קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי – כל מה שצריך לדעת

זכויות » קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי היא קצבה כספית שמקבלים תושבי ישראל בעלי נכות גופנית, שכלית או נפשית, אשר איבדו את כושר העבודה שלהם כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מלידה.

במדריך הזה נסקור את הדברים שחשוב להכיר לגבי קצבת הנכות הכללית (או “גמלת נכות כללית”) בשנת 2019. פיספסנו משהו? מוזמנים לכתוב לנו בתגובות או במייל.

קצבת נכות כללית

מהי קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי משמש בתור “חברת ביטוח ציבורית”, המספקת כיסויים למגוון של מצבים אישיים ומשפחתיים בעלי השלכות כלכליות משמעותיות, ובהם גם מקרי נכות של תושבי ישראל.

קצבת הנכות הכללית היא קצבה כספית בעיקרה, המשולמת לבעלי נכות גופנית, שכלית או נפשית, שאיבדו את כושר העבודה (או במקרה של עקרת הבית – איבדו את היכולת לתפקד במשק הבית) כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מלידה.

חשוב להבחין בין קצבת הנכות הכללית של ביטוח לאומי, שבה אנחנו מתמקדים במדריך הזה, ובין שלוש קצבאות נכות אחרות (להם נייחד מדריכים נוספים בהמשך):

 • קצבת נכות של משרד הביטחון – לנכי צה”ל וכוחות הביטחון.
 • גמלה לנכה איבה של המוסד לביטוח לאומי – לנכים נפגעי פעולות איבה.
 • קצבת נכות מעבודה של המוסד לביטוח לאומי – לנכים שנפגעו במהלך עבודתם.

המלצות קריאה נוספות:

מי זכאי לקבל קצבת נכות כללית?

יכולים לקבל קצבת נכות כללית תושבי ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה. עולים חדשים יכולים לקבל קצבה לאחר 12
חודשים ממועד עלייתם לישראל.

קטין, בין הגילאים 16 עד 18, עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה “עובד קטין” בסמוך למקרה שגרם לו לאי הכושר להשתכר.

חשוב לדעת! – אישה נשואה שאינה עובדת, תחשב מבחינת ביטוח לאומי כעקרת בית, אם לא עבדה במשך 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים במהלך 48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה (אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה).

התנאים המקדמיים לזכאות לקצבת נכות כללית הם:

קיימים 3 תנאים מקדמיים לזכאות לקצבת נכות כללית, החייבים להתקיים בו זמנית במשך 90 ימים רצופים לפחות, במהלך 15 החודשים שלפני הגשת התביעה לקצבת הנכות.

 1. הכנסות מעבודה ו/או ממשלח יד בסכום נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק, סכום זה עומד על 6,164 ש”ח בחודש בשנת 2019.
 2. נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% לפחות, או נכות רפואית משוקללת של 40% כאשר מתוכם לפחות 25% נקבעו בשל ליקוי אחד. קביעת שיעור הנכות מתבצעת על ידי וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי (לעקרת בית נדרש שיעור נכות רפואית משוקללת של 50% לפחות).
 3. פגיעה מלאה או חלקית ביכולת ההשתכרות (אי כושר עבודה) בדרגה של מעל 50% בשל הנכות. דרגות אי הכושר האפשריות הן 60%, 65%, 74% ו- 100%.
  חשוב לדעת! – עד שנת 2009 דרגת אי כושר עבודה מלא הייתה בשיעור של 75%, ויש נכים שעדיין מקבלים את קצבת הנכות לפי החוק הישן.

מהם סכומי קצבת הנכות הכללית של ביטוח לאומי בשנת 2019?

קצבת הנכות הכללית של ביטוח לאומי נקבעת בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח.

קצבת הנכות הכללית יכולה להיות זמנית או קבועה, והיא משולמת החל מהיום ה-91 ממועד קרות מקרה הנכות. (בתנאים מסויימים הקצבה משולמת כבר מהיום ה-31).

סכומי קצבת נכות כללית – דרגת אי כושר מלא – 2019

 • קצבה ליחיד (בדרגת אי כושר מלא – 100% או 75%) – 3,312 ש”ח לחודש.
 • תוספת קצבה עבור בן זוג – 1,189 ש”ח לחודש.
 • תוספת קצבה עבור ילד – ילד אחד – 951 ש”ח לחודש. 2 ילדים – 1,902 ש”ח לחודש (אין תוספת קצבה עבור ילדים נוספים).

לדוגמא: משפחה שבה אחד ההורים נכה, שני ילדים מתחת לגיל 18 ובן/בת זוג ללא הכנסות – זכאית לקצבת נכות כללית בגובה 6,403 ש”ח לחודש.

חשוב לדעת! – במקרה של נכות בעקבות תאונה, מומלץ לבחון האם קיימת למבוטח זכאות לדמי תאונה מהביטוח הלאומי, אשר ישולמו במהלך 90 הימים הראשונים ממועד קרות מקרה הנכות.

הגדרת “ילד” לצורך חישוב קצבת נכות כללית –

 • ילד/ה שעדיין לא מלאו להם 18 שנים,
 • ילד/ה שמשרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.
 • ילד/ה העונים להגדרת ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

סכומי קצבת נכות כללית – אי כושר חלקי – 2019

 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית בסך 2,235 ש”ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית בסך 2,021 ש”ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית בסך 1,903 ש”ח.

תוספת קצבה עבור ילדים – אי כושר חלקי – 2019

חשוב לדעת! – תוספת ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 704 ש”ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 618 ש”ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 571 ש”ח.

תוספת קצבה עבור בן/בת זוג – אי כושר חלקי – 2019

חשוב לדעת! – תוספת קצבה עבור בן/בת זוג משולמת רק עבור בני זוג שסכום ההכנסה שלהם הוא עד 5,856 ש”ח ושאינם מקבלים קצבה אחרת.

 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 880 ש”ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 773 ש”ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 713 ש”ח.

איך נקבעים אחוזי הנכות?

אחוזי הנכות הכללית נקבעים על ידי ועדה רפואית, המורכבת מרופא מומחה בתחום הרפואי שלגביו מוגשת התביעה (אם מוגשת תביעה שעניינה מוגבלות נפשית, הרופא המומחה צריך להיות מתחום הפסיכיאטריה) ופקיד ביטוח לאומי שתפקידו לרשום את דו”ח הוועדה ולשמור על זכויות מבקש הקצבה.

הרופא בוועדה הרפואית קובע את אחוזי הנכות הרפואית של המבוטח, בהתאם לספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי.

במידה וקיימות למבוטח מספר מחלות או ליקויים רפואיים, הבדיקה עשויה להתבצע על ידי מספר רופאים מומחים, במספר ועדות רפואיות.

איך נקבעת דרגת אי הכושר?

קביעת דרגת אי כושר ההשתכרות מתבצעת על ידי פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי, לאחר שהתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. 

במידה שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה אינו יציב, יכול פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל (שנתיים לכל היותר), כאשר בתום פרק הזמן הזה תיבדק דרגת אי הכושר שוב. 

האם ניתן לעבוד ולקבל עדיין קצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

בהחלט, והחל משנת 2009 זה גם משתלם, עם חקיקת “החוק לשילוב נכים בעבודה” (“חוק לרון“).

כך, ההכנסה הכוללת של מקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד, מעבודה ומקצבה יחד, תהיה גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד.

את אופן חישוב קצבאות הנכות הכללית לבעלי הכנסה מעבודה ניתן למצוא בטבלאות הבאות באתר ביטוח לאומי – 

למי משולמת קצבת הנכות הכללית?

קצבת נכות כללית משולמת, בדרך, כלל לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה.

במקרים שרופא מוסמך קבע שהזכאי לקצבה אינו מסוגל, עקב נכותו, להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו, תשולם הקצבה לחשבון הבנק של מי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל הקצבה.

אם התביעה לקצבה הוגשה על ידי אפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה.

בנוסף, בן/בת זוג של הזכאי לקצבה יכולים לפנות לביטוח הלאומי, ולבקש שהתוספת עבורו בקצבה, תועבר אליהם ישירות.

מתי משולמת קצבת נכות כללית כל חודש?

קצבת הנכות הכללית של ביטוח לאומי משולמת לחשבון הבנק ב-28 בכל חודש, עבור אותו החודש.

מועד תשלום קצבת הנכות הכללית עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה עקב חגים ומועדים. ניתן למצוא את מועדי התשלום המעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

סיכום

קצבת נכות כללית של ביטוח לאומי מספקת הגנה סוציאלית בסיסית לציבור הנכים בישראל ומסייעת להם להימנע מלהגיע לעוני.

קצבת הנכות הכללית לוקחת בחשבון את מצבו המשפחתי של המבוטח, ומאפשרת לו לחזור למעגל העבודה תוך פגיעה מינורית יחסית בקצבה לה הוא זכאי.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות