסקור גם אותו כאן.

מסלול ההשקעה הכללי קיים נכון לשנת 2017 רק במספר קרנות פנסיה – הראל, מנורה מבטחים, מגדל מקפת וכלל.

30% מהכספים במסלול הכללי מושקעים באג”ח מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

שיעור המניות במסלול הכללי נע על פי רוב בסביבות ה-30%, ויתרת הכספים מושקעים באג”ח, נכסים לא סחירים ופיקדונות.

יתרונות

שיעור מניות “סולידי” יחסית וקבוע של 30%, מאפשר חשיפה קבועה לשוק המניות ולתשואה ממוצעת יפה.

במשך שנים המסלול הכללי היה “מסלול הדגל” של קרנות הפנסיה, ועל פי הביצועים בו נקבעו העדפותיהם של חלק לא מבוטל מהחוסכים.

עקב כך ניתן להעריך שהוקצו למסלול זה חלק ממוצרי ההשקעה הטובים יותר שעמדו לרשות מנהלי הקרנות, דבר שאמור להשפיע עדיין בביצועים היום.

חסרונות

החיסרון העיקרי של המסלולים הכלליים, והסיבה שהם איבדו את הבכורה כמסלולי “ברירת המחדל” הוא חוסר ההתאמה שלהם לגיל החוסך.

לפי המודלים הכלכליים המקובלים, המראים שככל ששיעור הסיכון גבוה יותר בחיסכון ארוך טווח – התשואות גבוהות יותר, השקעה באמצעות המסלול הכללי יוצרת למעשה חשיפה נמוכה מדי עבור חוסכים צעירים לשוק המניות.

מן העבר השני, עבור חוסכים לקראת פרישה, יוצר המסלול הכללי רמת סיכון גבוהה מדי, אשר באה לידי ביטוי בשנת 2008, כאשר המשבר בבורסות העולמיות גרם לחלק מהחוסכים לאבד עשרות אחוזים מהפנסיה שלהם בחודשים שלפני פרישתם לפנסיה, מבלי שיהיה להם זמן ליהנות מההתאוששות של השווקים בשנים שלאחר המשבר.

ב. מסלול השקעה – מניות

מסלול השקעה ברמת סיכון גבוהה, בו 60-70% מכספי הקרן מושקעים במניות סחירות בארץ ובעולם.

30% הכספים הנותרים מושקעים באגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

כאמור, לפי המודלים הכלכליים המקובלים, ככל ששיעור הסיכון גבוה יותר בחיסכון ארוך טווח – התשואות גבוהות יותר, ולכן ההשקעה באמצעות מסלול מנייתי יוצרת למעשה חשיפה אופטימלית לשוק המניות עבור חוסכים צעירים.

עם זאת, מסלול ההשקעה המנייתי מתאים בעיקר לבעלי “קיבה חזקה” המאפשרת להם להתמודד עם ירידות חדות בבורסה והפסדים לתיק שלהם, מבלי לבצע פעולות ושינויים נמהרים ומוטעים.

מי שהיה לדוגמא במסלול מנייתי בשנת 2008 ולאחר המשבר העביר את כספו למסלול סולידי, לא זכה ליהנות מההתאוששות שחווה השוק והתשואות היפות של השנים לאחר המשבר.

חשוב מאוד גם לשים לב לתזמון המעבר למסלול זה – חוסך שעובר למסלול המנייתי כאשר השווקים בשיא, עלול לספוג מייד אחרי המעבר מכה משמעותית לחיסכון שלו, אשר ייקחו מספר שנים להתאושש ממנה.

בין המסלולים המנייתיים שמציעות קרנות הפנסיה ניתן למצוא מסלולים המבוססים על מניות בארץ, מסלולים המבוססים על מניות בחו”ל, מסלולי בניהול אקטיבי של הכספים, ומסלולים בניהול פאסיבי של הכספים – כלומר – השקעה באמצעות רכישת מדדי מניות מובילים.

יתרונות

שיעור מניות גבוה המאפשר חשיפה גבוהה לשוק המניות לאורך זמן ותשואה ממוצעת הצפויה להיות גבוהה בטווח הארוך.

חסרונות

רמת סיכון גבוהה, העולה ככל שסכום חיסכון גבוה יותר והתקופה עד לפרישה קצרה יותר.

וכמובן השאלה הנצחית – ומה יקרה אם שוק ההון ישבור את ההתנהגות שלו במאה השנים האחרונות ופשוט יפסיק את מגמת העליות לטווח הארוך?

ג. מסלול השקעה – אג”ח

מסלול “סולידי” בו מושקעים 60-70% מהכספים באגרות חוב סחירות בארץ ובעולם.

30% הכספים הנותרים מושקעים באגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

במסלול זה כספי הקרן לא יושקעו במניות (אלא אם יוגדר אחרת בשם הקרן – לדוגמא – מסלול אג”ח עם 15% מניות).

מסלול ההשקעה האג”חי מתאים בעיקר לשני סוגי חוסכים:

1) חוסכים לקראת גיל פרישה המעוניינים במסלול ברמת סיכון נמוכה יחסית.

2) חוסכים “שונאי סיכון”, שאינם מעוניינים שכספם יושקע במניות.

יתרונות

רמת סיכון נמוכה יחסית לחוסכים בגילאים מבוגרים, או חוסכים החוששים ממשבר קרוב בשוקי המניות.

חסרונות

תשואה ממוצעת נמוכה יחסית בטווח הארוך.

ההשקעה באג”ח אינה נטולת סיכון, ובהחלט עלולים להיווצר משברים משמעותיים והפסדים גם למשקיעים במסלול הזה.

ד. מסלול השקעה – הלכה

מסלול השקעה ברמת סיכון דומה לרמת הסיכון שבמסלול הכללי (כ-30% מניות), שבו החלטות ההשקעה מתבצעות בהתאם לכללי ההלכה היהודית, ו/או להכשר בד”ץ.

30% הכספים הנותרים מושקעים באגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

יתרונות

מסלול השקעה התואם להעדפות הציבור הדתי בישראל.

שיעור מניות “סולידי” יחסית וקבוע של 30%, מאפשר חשיפה קבועה לשוק המניות ולתשואה ממוצעת יפה.

חסרונות

החיסרון העיקרי של מסלול ההלכה, בדומה למסלולים הכלליים, הוא חוסר ההתאמה שלהם לגיל החוסך.

לפי המודלים הכלכליים המקובלים, המראים שככל ששיעור הסיכון גבוה יותר בחיסכון ארוך טווח – התשואות גבוהות יותר, השקעה באמצעות מסלול ההלכה יוצרת למעשה חשיפה נמוכה מדי עבור חוסכים צעירים לשוק המניות.

מן העבר השני, עבור חוסכים לקראת פרישה, יוצר המסלול ההלכתי רמת סיכון גבוהה מדי, אשר באה לידי ביטוי בשנת 2008, כאשר המשבר בבורסות העולמיות גרם לחלק מהחוסכים לאבד עשרות אחוזים מהפנסיה שלהם בחודשים שלפני פרישתם לפנסיה, מבלי שיהיה להם זמן ליהנות מההתאוששות של השווקים בשנים שלאחר המשבר.

ה. מסלולים מותאמי גיל (מסלול חכ”ם / מודל צ’יליאני)

מסלולי השקעה חדשים יחסית ברוב החברות (מלבד מנורה מבטחים), שהפכו בתחילת 2016 למסלולי ברירת המחדל למצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה.

במסלולי השקעה אלה רמת הסיכון משתנה בהתאם לגיל החוסך, כאשר רמת הסיכון לחוסכים צעירים תהיה בדרך כלל גבוהה יחסית (40-60% מניות), וככל שהחוסך יעבור את גיל 50 תהיה רמת הסיכון נמוכה יותר (כ-20-30% ברוב הקרנות), ואחרי גיל 60 ירד שיעור המניות לכיוון ה-0-15%).

גם כאן, 30% מכספי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

ברוב קרנות הפנסיה מחולקים המסלולים מותאמי הגיל ל-3 קבוצות: חוסכים עד גיל 50, בגילאי 50-60 ובני 60 ומעלה. עם זאת במנורה מבטחים ובהראל קיים מספר מסלולים רב יותר, במטרה להתאים את רמת הסיכון טוב יותר לחוסך.

יתרונות

היתרון העיקרי של המסלולים מותאמי הגיל, הוא כמובן ההתאמה שלהם לגיל החוסך.

לפי המודלים הכלכליים המקובלים, המראים שככל ששיעור הסיכון גבוה יותר בחיסכון ארוך טווח – התשואות גבוהות יותר, השקעה באמצעות המסלול מותאם הגיל מגדילה את התשואות עבור חוסכים צעירים, ובמקביל מקטינה את הסיכון עבור חוסכים לקראת פרישה.

חסרונות

חשוב לזכור כי גם במסלולים בעלי הסיכון הנמוך, ההשקעה באג”ח אינה נטולת סיכון, ובהחלט עלולים להיווצר משברים משמעותיים והפסדים גם למשקיעים במסלול הזה.

ו. מסלול השקעה לפנסיונרים

מסלול השקעה המיועד לחוסכים בגיל פרישה המקבלים קצבת פנסיה.

60% מכספי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות תשואה שנתית ריאלית של 4.86% (או 70% מהכספים ל”פנסיונרים זכאים” –  מי שיצא לפנסיה לפני ה-31 לדצמבר 2003).

יתר כספי הקרן מושקעים באפיקים סולידיים בלבד, כגון: אגרות חוב ממשלתיות סחירות ועד 10% פקדונות בבנקים גדולים.

3. מהו מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורי בקרן הפנסיה?

אז באיזה מסלול השקעה לבחור?

התשובה לדעתנו משתנה בהתאם לשתי שאלות שכל חוסך צריך לשאול את עצמו:

1) האם אני מעוניין בכלל להתעסק עם שינויי מסלולי השקעה בקרן הפנסיה לאורך השנים?

2) מהי יכולת ההתמודדות שלי עם סיכון (או במונחים מקצועיים “התיאבון לסיכון”)?

אם התשובה שלכם לשאלה הראשונה היא “לא – אני לא רוצה להתעסק עם שינויים במסלולי ההשקעה”, ההמלצה הגורפת שלנו היא על בחירה במסלולי השקעה מותאמי גיל (מסלול חכ”ם).

מסלולים אלה הם בבחינת “שגר ושכח” עבור החוסכים וצפויים להשיג לאורך זמן איזון טוב בין רמת התשואה ובין רמת הסיכון.

אם התשובה לשאלה הראשונה היא דווקא “כן – אשמח להיות עם האצבע על הדופק ולהתעסק עם הנושא בעתיד”, נעבור לשאלה השנייה לגבי רמת הסיכון.

חוסכים בעלי תיאבון סיכון גבוה יכולים לבחור במסלולים מנייתיים, ולהישאר בהם כל זמן שמועד פרישתם עוד רחוק, ולקראת הפרישה (כ-5 שנים לפני הפרישה – בהנחה שמצב שווקי המניות טוב) לעבור למסלולים סולידיים יותר.

חוסכים בעלי תיאבון סיכון נמוך יכולים לבחור באחד המסלולים עם שיעור המניות הנמוך יותר – מסלול אג”ח, הלכה או כללי (לחוסכים שכבר נמצאים היום במסלול זה).

סיכום

הבחירה במסלול השקעה נכון יכולה ליצור לחוסך תשואה עודפת לאורך השנים, שתגדיל את הפנסיה שלו באופן משמעותי.

חוסכים שאינם מעוניינים לעסוק בנושא באופן שוטף יכולים לבחור במסלולים מותאמי גיל של קרנות הפנסיה, ואילו חוסכים אחרים יכולים לבחור במסלול ההשקעה התואם את רמת הסיכון שלהם ואת גילם.

4. רשימת מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה המקיפות – שנת 2021

הרשימה מבוססת על המידע המופיע באתרי קרנות הפנסיה ובאתר פנסיה נט – מצאתם טעות? כתבו לנו במייל או בתגובות שבתחתית הדף.

שם הפנסיהשם מסלול ההשקעה
אלטשולר שחםגיל 50 ומטה
אלטשולר שחםגיל 50 עד 60
אלטשולר שחםגיל 60 ומעלה
אלטשולר שחםמסלול מניות
אלטשולר שחםמסלול הלכה
אלטשולר שחםמקבלי קצבה
הלמן אלדוביגיל 50 ומטה
הלמן אלדוביגיל 50 עד 60
הלמן אלדוביגיל 60 ומעלה
הלמן אלדובימסלול מניות
הלמן אלדובימסלול הלכה
הלמן אלדובימקבלי קצבה
הפניקסגיל 50 ומטה
הפניקסגיל 50 עד 60
הפניקסגיל 60 ומעלה
הפניקסגיל 50 ומטה - פסיבי
הפניקסגיל 50 עד 60 - פסיבי
הפניקסגיל 60 ומעלה - פסיבי
הפניקסאג"ח
הפניקסמדדי אג"ח חו"ל - פסיבי
הפניקסאג"ח עד 25% מניות
הפניקסמניות
הפניקסמסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל
הפניקסהלכה
הפניקסשקלי טווח קצר
הפניקס​מסלול בסיס​י למקבלי קצבה
הראלגיל 50 ומטה
הראלגיל 50 עד 60
הראלגיל 60 ומעלה
הראלמניות
הראלשקלי טווח קצר
הראלאג"ח ללא מניות
הראלהלכה
הראלגילעד כללי (לא ניתן להצטרף)
הראלמנוף כללי (לא ניתן להצטרף)
הראלשיקלי טווח קצר
כללגיל 50 ומטה
כללגיל 50 עד 60
כללגיל 60 ומעלה
כללאג"ח
כללמניות
כללהלכה
כללאג"ח עד 15% מניות
כללכללי (סגור למצטרפים חדשים)
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2020
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2025
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2030
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2035
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2040
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2045
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2050
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2055
מנורה מבטחיםיעד לפרישה 2060
מנורה מבטחיםכללי (סגור למצטרפים חדשים)
מנורה מבטחיםאג"ח
מנורה מבטחיםמניות
מנורה מבטחיםמקבלי קצבה
מגדל מקפתגיל 50 ומטה
מגדל מקפתגיל 50 עד 60
מגדל מקפתגיל 60 ומעלה
מגדל מקפתכללי (סגור למצטרפים חדשים)
מגדל מקפתמניות
מגדל מקפתאג"ח
מגדל מקפתהלכה
מגדל מקפתשקלי טווח קצר
מיטב דשגיל 50 ומטה
מיטב דשגיל 50 עד 60
מיטב דשגיל 60 ומעלה
מיטב דשמניות
מיטב דשמדדי מניות - פסיבי
מיטב דשאג"ח עד 25% מניות
מיטב דשמדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות - פסיבי
מיטב דשאג"ח ללא מניות
מיטב דשהלכה
מיטב דשמקבלי קצבה
פסגותגיל 50 ומטה
פסגותגיל 50 עד 60
פסגותגיל 60 ומעלה
פסגותמניות
פסגותחו"ל
פסגותאג"ח עד 20% מניות
פסגותהלכה
פסגותמקבלי קצבה
פסגותהלכה למקבלי קצבה

  קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:

  בחרו מוצר:
  קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל
  קרן השתלמותקופת גמל להשקעהתיקון 190
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  2 מחשבות על “מסלולי השקעה בקרן פנסיה – איך בוחרים נכון?”

  1. שלום
   בהשוואות יש
   אג”ח
   מניות
   כללי
   שקלי
   והלכתי

   אז איזה מסלול הוא
   בני 50 -60
   בני 50 ומטה
   בני 60 ומעלה

  2. היי מוזס,
   בהשוואות של קרנות הפנסיה יש גם את המסלולים מותאמי הגיל –
   בני 50 -60
   בני 50 ומטה
   בני 60 ומעלה

   שבוע מעולה,
   רני

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות