שכר מינימום בישראל 2021 – כל מה שצריך לדעת

זכויות » שכר מינימום בישראל

שכר מינימום הינו שכר העבודה הנמוך ביותר שמעסיק בישראל רשאי לשלם לעובדיו, והוא נקבע לחודש עבודה, יום עבודה או שעת עבודה. 

שכר המינימום בישראל נועד לתת בטחון כלכלי לעובדים מהשכבות החלשות באוכלוסיה, לסייע בהוצאתם של עובדים ממעגל העוני ולמנוע העסקת עובדים באופן נצלני.

ריכזנו במדריך הזה את כל הנתונים וההסברים שצריך להכיר על שכר מינימום בישראל בשנת 2021. פיספסנו משהו? מוזמנים לכתוב לנו בתגובות או במייל.

שכר מינימום

שכר מינימום בישראל – מעודכן לשנת 2021

שכר המינימום המעודכן בישראל נכון לשנת 2021 הינו:

 • שכר מינימום לחודש (משרה מלאה) – 5,300 ש”ח.
 • שכר מינימום לשעה – 29.12 ש”ח.
 • שכר מינימום יומי –
  • 212 ש”ח – לעובדים המשתכרים על בסיס יומי במשרה מלאה ומועסקים 6 ימי עבודה בשבוע (בתנאי שהשכר לכל שעת עבודה לא יפחת מ-29.12 ש”ח).
  • 244.62 ש”ח – לעובדים המשתכרים על בסיס יומי במשרה מלאה ומועסקים 5 ימי עבודה בשבוע (בתנאי שהשכר לכל שעת עבודה לא יפחת מ-29.12 ש”ח).

חשוב לשים לב! – קיים פער בחוק בכל הקשור לשכר המינימום השעתי בישראל. הפער נובע מכך שעל פי החוק הכתוב, שכר המינימום לשעה הוא 28.49 ש”ח, לפי חלוקת שכר המינימום החודשי (5,300 ש”ח) במספר שעות העבודה בחודש לפי חוק (186 שעות בחודש).

עם זאת, באפריל 2018 נכנס לתוקף צו הרחבה אשר קיצר את שבוע העבודה בישראל ל-42 שעות, ואת חודש העבודה ל-182 שעות, ושינה בפועל את שכר המינימום ל-29.12 ש”ח.

נכון לשנת 2021, עמדת משרד העבודה היא שלא יינקטו צעדים פליליים/מנהליים נגד מעסיקים שימשיכו לשלם 28.49 ש”ח עד לשינוי החוק. 

המלצות קריאה נוספות:

מי זכאי לשכר מינימום?

 1. זכאים לשכר מינימום כלל העובדים בישראל שאינם קטינים, כאשר קטינים זכאים לשכר מינימום לנוער.
 2. אנשים עם מוגבלויות, בעלי כושר השתכרות מופחת, זכאים לשכר מינימום מופחת המותאם לאנשים עם מוגבלויות.

חשוב לשים לב! – עובדים או מועמדים לעבודה שנדרשו להגיע ליום חפיפה, השתלמות, תקופת הכשרה, התלמדות או הכנה למשמרת, זכאים לשכר מינימום, גם אם הוחלט לאחר מכן לא להעסיק אותם.

גם עובדים המקבלים שכר על בסיס עמלות או בונוסים זכאים לשכר מינימום כחוק, כאשר אם סך העמלות או הבונוסים שקיבלו בחודש מסוים נמוך משכר המינימום – המעסיק צריך להשלים את שכרם לפחות לשכר מינימום.

אילו רכיבי שכר נלקחים בחשבון בחישוב שכר מינימום?

שכר מינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (דוגמאות לניכויים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, הפקדות העובד לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קרן השתלמות ועוד).

שכר הברוטו הרלוונטי לעמידה בשכר המינימום כולל את שכר היסוד או שכר משולב, תוספות יוקר ותוספות קבועות לשכר. 

שכר הברוטו הרלוונטי לעמידה בשכר המינימום אינו כולל את התוספות הבאות: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י”ג, מענקים על בסיס שנתי, החזר הוצאות אש”ל, החזר הוצאות נסיעה וכו’.

חישוב שכר מינימום לעובדים במשרה חלקית

חישוב שכר המינימום לעובדים במשרה חלקית (בעלי משכורת חודשית קבועה) מתבצע על ידי הכפלת אחוז חלקיות המשרה בסכום שכר המינימום החודשי.

לדוגמה – עובד ב-50% משרה זכאי בשנת 2021 לשכר מינימום בגובה 2,650 ש”ח (לפי החישוב: 5,300*50%‏).

חישוב שכר מינימום לעובדים שעתיים

חישוב שכר המינימום לעובד שעתי או יומי מתבצע על ידי הכפלת מספר שעות העבודה החודשיות בשכר המינימום השעתי (29.12 ש”ח).

לדוגמה – עובד שעתי העובד 100 שעות חודשיות, זכאי לשכר מינימום בגובה 2,912 ש”ח (לפי החישוב: 100*29.12).

שכר מינימום – שעות נוספות

על פי חוק, כל עובד זכאי לקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום תוספת תשלום של 25%, ומהשעה השלישי ואילך – תוספת תשלום של 50% לכל שעה.

במידה והעובד לא קיבל תוספת תשלום בגין שעות נוספות ברמה היומית, אך עבד מעל 42 שעות שבועיות, הוא זכאי לקבל תוספת תשלום של 25% עבור כל שעה נוספת.

בשבתות ובחגים זכאי העובד לתוספת תשלום של 50% עבור כל שעת עבודה, תוספת של 75% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ותוספת של 100% עבור כל שעה מהשעה הנוספת השלישית ואילך.

עובד אינו יכול לוותר על הזכות לתוספות תשלום עבור שעות נוספות, וכל הסכמה על שכר נמוך מהקבוע בחוק אינה תקפה מבחינה חוקית.

שכר מינימום לנוער בישראל 2021

שכר המינימום החודשי לבני נוער נמוך יותר משכר המינימום למבוגרים, והוא מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגרים (5,300 ש”ח) בהתאם לגיל.

שכר המינימום לשעה לנוער בישראל מחושב על ידי חלוקת השכר החודשי המותאם לגיל ב-173 שעות (שעות העבודה החודשיות המותרות לנוער).

גילאחוז משכר מינימום למבוגרשכר חודשי – עד 40 שעות שבועיותשכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 1670%3,710 ש”ח21.45 ש”ח
עד 1775%3,975 ש”ח22.98 ש”ח
עד 1883%4,399 ש”ח25.43 ש”ח
חניך*60%3,180 ש”ח18.38 ש”ח

*חניך הוא נער העובד בעבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים, על מנת לרכוש מקצוע (ראו חוק החניכות).

חשוב לשים לב! – מעסיקים מחוייבים לשלם את שכר המינימום לנוער בהתאם לחוק, גם אם הנער/נערה מוכנים לעבוד בשכר נמוך יותר. אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום שכר מינימום מהווים עבירה פלילית.

שכר מינימום לבעלי מוגבלויות – 2021

שכר המינימום של אנשים עם מוגבלות הגורמת ליכולת עבודה מופחתת, נקבע בהתאם לכושר עבודתם ומחושב באחוזים משכר המינימום הכללי (5,300 ש”ח בחודש).

בדומה לשכר המינימום הכללי, גם בשכר המינימום לשעה לבעלי מוגבלויות קיים פער בין הקבוע בחוק ובין צו ההרחבה של ההסתדרות, הנובע מחלוקה במספר שעות עבודה חודשיות שונה (186 לפי חוק ו-182 לפי צו ההרחבה).

שכר מינימום מותאם חל על עובדים  ומועמדים לעבודה עם מוגבלות, בהתאם להגדרה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

שיעור יכולת עבודה ב-%% משכר המינימוםשכר חודשישכר לשעה
(לפי חלוקה ב-186 שעות)
שכר לשעה
(לפי חלוקה ב-182 שעות)
19% עד 30%30%1,590 ש”ח8.55 ש”ח8.73 ש”ח
30% עד 40%40%2,120 ש”ח11.40 ש”ח11.64 ש”ח
40% עד 50%50%2,650 ש”ח14.25 ש”ח14.56 ש”ח
50% עד 60%60%3,180 ש”ח17.10 ש”ח17.47 ש”ח
60% עד 70%70%3,710 ש”ח19.95 ש”ח20.38 ש”ח
70% עד 80%80%4,240 ש”ח22.80 ש”ח23.29 ש”ח
מעל 80%100%5,300 ש”ח28.49 ש”ח29.12 ש”ח

שכר מינימום לעובדי אולמות וגני אירועים – 2020

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים למספר הטבות שכר, מעבר לתשלום שכר המינימום:

 • תוספת ותק: תוספת ותק של 1% לכל שנת עבודה (עד 30 שנה), כל עוד שכרו החודשי של העובד אינו עולה על 5,000 ש”ח (לפני מתן התוספת).
 • תוספת משפחה: תוספת לשכר של 30 ש”ח לחודש עבור בן זוג שאינו עובד.

טיפים שמקבלים העובדים מאורחי האירוע בגין השירות אינם נחשבים לשכר עבודה, והמעסיק צריך לשלם לעובדים את שכר המינימום והתוספות, ללא קשר לתשלומים אלה.

האם עובד יכול לוותר על שכר מינימום?

בהחלט לא. הזכות לשכר מינימום היא זכות מוחלטת, שעובד לא רשאי לוותר עליה.

במקרה שעובד מסכים מסיבה כלשהי לשכר נמוך משכר מינימום, אין להסכמה שלו תוקף מחייב והמעסיק חייב לשלם לו שכר מינימום לפחות.

שכר מינימום בישראל – נתוני עבר והשינויים לאורך השנים

תקופהשכר חודשי – עד 43 שעות שבועיות (החל מיום 01.04.2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות)שכר לשעהשכר יומי – 6 ימי עבודהשכר יומי – 5 ימי עבודה
ממשכורת אפריל 2018 ועד היום5,300 ש”ח29.12 ש”ח212 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-29.12 ש”ח לשעה)244.62 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-29.12 ש”ח לשעה)
ממשכורת דצמבר 2017 ועד מרץ 20185,300 ש”ח28.49 ש”ח212 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-28.49 ש”ח לשעה)244.62 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-28.49 ש”ח לשעה)
ממשכורת ינואר 2017 ועד משכורת נובמבר 20175,000 ש”ח26.88 ש”ח200 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-26.88 ש”ח לשעה)230.77 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-26.88 ש”ח לשעה)
ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 20164,825 ש”ח ש”ח25.94 ש”ח193 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ש”ח לשעה)222.69 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ש”ח לשעה)
ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 20164,650 ש”ח25 ש”ח186 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ש”ח לשעה)214.62 ש”ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ש”ח לשעה)
ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 20154,300 ש”ח23.12 ש”ח172 ש”ח198.46 ש”ח
ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 20124,100 ש”ח22.04 ש”ח164 ש”ח189.23 ש”ח
ממשכורת אפריל 2011 ועד משכורת יוני 20113890.25 ש”ח20.92 ש”ח155.61 ש”ח179.52 ש”ח
החל מיולי 2008 עד משכורת מרץ 20113850.18 ש”ח20.7 ש”ח154 ש”ח177.7 ש”ח

סיכום

שכר המינימום בישראל מספק הגנה סוציאלית מסוימת לציבור העובדים, ומסייע להם להימנע מלהגיע לעוני.

לא ניתן לוותר על הזכות לשכר מינימום, ומומלץ בכל לב לעמוד על הזכות לקבלת שכר מינימום, כחוק.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות