יום עסקים – איך מחשבים ימי עסקים בקניות, בבנק, בביטוח ועוד

צרכנות » יום עסקים

המונח “יום עסקים” מהווה חלק משמעותי בעסקאות ופעולות צרכניות רבות – קניית מוצרים, הזמנת שירות מבעל מקצוע, אחריות על מוצרים, ביצוע פעולות בנקאיות ועוד.

אך אופן חישוב יום עסקים אינו תמיד זהה, וקיימים הבדלים בין ההגדרה של ימי עסקים בענפים שונים, וכמובן – במדינות שונות.

ריכזנו כאן את מה שצריך לדעת ולהכיר כדי לחשב נכון ימי עסקים בביצוע קניות, עסקאות ופעולות.

יום עסקים

מה זה יום עסקים?

יום עסקים הוא מונח שמשמש בתי עסק וחברות בהגדרת תנאי השירות והפעילות שלהם.

נכון להיום אין בישראל הגדרה חוקית אחת למונח “יום עסקים”, כך שעסקים בענפים שונים סופרים ימי עסקים בצורות שונות.

באופן כללי ניתן לומר שיום עסקים הוא כל יום שאינו יום שבת, שבתון או חג, אך אופן ספירת הימים וההגדרות לימי שבתון וחג משתנים בין ענפים שונים.

שימו לב: אין לראות בכתוב במדריך זה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

המלצות קריאה נוספות:

ימי עסקים בביצוע עסקאות וקניות בישראל

באופן תמוה למדי, אין בישראל הגדרה חוקית למונח ‘יום עסקים’ בכל הקשור לפעילותם של חברות, בעלי מקצוע, נותני שירותים, אתרי קניות, חנויות ועוד (מלבד בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח – פירוט בהמשך).

ככלל, הפרשנות המקובלת בישראל למונח ‘יום עסקים’ היא: כל יום שבו העסק פועל.

לדוגמא – עסק שלא פועל בימי שבת לא יכלול ימי שבת במניין ימי העסקים, ואילו עסק שפועל ביום שבת – יכלול ימי שבת במניין ימי העסקים.

ימי עסקים בביטול עסקה

תקנות הגנת הצרכן – ביטול עסקה מגדירות את התנאים והמצבים שבהם יכולים צרכנים לבטל עסקאות שביצעו.

התקנות לביטול עסקה כוללות הגדרות המתבססות על ימי עסקים לצד הגדרות המתבססות על ימים רגילים ויש לבדוק כל מקרה באופן ספציפי.

ובשביל להפוך את הנושא למורכב אף יותר – לפי חוק הפרשנות, כאשר נקבעת בחוק תקופה קצובה במספר ימים או שבועות מיום מסוים, אותו יום לא יבוא במנין הימים. כלומר – ספירת הימים לא כוללת את היום הראשון שבו העסקה בוצעה, אלא מתחילה יום אחריו.

ימי עסקים בבנקים

הפיקוח על הבנקים הגדיר בחוק מהם ‘ימי עסקים בבנקים’, על מנת למנוע אי בהירות לגבי מועד ביצוע פעולות פיננסיות שונות.

על פי הגדרות הפיקוח על הבנקים, יום עסקים בנקאי הוא כל יום, למעט:

 • יום שבת
 • ימי שבתון
 • שני ימי ראש השנה
 • ערב יום כיפור ויום כיפור
 • ראשון של סוכות ושמיני עצרת
 • חג פורים
 • ראשון ושביעי של פסח
 • יום העצמאות
 • חג השבועות
 • תשעה באב
 • כל יום אחר שיקבע על ידי המפקח על הבנקים​

יום עסקים בבנק מסתיים בשעה 18:30, למעט ימי שישי וערבי החג הבאים בהם מסתיים יום יום העסקים בשעה 14:00:

 • ערב ראש השנה
 • ערב ראשון של סוכות
 • ערב שמיני עצרת של סוכות
 • ערב ראשון של פסח
 • ערב שביעי של פסח
 • ערב יום העצמאות
 • ערב חג השבועות

תחילתו של כל יום עסקים בבנק – עם סיומו של יום העסקים שקדם לו.

ימי עסקים בחברות ביטוח וקרנות פנסיה

הגדרת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון בנוגע ליום עסקים בענף הביטוח, הפנסיה והגמל, היא כי יום עסקים הוא כל יום, למעט:

יום שבת, יום שישי, ימי שבתון, ערב ראש השנה, שני ימי ראש השנה, ערב יום הכיפורים, יום הכיפורים, ערב חג ראשון של סוכות, חג ראשון של סוכות, ערב שמיני עצרת של סוכות, שמיני עצרת של סוכות, ערב ראשון של פסח, ראשון של פסח, ערב שביעי של פסח, שביעי של פסח, ערב חג השבועות, חג השבועות, פורים, יום העצמאות ותשעה באב.

וגם לפי הגדרת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, תחילתו של יום עסקים תהיה עם סיום יום העסקים שקדם לו וסופו בשעה 18:30 באותו יום עסקים.

ימי עסקים בביצוע עסקאות וקניות בחו”ל

ימי עסקים במדינות השונות משתנים בהתאם להגדרות כל מדינה, אך ככלל ניתן לומר שיום עסקים יהיה בדרך כלל כל יום שאינו יום שבתון או חג, ושבו פועל העסק שמוכר את המוצר או השירות.

על מנת לבדוק את הגדרת יום העסקים באתר מסוים – מומלץ לבדוק בתנאי השימוש באתר, או במדיניות המשלוחים שלו.

ניתן לחשב ימי עסקים בחו”ל באופן כללי באמצעות המחשבונים המופיעים בסעיף הבא.

מחשבון ימי עסקים


מדריכי הקניות של savey


עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה