כלכלת קורונה

זכויות עובדים וירוס קורונה

התפרצות וירוס הקורונה משפיעה ישירות באופן משמעותי גם על המצב הכלכלי של כולנו.

אנחנו נרכז כאן מדריכים ועדכונים לגבי המשמעויות הכלכליות, הזכויות, הקשיים וההזדמנויות בתקופה זו.

מוזמנים לכתוב לנו ולבקש מדריכים וכלים נוספים.

כתיבת תגובה