תקרות הפקדה 2020 – תקרות הפרשה לפנסיה וסכומים עדכניים

פנסיה » תקרות הפקדה 2020

ריכזנו כאן את כל תקרות ההפקדה והמספרים שחשוב להכיר לשנת 2020: תקרות הפקדה לקרן פנסיה, תקרות הפקדה לקרן השתלמות ועוד.

1. ריכוז תקרות ההפקדה והמספרים שחשוב להכיר

א. תקרות הפקדה לעצמאים – 2020

סוג הטבת המספירוטתקרות הפקדה לקרן פנסיהתקרות הפקדה לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסה
(בשלב ההפקדה)
אחוז ההפקדה המירבי המזכה בהטבה במס הכנסה16.5%4.5%
סכום הפקדה שנתי מירבי המזכה בהטבות במס הכנסה34,848 ₪11,925 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה שנתי מירבי המזכה בפטור ממס רווח הוןאין תקרה - פטור מלא על כל ההפקדות לקרן הפנסיה18,600 ₪

ב. עצמאים – סכומי המינימום שחובה להפקיד לפנסיה – שנת 2020

הכנסהאחוז הפקדה חובההפקדה מקסימלית למדרגהסה"כ הפקדה נדרשת
עד הכנסה של 5,275.5 ש"ח (חצי מהשכר הממוצע במשק)4.45%234.75 ש"ח234.75 ש"ח
עד הכנסה של 10,551 ש"ח (השכר הממוצע במשק)12.55%662.08 ש"ח896.83 ש"ח
מעל הכנסה של 10,551 ש"חלא נדרשת
הפקדה נוספת
0 ש"ח896.83 ש"ח

ג. תקרות הפקדה לשכירים – 2020

  תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסהאחוזי הפקדה מירביים המזכים בהטבות במס הכנסה22.83% מהשכר,
הנחלקים ל-7% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק לתגמולים ו-8.33% הפקדות מעסיק לפיצויים
10% מהשכר,
הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק, ולא יותר מ-1,571 ₪ לחודש
תקרת השכר אשר הפקדות מעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת26,378 ₪
(2.5 פעמים השכר
הממוצע במשק)
תקרת הפקדה לפיצויים אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת
ההפקדה
2,907 ₪
תקרת שכר לזכאות לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח22,000 ₪
תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה (תקרת הכנסה מזכה)8,800 ₪
תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח (כדוגמת הכנסה כעצמאים)8,800 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה חודשי מירבי המזכה בפטור ממס רווח הוןאין תקרה - פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
1,571 ₪ או 10% מהשכר -
הנמוך מביניהם

המלצות קריאה נוספות:

2. עצמאים – פירוט תקרות וסכומי ההפקדה

א. תקרות הפקדה לעצמאים – 2020

סוג הטבת המספירוטתקרות הפקדה לקרן פנסיהתקרות הפקדה לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסה
(בשלב ההפקדה)
אחוז ההפקדה המירבי המזכה בהטבה במס הכנסה16.5%4.5%
סכום הפקדה שנתי מירבי המזכה בהטבות במס הכנסה34,848 ₪11,925 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה שנתי מירבי המזכה בפטור ממס רווח הוןאין תקרה - פטור מלא על כל ההפקדות לקרן הפנסיה18,600 ₪

ב. כללים להפקדת פנסיה חובה לעצמאים – 2020

הכנסהאחוז הפקדה חובההפקדה מקסימלית למדרגהסה"כ הפקדה נדרשת
עד הכנסה של 5,275.5 ש"ח (חצי מהשכר הממוצע במשק)4.45%234.75 ש"ח234.75 ש"ח
עד הכנסה של 10,551 ש"ח (השכר הממוצע במשק)12.55%662.08 ש"ח896.83 ש"ח
מעל הכנסה של 10,551 ש"חלא נדרשת
הפקדה נוספת
0 ש"ח896.83 ש"ח

ג. עצמאים – טיפים למקסום הטבות המס בשנת 2020

א. טיפ 1 – משלמים הרבה מס הכנסה וביטוח לאומי? חלוקה נכונה של ההפקדות בין קרן הפנסיה לקרן ההשתלמות תעזור לכם להקטין את התשלומים האלה

אחד הדרכים המרכזיות של המדינה לעודד עצמאים (ושכירים) לחסוך לפנסיה היא באמצעות הטבות מס. ועדיין עצמאים רבים אינם משתמשים בהטבות המס הללו בצורה מיטבית, ומשלמים מדי שנה כספים מיותרים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 כפי שראינו בטבלה למעלה, ניתן לקבל הטבות מס גם על הפקדות לקרן פנסיה וגם על הפקדות לקרן השתלמות, אך בסכומים שונים:

– קרן פנסיה – הפקדות בגובה של עד 16.5% מההכנסה החייבת מזכות בהטבות במס הכנסה.

– קרן השתלמות – הפקדות בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת מזכות בהטבות במס הכנסה (הוצאה מוכרת).

כלומר – ניתן לחסוך 21% מההכנסה החייבת (הרווח) בכל חודש, לקבל הטבות מס ולהקטין את התשלומים למס הכנסה ולביטוח לאומי, בהתאם למדרגת המס בה נמצאים (כלומר – ככל שמשלמים בכל חודש יותר מס הכנסה, ההטבה שבהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות גדולה יותר).

ב. טיפ 2 – עצמאים שאינם משלמים מס הכנסה? אפשר לשקול לבצע את ההפקדות קצת אחרת

בסעיף הקודם כתבנו על הטבות במס הכנסה בזכות הפקדות לקרן פנסיה וקרן השתלמות. אך מה לגבי עצמאים בהכנסתם נמוכה יחסית ואינם משלמים מס הכנסה?

עצמאים אלה יכולים לשקול חלוקה אחרת של ההפקדות לחיסכון, מתוך מטרה למקסם הטבת מס מעולה אחרות שקיימות במוצרי החיסכון הפנסיוני – הפטור ממס רווח הון.

תקרת ההפקדה לקרן השתלמות הפטורה ממס רווח הון היא 18,600 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2020).

בקרן הפנסיה כל סכום שיופקד יהיה פטור ממס רווח הון.

כך ניתן לחלק את סכומי ההפקדה בין שני מוצרי החיסכון בהתאם ליתרונות של כל אחד מהם (מוזמנים לקרוא על כך במדריכים שלנו על קרנות פנסיה וקרנות השתלמות), ולשמור על פטור גבוה ככל האפשר ממס רווח הון.

ג. טיפ מס’ 3 – להשתמש בקרן ההשתלמות לחסכונות לילדים ולכל מטרה

למרות שההטבות במס הכנסה שמקבלים עצמאים מוגבלות לתקרת הפקדה של 4.5%, הפטור ממס על רווחי הון חל גם על הפקדות מעל תקרה זו, ועד תקרה של 18,600 ₪ (בשנת 2020).

כך יכול כל עצמאי לפתוח קרן השתלמות לכל ילד ולכל מטרה, להפקיד בהן בכל שנה 18,600 ש”ח בסה”כ, וליצור למעשה מספר תכניות חיסכון נפרדות, הנהנות מפטור מלא על מס רווח הון.

ה”טריק” הזה יכול להגדיל את החיסכון העתידי של החוסך ושל משפחתו בעשרות ואף מאות אחוזים (בהתאם למשך תקופת החיסכון).

ד. טיפ מס’ 4 – רוצים לנהל את תיק ההשקעות שלכם באופן עצמאי ולצמצם את העמלות ודמי הניהול? פתחו קרן השתלמות

כאמור, אחד היתרונות הגדולים של קרן השתלמות הוא היכולת לעבור בין מסלולי השקעה ואף בין חברות ביטוח ובתי השקעות, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס, ובכך ליהנות מחבות מס נמוכה גם להפקדות המבוצעות מעבר לתקרת ההפקדה.

וכך, חוסכים רבים בוחרים למעשה להעביר את תיק ההשקעות שלהם לתוך קרן ההשתלמות, ולנהל את כספם בצורה עצמאית, במסגרת קרנות שנקראות IRA ומאפשרות לחוסך לקנות ולמכור ניירות ערך באופן עצמאי.

השתלמות-וגמל-IRA

כך נהנים החוסכים מעמלות קניה ומכירה נמוכות, דמי ניהול נמוכים, ובמקביל נהנים מהטבות מס עד התקרה המוגדרת ומדחיית מס לכספים שהופקדו מעל תקרת ההפקדה.

3. שכירים – פירוט תקרות וסכומי ההפקדה

א. תקרות הפקדה לשכירים – 2020

  תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסהאחוזי הפקדה מירביים המזכים בהטבות במס הכנסה22.83% מהשכר,
הנחלקים ל-7% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק לתגמולים ו-8.33% הפקדות מעסיק לפיצויים
10% מהשכר,
הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק, ולא יותר מ-1,571 ₪ לחודש
תקרת השכר אשר הפקדות מעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת26,378 ₪
(2.5 פעמים השכר
הממוצע במשק)
תקרת הפקדה לפיצויים אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת
ההפקדה
2,907 ₪
תקרת שכר לזכאות לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח22,000 ₪
תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה (תקרת הכנסה מזכה)8,800 ₪
תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח (כדוגמת הכנסה כעצמאים)8,800 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה חודשי מירבי המזכה בפטור ממס רווח הוןאין תקרה - פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
1,571 ₪ או 10% מהשכר -
הנמוך מביניהם

ב. דוגמאות להמחשה

1) שכיר המשתכר 10,000 ש”ח, המעסיק מפקיד לפנסיה על כל השכר והעובד מפקיד 7% משכרו (700 ש”ח בחודש)

א) השכיר יהנה מזיכוי מס בגובה 35% על חלק מהפקדתו בהתאם לתקרת השכר לזיכוי למס של 8,800 ש”ח. סך הזיכוי שיקבל עומד על 213.15 ש”ח כאשר החישוב הוא 8,800 ש”ח * 7% * 35% (תקרת השכר * שיעור הפקדה מירבי * זיכוי של 35%).

ב) מכיוון שהשכר נמוך מתקרת השכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, ההפקדות לפנסיה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת.

2) שכיר המשתכר 10,000 ש”ח, המעסיק מפקיד לפנסיה על כל השכר והעובד מפקיד 6% משכרו (600 ש”ח בחודש)

א) השכיר יהנה מזיכוי מס בגובה 35% על כל הפקדתו. איך זה יכול להיות? מכיוון שהעובד מפקיד פחות מ-7%, ההפקדה החודשית שלו נמוכה מתקרת ההפקדה הנומינלית לזיכוי. ונפרט:

סך הזיכוי שיקבל עומד על 210 ש”ח, כאשר החישוב הוא 10,000 ש”ח * 6% * 35% (השכר המבוטח * שיעור ההפקדה בפועל * זיכוי של 35%).

תקרת ההפקדה המזכה בזיכוי היא (כפי שראינו בדוגמא הקודמת) 213.15 ש”ח.

מכיוון שסך ההפקדה נמוך מתקרת ההפקדה המירבית לזיכוי – השכיר יהנה מזיכוי מלא על הפקדותיו.

ב) מכיוון שהשכר נמוך מתקרת השכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, ההפקדות לפנסיה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת.

3) שכיר המשתכר 10,000 ש”ח, המעסיק מפקיד לפנסיה על 70% מהשכר והעובד מפקיד 7% מכל שכרו (700 ש”ח בחודש)

א) כמו בדוגמא הראשונה, השכיר יהנה מזיכוי מס בגובה 35% על חלק מהפקדתו בהתאם לתקרת השכר לזיכוי למס של 8,800 ש”ח. סך הזיכוי שיקבל עומד על 213.15 ש”ח כאשר החישוב הוא 8,800 ש”ח * 7% * 35% (תקרת השכר * שיעור הפקדה מירבי * זיכוי של 35%).

ב) מכיוון שקיימת לשכיר הכנסה לא מבוטחת בגובה 3,000 ש”ח, על הפקדותיו לפנסיה בעבור רכיב זה הוא זכאי גם להטבות מס בצורת ניכוי. כלומר – הקטנת ההכנסה החייבת בגובה ההפקדה, שמייצרת הטבת מס בהתאם למדרגת המס בה נמצא השכיר.

ג) מאחר שהשכר נמוך מתקרת השכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, ההפקדות לפנסיה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת.

ג. טיפים למקסום הטבות המס – שכירים – שנת 2020

1) טיפ מס’ 1 – הפקידו לפנסיה גם עבור השכר שאינו מבוטח על ידי המעסיק

חוסכים שיש להם שכר לא מבוטח, הכנסה שעבורה המעסיק לא מפקיד לקרן הפנסיה, יכולים להפקיד כספים נוספים באופן עצמאי לקרן הפנסיה ולקבל הטבת מס נוספת.

במרבית המקרים כדי לקבל את הטבת המס הנוספת צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

2) טיפ מס’ 2 – אל תסתפקו במינימום – הפקידו יותר לפנסיה ותיהנו מהטבות מס וחיסכון גדולים יותר

הטבות המס שמקבלים שכירים בעת ההפקדה לפנסיה נחלקות ל-2:

א. זיכוי (החזר) של 35% על הפקדה חודשית של עד 602 ש”ח (הטבה של עד 211 ש”ח לחודש).

ב. ניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס) – הקטנת ההכנסה החייבת במס בהתאם לסכומים המופקדים לפנסיה. גובה הטבת המס מחושב לפי מכפלת הסכומים המופקדים בשיעור המס השולי של החוסך.

סכום ההפקדה המינימלי של שכירים עומד כיום על 6%, ואילו תקרת ההפקדה על 7%. הגדלת שיעור ההפקדה לתקרה מגדילה את הטבת המס במאות ש”ח בשנה ויכולה להגדיל את הפנסיה העתידית בעד 10%.

3) טיפ מס’ 3 – מרוויחים מעבר לתקרת ההפקדה בקרן הפנסיה? פצלו בין רכיבי התגמולים לרכיב הפיצויים

היועץ הפנסיוני אבי אייכלר כותב על אפשרות מעניינת לבעלי שכר גבוה: הפקדת רכיבי התגמולים לקרן הפנסיה המקיפה, ואילו את רכיב הפיצויים להפקיד לקופת גמל, וכך לשמור על כיסוי ביטוחי מקסימלי (נקבע לפי התגמולים), בתוספת פיצוי הוני מקופת הגמל במקרה מוות (במקביל לקצבת השארים מקרן הפנסיה).

4. שכירים שהם גם עצמאים

א. תקרות הפקדה לשכירים שהם גם עצמאים – 2020

שכירים שהם גם עצמאים לא נהנים מתקרת הפקדות כפולה לקרנות הפנסיה וההשתלמות, אך בהחלט נהנים מגמישות רבה יותר בהפקדות שלהם למוצרים הפנסיוניים.

1) שכירים שהם גם עצמאים – הפקדות לקרן פנסיה

שכירים שהם גם עצמאים נהנים מהטבות המס בשלב ההפקדה להן זכאים שכירים בהתאם לגובה השכר שלהם, ובנוסף לזה יכולים להפקיד עד תקרת ההפקדות לעצמאים (16.5%) על הכנסתם הקובעת, אך רק במידה שלא עברו את סכום ההפקדה השנתי המירבי המוגדר לעצמאים (34,848 ₪ בשנת 2020).

כל ההפקדות לקרן פנסיה, גם כשכירים וגם כעצמאים, יהיו פטורות ממס רווחי הון בעת היציאה לפנסיה.

2) שכירים שהם גם עצמאים – הפקדות לקרן השתלמות

כאן נהנים שכירים שהם גם עצמאים יותר משכירים, מכיוון שהם יכולים לפתוח קרן השתלמות גם במידה שהמעסיק לא מעוניין לפתוח להם קרן השתלמות מטעמו, וליהנות מפטור על מס רווחי הון על הפקדותיהם עד תקרת ההפקדה השנתית לעצמאים (18,600 ₪ בשנת 2020).

בנוסף, יועצי מס רבים גורסים כי במידה ואדם שהוא גם שכיר וגם עצמאי מקבל קרן השתלמות במקום העבודה, הוא נהנה מתקרת ההפקדות כפולה לקרן ההשתלמות (37,200 ש”ח בשנת 2020). עם זאת אנחנו איננו יכולים להתחייב על כך שזו אכן הפרשנות של רשויות המס, ומומלץ לבחון את הנושא באופן אישי מול יועץת המס / רואה החשבון שלכם.

5. סכומים ונתונים מספריים חשובים נוספים לשנת 2020

א. הפקדה לקרן פנסיה עבור שכיר / שכיר בעל שליטה – סכומים ותקרות

*המספרים המופיעים בטבלה מתייחסים להפקדות לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל. השימוש בטבלה “קרן פנסיה” הוא מטעמי נוחות.

נתוןפירוטסכום (חודשי)
תקרת הכנסה מזכההשכר המרבי שבגינו מקבלים *זיכוי* ממס על הפקדות לקרן פנסיה8,800 ש"ח
הפקדה מרבית לזיכוי ממססכום ההפקדה החודשי המרבי שבגינו מקבלים *זיכוי* ממס על הפקדות לקרן פנסיה (מחושב לפי 7% מתקרת הכנסה מזכה)616 ש"ח
סכום מרבי לזיכוי ממססכום הזיכוי החודשי המרבי שניתן לקבל בגין הפקדה לקרן פנסיה (מחושב לפי 35% מהפקדה מרבית לזיכוי ממס)216 ש"ח
השכר המרבי שהפקדות מעסיק בגינו לקרן פנסיה לא לא ייחשבו כהכנסה חייבתתקרת השכר אשר הפקדות מעסיק בגינו לתגמולים, בשיעור של עד 7.5% מהשכר, לא ייזקפו כהכנסה חייבת של העובד26,378 ש"ח
הכנסה מרבית לסעיף 47השכר המרבי, שמי ששכרו המבוטח גבוה יותר ממנו, אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח22,000 ש"ח
תקרת שכר להפקדה פטורה לפיצוייםתקרת השכר אשר הפקדות מעסיק בגינו לפיצויים, בשיעור של עד 8.33% מהשכר, לא ייזקפו כהכנסה חייבת של העובד34,900 ש"ח
תקרת הפקדת פיצויים פטורהסכום ההפקדה החודשי המרבי להפקדות מעסיק לפיצויים, אשר לא ייזקפו כהכנסה חייבת של העובד2,908 ש"ח

ב. הפקדה לקרן פנסיה עבור עצמאי – סכומים ותקרות

נתוןפירוטסכום (שנתי)
תקרת הכנסה מזכה לעצמאיתקרת ההכנסה השנתית שבגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן פנסיה211,200 ש"ח
סכום הפקדה מרבי להטבות מס (זיכוי+ניכוי)הפקדה מרבית לקרן פנסיה שבגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס (מחושב לפי 16.5% מתקרת הכנסה מזכה לעצמאי)34,848 ש"ח
סכום מרבי לזיכוי ממסעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס בשיעור 35% בגין הפקדה לקרן פנסיה (מחושב לפי 5.5% מתקרת הכנסה מזכה לעצמאי)11,616 ש"ח
סכום מרבי לניכוי ממסעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי ממס בשיעור המס השולי, בגין הפקדה לקרן פנסיה (מחושב לפי 11% מתקרת הכנסה מזכה לעצמאי)23,232 ש"ח
פנסיה חובה לעצמאי - מדרגת ההכנסה שבגינה חייבים להפקיד לפנסיה 4.45%עצמאי מחויב להפקיד 4.45% מהכנסה במדרגה שעד מחצית השכר הממוצע במשק5,275.5 ש"ח בחודש
63,306 ש"ח בשנה
פנסיה חובה לעצמאי - מדרגת ההכנסה שבגינה חייבים להפקיד לפנסיה 12.55%עצמאי מחויב להפקיד 12.55% מהכנסה במדרגה שבין מחצית השכר הממוצע במשק לשכר הממוצע במשקבין 5,275.5 ל-10,551 ש"ח בחודש
בין 63,306 ל-126,612 ש"ח בשנה
פנסיה חובה לעצמאי - תקרת הפקדה חובההסכום המקסימלי שחייב להפקיד עצמאי לפנסיה, גם אם הכנסתו החייבת גבוהה מ-126,612 ש"ח10,762 ש"ח

  קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:

  בחרו מוצר:
  קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל
  קרן השתלמותקופת גמל להשקעהתיקון 190
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

  8 מחשבות על “תקרות הפקדה 2020 – תקרות הפרשה לפנסיה וסכומים עדכניים”

  1. אפשר בבקשה הפניה לחוק שמראה ששכיר שהוא גם עצמאי תקרת ההפקדה לקרן השתלמות היא עבור שניהם 18,240 ולא תקרה להפקדה עבור כל אחד בנפרד

  2. האתר שלכם כל כך נפלא, למדתי פנסיוני, אבל למען האמת כמעט ולא התחברתי לשום דבר, אתם כתבתם כל החומר בצורה כל כך ברורה, כל כך בנוי בצורה מסודרת
   ממש תענוג לקרוא את האתר שלכם
   לדעתי זה תרומה אדירה ביותר לכל אלה שמתעסקים בתחום

  3. סעיף 16ב בפקודת הכנסה לא מדבר בכלל על תקרת הפקדה לקרן השתלמות ליחיד שהוא גם עצמאי. הנה ציטוט של הסעיף:
   “שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממס הפרשי הצמדה שנוספו לסכום חוב או תביעה מסוגי חובות או תביעות שנקבעו. לענין זה, “הפרשי הצמדה” כולם או חלקם – לרבות ריבית, בסכום כולל שאינו עולה על הסכום שהיה צריך להוסיפו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 159א(א), אילו היו החוב או התביעה צמודים למדד בתקופה המתאימה.”

  4. היי נילי,
   את כמובן צודקת. הכוונה שלי הייתה לסעיף 9 (16ב) (א) בפקודת מס ההכנסה –

   (16ב) (א) סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת – אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר היחיד, יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס; המנהל רשאי לקבוע כללים לענין הזכאות למשוך סכומים לצורך השתלמות בפטור ממס. לענין זה, “ההפקדה המוטבת” – 14,140 שקלים חדשים לשנה;

   תודה ובהצלחה,
   רני

  5. גם בסעיף 9 (16ב) (א) בפקודת מס ההכנסה אותו ציטטת, אין התייחסות לתקרת הפקדה ולא התייחסות ליחיד שהוא גם שכיר וגם עצמאי. למיטב הבנת הנקרא שלי, הסעיף מתייחס למועד הזכאות למשיכה בפטור ממס לעצמאי (בלבד).
   כשכירה בשני מקומות אני מפרישה כ12,000 שנתי. בתפיסה שיש תקרה אחת למס רווחי הון אני יכולה להפריש רק כעצמאית רק את ההפרש מהתקרה, קרי 6440 ש”ח. מאידך אם יש תקרה נפרדת לעצמאית, אוכל להפריש 18,440. מדובר בהפרש חסכון של 12,000 שנתי. על פני 20 שנה יש לזה משמעות כלכלית אדירה!
   אודה לך מאוד אם תסייע לי בתשובה מדוייקת ומוסמכת בנושא.

  6. היי נילי,
   החוק לא מתייחס באופן פרטני למקרה נקודתי כזה או אחר, אלא מסדיר את תקרות ההפקדה לכל סוג עובדים.

   אפשר להניח שהמחוקקים לא הקדישו תשומת לב למקרים של שכירים שהם גם עצמאים.

   כאן נכנסת הפרשנות של אנשי המקצוע את החוק. בבירור שערכתי בנושא עם יועצים פנסיוניים מובילי דעה, ודעתם היא שיש כאן 2 תקרות הפקדה נפרדות לעניין הפטור ממס רווח הון.

   למיטב ידיעתי זה גם המצב היום בשטח, כל זמן שהרשויות לא מסדירות את הנושא.

   בהצלחה,
   רני

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות