צ’ק ביטחון (שיק ביטחון) – איך כותבים ולמה חשוב לשים לב?

השקעות » שיק ביטחון

צ’ק ביטחון (או שיק ביטחון) הוא אמצעי ביטחון פשוט ונפוץ מאוד, בעיקר בעסקאות של השכרת דירה.

למרות השימוש הרב בצ’קים לביטחון, שוכרים ומשכירים רבים אינם מודעים לחלק מהמאפיינים החשובים ביותר של צ’ק הביטחון, ועלולים להיות מופתעים לרעה מהשימוש בו. אנחנו נסקור כאן את הדברים שחשוב לדעת על צ’ק ביטחון והשימוש בו.

שיק ביטחון

1. מה זה צ’ק ביטחון (שיק ביטחון)?

צ’ק הביטחון הוא למעשה צ’ק רגיל, שכתובות עליו המילים “צ’ק ביטחון” (או “שיק ביטחון” / “לביטחון בלבד”).

צ’ק ביטחון משמש בעסקאות שכירות כערבות (או “בטוחה”), שנועדה להבטיח את עמידתו של השוכר בהתחייבויותיו כלפי המשכיר במסגרת חוזה השכירות.

ניתן להפוך כל צ’ק רגיל לצ’ק ביטחון, ולעומת בטוחות אחרות שנפוצות בחוזי שכירות, כגון צ’ק בנקאי וערבות בנקאית, אין צורך להגיע לסניף הבנק או לשלם עמלות מיוחדות להפקת צ’ק ביטחון.

המלצות קריאה נוספות:

2. איך עובד צ’ק ביטחון?

בעת החתימה על חוזה שכירות בלתי מוגנת, יש צורך בהגדרת ביטחונות וערבויות, על מנת להגן על משכיר הדירה במקרים שבהם השוכר אינו משלם את דמי השכירות והחשבונות הנלווים לדירה, או לחילופין – גורם נזקים לנכס.

צ’ק הביטחון הוא למעשה צ’ק רגיל לכל דבר, אשר כתובות עליו המילים “צ’ק ביטחון” (או “שיק ביטחון” או “לביטחון בלבד”).

בצ’ק הביטחון מופיעים שם הנמען לתשלום, הסכום לתשלום, חתימת נותן הצ’ק וכמובן – המילים “צ’ק ביטחון” (או “שיק ביטחון”) בחלקו העליון של הצ’ק. את שדה התאריך יש להשאיר ריק, על מנת שהשיק יהיה זמין להפקדה מצד אחד, ושלא יפוג תוקפו מהצד השני.

במידה שהשוכר הפר את החוזה וגרם לנזק כספי למשכיר, ובהתאם לכתוב בחוזה השכירות, יכול המשכיר לפדות את צ’ק הביטחון.

חשוב לדעת, שגם אם רשום בחוזה אחרת, מבחינה טכנית יכול המשכיר לפדות את שיק הביטחון בכל רגע, ואילו השוכר יכול לבטל את השיק בכל רגע (כמובן שלמהלכים חד צדדיים כאלה עלולות להיות השלכות חוקיות שיהיה צורך לברר אותן בבית משפט).

3. מה ההבדל בין צ’ק ביטחון לצ’ק רגיל?

מבחינת הבנק, צ’ק ביטחון הוא כמו כל צ’ק רגיל, והוא אינו מתייחס למילים “לביטחון בלבד” או “צ’ק ביטחון” הרשומות עליו. ברגע שהצ’ק מלא, תקין וחתום – הבנק יכבד אותו.

בנוסף, אם הסחירות של צ’ק הביטחון לא מוגבלת באמצעות כתיבת “למוטב בלבד” ו”בלתי סחיר”, יכול המשכיר גם להסב את צ’ק הביטחון לגורם נוסף.

ההבדל המהותי בין צ’ק ביטחון לצ’ק רגיל הוא היותו מעוגן בחוזה השכירות, ולכן חשוב לכלול בחוזה בפירוש את התנאים בהם ניתן לפדות את צ’ק הביטחון, וכן סעיף שמחייב את המשכיר להודיע לשוכר מראש ובכתב שהוא עומד לפדות את צ’ק הביטחון תוך פרק זמן מוגדר, אלא אם יפרע השוכר את חובותיו במהלך תקופת ההתראה.

4. מהם היתרונות והחסרונות של צ’ק ביטחון?

יתרונות

 1. פשוט להפיק צ’ק ביטחון.
 2. ניתן להשתמש גם בסכומים גדולים.
 3. אין צורך להגיע לסניף הבנק על מנת להוציא צ’ק ביטחון.
 4. הוצאת הצ’ק אינה כרוכה בעמלה.
 5. פדיון הצ’ק מתבצע בבנק ואין צורך לפנות להוצאה לפועל.

חסרונות

 1. המשכיר יכול להפקיד את צ’ק הביטחון בכל עת.
 2. השוכר יכול לבטל את צ’ק הביטחון (אם כי הביטול צריך להיעשות כדין ובתום לב).
 3. ניתן להסב צ’ק ביטחון שלא הוגבלה הסחירות שלו.
 4. אם אין בחשבון הבנק של השוכר מספיק כסף/אשראי על מנת לכסות את השיק, לא יוכל המשכיר לפדות אותו.

5. מתי מומלץ להשתמש בצ’ק ביטחון?

צ’ק ביטחון מהווה בטוחה נפוצה וסבירה, בעיקר בעסקאות של השכרת דירה או נכס.

6. איך כותבים נכון צ’ק ביטחון?

את צ’ק הביטחון יש למלא בריכוז ובזהירות ללא כל טעויות. יש להשתמש בעט בצבע אחיד ולכתוב בכתב יד ברור וקריא, הן את הספרות והן את האותיות.

 1. שם המוטב – שם המשכיר. חשוב למלא את השדה הזה באופן מדויק, על מנת שהשיק לא “יסתובב” ויגיע לגורמים אחרים.
 2. סכום – יש למלא את הסכום הן במספרים והן במילים. רצוי להקפיד ולסמן בקו נטוי או קו מאוזן את המקום הריק שנותר לצד הסכום, על מנת שלא ניתן יהיה להוסיף לסכום או לשנות אותו.
 3. חתימה – את החתימה על צ’ק הביטחון יכול לבצע רק האדם שמורשה לחתום על המחאות בהתאם לתנאי החשבון בבנק, בהתאם לדוגמת החתימה הקיימת בבנק.
 4. הגבלת השימוש בצ’ק הביטחון – חשוב לוודא שבצ’ק הביטחון מופיעות המילים “למוטב בלבד”, לסמן “קרוס” (שני קווים אלכסונים מקבילים במרכזו העליון של הצ’ק, המגדירים שניתן לפדות את השיק רק על ידי הפקדתו בחשבון בנק אחר), ו/או להוסיף את ההגבלה “בלתי סחיר”, על מנת שהמשכיר לא יוכל להסב את השיק לאדם אחר או לפדות אותו למזומן.
 5. תאריך – שדה זה יישאר בדרך כלל ריק.

7. צ’ק ביטחון – שאלות ותשובות

מהו התוקף של שיק ביטחון?

התוקף של שיק ביטחון אינו מוגבל כל עוד לא רושמים בצ’ק את התאריך. מרגע שהתאריך נרשם בשיק הביטחון, הוא יהיה בתוקף במשך 6 חודשים מהתאריך הרשום.

האם ניתן לבטל שיק ביטחון?

כן. השוכר יכול לבטל את שיק הביטחון לאחר שהוא הועבר למשכיר, בניגוד לשיק בנקאי.

האם ניתן להסב שיק ביטחון?

ניתן להסב שיק ביטחון, במידה שהוא לא הוגדר כשיק “למוטב בלבד” ו”בלתי סחיר”, או שסחירותו הוגבלה בדרך אחרת.

איך מבטלים שיק ביטחון?

לאחר שמסתיימת תקופת השכירות, והשוכר מילא את כל התחייבויותיו כלפי המשכיר והרשויות, חשוב לזכור לדרוש את שיק הביטחון בחזרה מהמשכיר.

את ביטול שיק הביטחון ניתן לבצע במספר דרכים:

 1. כתיבת המילה “מבוטל” על גבי השיק, מלפנים ומאחור, באמצעות עט.
 2. קריעת/גריסת השיק.
 3. במידה ושיק הביטחון אינו ברשותכם, ניתן להנחות את הבנק שלכם לבטל אותו.

*חשוב: מדריך זה מספק מידע כללי בלבד לשירות הציבור ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אנחנו ממליצים בחום לקרוא את המדריך על מנת להבין טוב יותר את הנושא, ואז לפנות לייעוץ משפטי מקצועי להשלמת העיסקה.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

3 מחשבות על “צ’ק ביטחון (שיק ביטחון) – איך כותבים ולמה חשוב לשים לב?”

 1. נתתי ציק בטחון לידידה שלי לשעבר! בציק היה כתוב רק חתימה שלי.בלי תאריך וסכום! אחרי שבוטל ההסכם שכירות ביניהם תבע בעל הבעל הבית מהשוכרת פיצוי על “הנזקים”שלטענתו עשתה לו בדירה.שנהינה בשלילה ממנה.תבע ממני פי 3 את סכום הפיצוי ואף מאיים בתביעות הוצלפ עלפיי.
  מה עלי לעשות לאחר שביקשתי ממנו את הציק בחזרה שיחסינו הסתיימו

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות