תקרות הפקדה לקרן פנסיה וקרן השתלמות – שנת 2018

פנסיה » תקרות הפקדה 2018

במדריך זה נפרט את כל תקרות ההפקדה והמספרים שחשוב להכיר: תקרת הפקדה לקרן פנסיה, תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשנת 2018.

תקרות הפקדה לפנסיה – כל השנים

תקרות הפקדה לפנסיה 2018

המלצות קריאה נוספות:

1. תקרות הפקדה לעצמאים – 2018

  תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסה
(בשלב ההפקדה)
אחוז ההפקדה המירבי
המזכה בהטבה במס הכנסה
16.5%4.5%
סכום הפקדה שנתי מירבי
המזכה בהטבות במס הכנסה
34,452 ₪11,745 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה שנתי מירבי
המזכה בפטור ממס רווח הון
אין תקרה - פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
18,240 ₪

2. מינימום חובה להפקדה לפנסיה – עצמאים – 2018

הכנסהאחוז הפקדה חובההפקדה מקסימלית למדרגהסה"כ הפקדה נדרשת
עד הכנסה של 4,953 ש"ח
(חצי מהשכר הממוצע במשק)
4.45%220.41 ש"ח220.41 ש"ח
עד הכנסה של 9,906 ש"ח
(השכר הממוצע במשק)
12.55%621.59 ש"ח842 ש"ח
מעל הכנסה של 9,906 ש"חלא נדרשת
הפקדה נוספת
0 ש"ח842 ש"ח

3. תקרות הפקדה לשכירים – 2018

  תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסהאחוזי הפקדה מירביים המזכים בהטבות במס הכנסה22.83% מהשכר,
הנחלקים ל-7% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק לתגמולים ו-8.33% הפקדות מעסיק לפיצויים
10% מהשכר,
הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק
סכום הפקדה חודשי מירבי
המזכה בהטבות במס הכנסה
4,106 ₪
(או 22.83% מהשכר - הנמוך מביניהם)
1,571 ₪
(או 10% מהשכר - הנמוך מביניהם)
תקרת השכר אשר הפקדות מעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת24,765 ₪
(2.5 פעמים השכר
הממוצע במשק)
תקרת הפקדה לפיצויים אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת
ההפקדה
2,733 ₪
תקרת שכר לזכאות לניכוי בגין
הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח
21,750 ₪
תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס
לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה
(תקרת הכנסה מזכה)
8,700 ₪
תקרה נוספת עבור שכירים
להם יש שכר לא מבוטח
(כדוגמת הכנסה כעצמאים)
8,700 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה חודשי מירבי
המזכה בפטור ממס רווח הון
אין תקרה - פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
1,571 ₪ או 10% מהשכר -
הנמוך מביניהם

4. סיכום הטבות המס לעצמאי בהפקדה לפנסיה – 2018

 הטבת ניכוי מס' 1הטבת זיכויהטבת ניכוי מס' 2
כמה ניתן להפקיד?עד 7% מתקרת הכנסה מזכה שנתית של 211,200 ש"חעד 5% מתקרת הכנסה מזכה שנתית של 211,200 ש"חעצמאי שהפקיד 7% לניכוי ו-5% לזיכוי זכאי להפקיד עוד 4% מתקרת ההכנסה המזכה השנתית
אופן ביצוע החישוב
(מספרים שנתיים)
211,200 * 7% = 14,784 ש"ח211,200 * 5% = 10,560 ש"ח211,200 * 4% = 8,448 ₪
שווי הטבת המסמכפלת סכום ההפקדה בשיעור המס השולי של החוסך10,560 * 35% = 3,696 ₪.מכפלת סכום ההפקדה בשיעור המס השולי של החוסך

5. סיכום הטבות המס לשכיר בהפקדה לפנסיה – 2018

  פרמיה לזיכוי
סעיף 45א(ה) לפקודה
פרמיה לניכוי
סעיף 47(ב)(2) לפקודה
שכיר שהוא לא "עמית מוטב"לגבי משכורת מבוטחת7% מההכנסה המבוטחת, עד למשכורת של 8,800 ש"חלא קיים ניכוי
לגבי משכורת לא מבוטחת5% מהמשכורת ברוטו עד 8,800 ש"ח, בניכוי הסכומים שהופקדו כשכיר.עד 5% מההכנסה הלא מבוטחת ולא יותר מ 8,700 ש"ח
שכיר שהוא "עמית מוטב"לגבי משכורת מבוטחת7% מההכנסה המבוטחת, עד למשכורת של 8,800 ש"חלא קיים ניכוי
לגבי משכורת לא מבוטחת5% מהכנסה לא מבוטחת ועד הכנסה ברוטו של 17,400 ₪עד 11% משכר זה בכפוף לתנאי הנמוך מבין:
1. סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד 8,700 ש"ח לחודש.
2. תקרת הכנסה בגובה 34,800 ש"ח לשנה, בניכוי הגבוה מבין: ההכנסה המבוטחת או 8,700 ש"ח

הסברים למונחים בטבלה:

– “הכנסה מבוטחת” – הכנסה לגביה קיים לשכיר חיסכון פנסיוני בשיתוף המעביד. התקרה: המעסיק יכול להפקיד לעובד עד 7.5% מ-2.5 פעמים השכר הממוצע במשק = 19,722 ש”ח.

– “הכנסה לא מבוטחת” – הכנסה כעצמאי או עבור שעות נוספות, בונוסים וכדומה. התקרה: לא יותר מההפרש שבין 8,700 ₪ לבין ההכנסה המבוטחת.

– “עמית מוטב” – יחיד שבשל הכנסתו, הופקדו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה, על ידי המעסיק ובאופן עצמאי, בסכום גדול מ-16% מסך השכר הממוצע לשנת 2018 במשק (9,906 ש”ח), כלומר – 1,585 ש”ח לחודש ו- 19,019 לשנה.

  קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:

  בחרו מוצר:
  קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל
  קרן השתלמותקופת גמל להשקעהתיקון 190
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות