שטר חוב בהסכם שכירות – מדריך ודוגמאות שטר חוב להדפסה

השקעות » שטר חוב

שטר חוב לשכירות הוא מסמך המהווה התחייבות בכתב של שוכר הנכס, לשלם סכום כסף מוגדר מראש למשכיר, במידה ולא יקיים תנאי מהותי בחוזה השכירות.

שטר חוב הוא אחד מהבטוחות המקובלות והנפוצות ביותר בהסכמי שכירות, לצד החתמת ערבים, צ’ק ביטחון, צ’ק בנקאי, ערבות בנקאית ופיקדון כספי.

במדריך זה נסביר על שטר חוב לשכירות, היתרונות והחסרונות שלו, ונציג לשימושכם רשימה של שטרי חוב הקיימים ברשת להורדה/הדפסה:

קישורים לשטרי חוב לשכירות להורדה

1. מה זה שטר חוב?

שטר חוב הוא התחייבות כתובה של אדם אחד, לשלם סכום כסף מוגדר מראש לאדם אחר, במידה והפר באופן מהותי את תנאי החוזה או ההסכם ביניהם.

שטר חוב הוא אחד מהבטוחות המקובלות והנפוצות ביותר בהסכמי שכירות דירה או נכס, להבטחת התחייבויותיו של השוכר כלפי המשכיר. הפופולריות הרבה של שטר החוב נובעת מהיותו בגדר “דרגת ביטחון בינונית”, המהווה סוג של פשרה בין האינטרסים של המשכיר והאינטרסים של השוכר. 

בעבר היה ניתן לרכוש שטר חוב בבנק הדואר, אולם כיום אין אפשרות כזו, ולמעשה אין דרישה מסוימת למראהו של שטר חוב וניתן להדפיסו על נייר רגיל.

המלצות קריאה נוספות:

2. למה צריך שטר חוב בהסכם שכירות?

בעל נכס, המשכיר את הנכס לאדם אחר, יהיה כמובן מעוניין להיות מכוסה בפני כל אפשרות של נזק פיזי או כספי כתוצאה מהשכירות.

אמצעי הביטחון הראשון בו נוקטים בעלי נכסים הוא כמובן חוזה השכירות, כאשר לחוזה השכירות נלווה כמעט תמיד גם רכיב בטחון כספי, שיוכל לספק לבעל הנכס הגנה כלכלית מסוימת במקרה של הפרת חוזה.

כך, בהתאם לאימרה “חוזים טובים מבטיחים שוכרים טובים”, שילוב של חוזה מנוסח היטב ושטר ביטחון מתאים, יכולים להקטין משמעותית את החיכוכים, אי ההבנות והויכוחים בין המשכיר לשוכר במהלך תקופת השכירות.

יתרונות שטר חוב לשכירות

 • מסמך עם תוקף משפטי מוצק.
 • אין עלויות נלוות לשטר חוב.
 • שטר חוב הכולל ערבים נותן רמת ביטחון טובה למשכיר הנכס, בעיקר במידה ומדובר בערבים טובים, עם נכסים, עבודה והכנסה מסודרת.
 • ניתן להגיש את שטר החוב ישירות להוצאה לפועל, ללא צורך בהגשת תביעה כספית בבית משפט (עם זאת השוכר והערבים יכולים להגיש התנגדות לסכום הנתבע מההוצאה לפועל, ואז התיק עובר לדיון בבית משפט).

חסרונות שטר חוב לשכירות

 • על מנת להשתמש בשטר חוב נדרש המשכיר להתנהל מול ההוצאה לפועל / בית משפט, התנהלות אשר יכולה במקרים מסוימים להימשך זמן רב.
 • גביית החוב באמצעות שטר חוב מותנית ביכולות הכספית של השוכר והערבים במועד המימוש. 

3. סוגי שטרי חוב

א. שטר חוב שכירות עם ערבים

שטר החוב הנפוץ ביותר כולל חתימה של 2 ערבים על השטר, הלוקחים עליהם את חובת התשלום במידה שהשוכר לא ישלם בהתאם להתחייבותו.

החתמת ערבים על שטר חוב מחזקת את מעמדו כבטוחה באופן משמעותי, ומגן בצורה טובה על המשכיר.

ב. שטר חוב שכירות ללא ערבים

שטר חוב שכירות שאינו כולל חתימה של ערבים נחשב כבטוחה נחותה יחסית, ולמעשה משאיר את המשכיר להתנהל אך ורק מול השוכר, ללא ערוצי גיבוי.

ההמלצה של אנשי המקצוע היא בדרך כלל לא להשתמש בשטרי חוב ללא ערבים, או לחילופין להשתמש בשטר חוב ללא ערבים במקביל לאמצעי בטחון נוסף.

4. שטר חוב להסכם שכירות – סעיפים מרכזיים

הסעיפים המרכזיים המרכיבים את רוב שטרי החוב הם:

א. תנאי שטר החוב

זהו החלק הבסיסי של שטר החוב והוא כולל את הסעיפים הבאים:

 • סכום הערך של שטר החוב.
 • תאריך מתן שטר החוב.
 • נמען – לפקודת מי ניתן שטר החוב (המשכיר על פי רוב).
 • מקום התשלום – היכן יהיה על נותן שטר החוב לקיימו (שם בנק, סניף, מדינה וכו’).

ב. חתימות

החלק השני של שטר החוב כולל את חתימות נותן שטר החוב ומקבל שטר החוב.

יש לרשום את השם המלא והמדוייק של נותן השטר כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות שלו.

ג. כתב הערבות

החלק השלישי של שטר החוב כולל את נוסח התחייבותם של הערבים ואת חתימותיהם.

יש לרשום את השמות המלאים והמדוייקים של הערבים, כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות שלהם, בלי שום קיצורים או שינויים, ובנוסף יש לרשום בצורה ברורה את מספרי תעודות הזהות שלהם.

ד. מסמכים נלווים

מומלץ לצרף לשטר החוב את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת הזהות של נותן השטר (השוכר).
 • צילום תעודות הזהות של הערבים.

ה. דברים שחשוב לשים אליהם לב כאשר ממלאים שטר חוב

 • הכתיבה על השטר חייבת להיות בעט בצבע כחול.
 • אסור שיהיו על השטר טעויות, שינויים או תיקונים מכל סוג שהוא.
 • יש למלא את מועד פירעון השטר רק אם וכאשר יש צורך לפרוע אותו.

5. חוזה שכירות דירה – טיפים

א. להתעקש על שטר חוב לא סחיר

שטר חוב יכול להיות סחיר ולא סחיר, כאשר ההבדל מהותי מאוד.

בשטר חוב סחיר, יכול המשכיר למכור את זכויות הגבייה הנובעות משטר החוב לאדם אחר, וכך עלול השוכר למצוא את עצמו מתמודד מול גורמים בשוק האפור / לווים בריבית וכו’.

ההמלצה הגורפת היא תמיד לוודא שרשומות על שטר החוב המילים “לא סחיר” בצורה ברורה ובולטת.

ב. הצמדה למדד

הצמדה למדד של הסכום הרשום בשטר החוב רלוונטית בעיקר בשכירות לטווח ארוך, או בתקופות של מדד מחירים לצרכן גבוה.

בחוזים בהם סכום השכירות רשום בדולרים, ואילו התשלום מבוצע בשקלים, חשוב להצמיד את הסכום הרשום בשטר החוב לשער הדולר.

ג. השטר תקף רק בעותק המקורי שלו

לאחר מילוי הפרטים בשטר החוב, יש לשמור על העותק המקורי, מכיוון שהוא היחיד שתקף ולא הצילום שלו.

ד. להכיר את הסכום המקסימלי שניתן לרשום בשטר חוב

הסכום המקסימלי שניתן לרשום בשטר חוב לשכירות נקבע לפי הנמוך מבין:

 1. סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
 2. סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).

כלומר, בשכירות לשנה בשכר דירה חודשי של 3,000 ש”ח, יהיה הסכום המקסימלי בשטר החוב 9,000 ש”ח.

6. שטר חוב, ערבים, צ’ק ביטחון או ערבות בנקאית – מה הכי טוב (ולמי)?

נהוג להגדיר מספר רמות של דרגות ביטחון שמאפשרים אמצעי הביטחון השונים הנהוגים בשוק.

דרגת ביטחון גבוהה מאפשרת למשכיר הגנה כספית שניתן יהיה בסבירות גבוהה להפעיל, ואילו דרגת ביטחון נמוכה צופנת במקרים רבים מסלול לא פשוט לקבלת הכסף המגיע לשוכר לפי הסכם השכירות.

עם זאת, חשוב להסתכל על הנושא משני הצדדים, שכן דרגת ביטחון גבוהה למשכיר טומנת בחובה עול כספי כבד יותר על השוכר, ולכן אמצעי הביטחון הנפוצים ביותר בשוק הם אלה המייצגים פשרה מסוימת בין שני הצדדים, ודרגת ביטחון בינונית.

1. החתמת ערבים

הדרגה הראשונה והנמוכה ביותר של ביטחון (טוב לשוכר, פחות טוב למשכיר) היא החתמה של ערבים.

בהחתמת ערבים, מתחייבים אנשים נוספים, מלבד שוכר הדירה, לקיום חוזה השכירות ואי הפרתו, והם חייבים להיכנס בנעלי השוכר במקרה שיפר את החוזה ולא יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

החיסרון בהחתמת ערבים היא שבמקרים רבים נדרש “לרדוף” אחרי הערבים על מנת שיממשו את הערבות עליה חתמו.

מסיבה זו יצרפו בדרך כלל משכירי נכסים להחתמה על ערבות, סוג נוסף של אמצעי ביטחון.

2. שטר חוב

שטר חוב מהווה בטוחה מדרגת ביטחון בינונית – כזו המספקת הגנה סבירה למשכיר, בעלויות מינימליות לשוכר.

כתבנו עוד על היתרונות והחסרונות של שטר חוב בתחילת העמוד הזה.

3. שיק ביטחון

שיק ביטחון הוא שיק רגיל, למעט העובדה שכתוב עליו “שיק ביטחון”.

התאריך שעל השיק נשאר פתוח והמשכיר יכול לפדות אותו בכל רגע נתון, כך שמדובר עבור המשכיר ביתרון משמעותי מאוד.

מצד שני, השוכר יכול לבטל את שיק הביטחון בשיחת טלפון אחת לבנק, ולהכריח את המשכיר לפנות להוצאה לפועל – הליך בירוקרטי ארוך ומייגע.

4. ערבות בנקאית

ערבות בנקאית היא מסמך מחייב של הבנק לטובת המשכיר, שבו הבנק ערב כספית לסכום הנקוב במסמך.

מבחינת המשכיר, מדובר בפתרון מצוין – אם ברצונו לממש את הערבות, הוא צריך רק לגשת לבנק ולדרוש את הכסף, ללא צורך בהסבר כלשהו, והכסף יעבור לחשבונו בתוך מספר ימים.

מבחינת השוכר הפתרון הזה פחות אידיאלי – הוא צריך לסגור בפועל את הכסף בבנק לטובת המשכיר (בעל הנכס), מבלי כל אפשרות להשתמש בכסף, עד השבת מסמך הערבות לבנק בצירוף מכתב של המשכיר.

בנוסף, הוצאת ערבות בנקאית כרוכה בתשלום עמלה בגובה של בין 2% -5% מסכום השיק – הוצאה של מאות שקלים (גם אחרי מו”מ).

5. שיק בנקאי

שיק בנקאי מונפק על ידי הבנק, תוך סגירת כספו של השוכר בבנק לטובת המשכיר, כך שהבנק יוכל לעמוד בהתחייבותו לביצוע התשלום במידת הצורך.

שיק בנקאי נחשב כאמין במיוחד עבור המשכירים, ומהווה כסף זמין שניתן לפרוע באופן מיידי.

מבחינת השוכרים המצב גם כאן פחות אידיאלי – סגירת כסף בבנק לטובת המשכיר, ללא אפשרות להשתמש בכסף עד השבת השיק לבנק.

מצד שני עלויות השיק הבנקאי נמוכות משמעותית מעלות הערבות הבנקאית, ומסתכמת בשקלים בודדים (קראו עוד על שיק בנקאי).

6. כסף מזומן

האופציה האחרונה היא העברה כספית, במזומן, מהשוכר למשכיר, בעת החתימה על חוזה השכירות, בהתאם לסכום שמצוין בחוזה, כביטחון עד תום החוזה.

7. שטר חוב בהסכם שכירות – דוגמאות להדפסה

ריכזנו כאן לשימושכם מספר שטרי חוב להורדה / הדפסה.

*חשוב: מדריך זה מספק מידע כללי בלבד לשירות הציבור ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אנחנו ממליצים בחום לקרוא את המדריך על מנת להבין טוב יותר את הנושא, ואז לפנות לייעוץ משפטי מקצועי להשלמת העיסקה.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות