כמה ביטוח סיעודי באמת צריך?

ביטוח » כמה ביטוח סיעודי באמת צריך?

כבר כתבנו כאן על החשיבות של ביטוח סיעודי בעידן של תוחלת חיים מתארכת.

כמה ביטוח סיעודי באמת צריך

נזכיר רק על קצה המזלג שבעשורים האחרונים אנחנו עדים לגידול משמעותי בשכיחות מקרי הסיעוד (1 מ-4 צפויים להגיע למצב סיעודי), התארכות תקופת הסיעוד (לכ-3 שנים בממוצע) ועלייה במחירי הטיפול הסיעודי (יכולים להגיע לסכומים של 15-20 אלף ₪ במוסד סיעודי).

כל המגמות הללו מחייבות אותנו להתייחס ברצינות לסיכוי הלא מבוטל שביום מן הימים נמצא את עצמנו או את יקירינו נדרשים לשלם במשך שנים סכומים גבוהים לטיפול סיעודי.

מצד שני בשנים האחרונות חברות הביטוח העלו את מחירי הביטוח הסיעודי, מתוך הבנה שרמת הסיכון שלהן בביטוח הזה עולה, ונכון להיום עלות הביטוח הסיעודי כבר אינה נמוכה כלל.

בפוסט קודם שלנו סקרנו מספר דרכים שבהן ניתן להשיג כיסוי טוב למצב סיעודי, בעלויות נמוכות יחסית. בפוסט הזה נתייחס לשאלה נוספת שיכולה להקטין את העלויות שאנחנו משלמים והיא – כמה ביטוח סיעודי אנחנו באמת צריכים?

1. מה הכיסוי שכבר יש לנו למקרה סיעוד?

כל תושבי ישראל נהנים מכיסוי בסיסי ומוגבל מאוד למקרה סיעוד מביטוח לאומי, ובמקרים חריגים גם ממשרדי הבריאות והכלכלה.

א. ביטוח לאומי

הכיסוי למקרה סיעוד מביטוח לאומי כולל גמלת סיעוד, המוענקת בצורה של שירותים ולא בכסף ישיר.

בין השירותים שניתן לקבל במסגרת הגמלה של הביטוח הלאומי – מספר שעות טיפול שבועיות בבית הקשיש, ביקור במרכזי יום לקשיש, מימון מוצרי ספיגה אישיים, ומימון שירותי כביסה.

היקף השירותים להם זכאי האדם נקבע בהתאם למצב בריאותו ולרמת ההכנסה שלו. סיוע זה אינו מספיק למלוא הטיפול הסיעודי הנדרש.

ב. משרד הבריאות

משרד הבריאות מסייע במימון אשפוז סיעודי במוסד סיעודי (רק למוסדות עם הסכם מול המשרד), בסכום של כ-10,000 ₪. הסיוע של משרד הבריאות (המכונה גם ”קוד” גריאטרי), מוענק רק לחלק קטן מהאוכלוסייה, בעלי רמת הכנסה נמוכה מאוד.

הזכאות לקבלת סיוע זה נקבעת לפי הרמה הסיעודית של האדם ולפי מבחן הכנסה של האדם הסיעודי, בן/בת זוגו וילדיו.

ג. משרד הכלכלה

משרד הכלכלה מעניק במקרים מסוימים סיוע במימון אשפוז במוסד מיוחד לתשושי נפש.

האם הכיסוי של המדינה מספיק?

לא. ממש לא. וגם הרפורמה המדוברת בביטוחים הסיעודיים לא צפויה לשנות זאת. הכיסוי של המדינה למקרים סיעודיים יישאר בסיסי ולא ייתן מענה לכל מי שמעוניין לאפשר טיפול מקצועי מלא ליקרים לו.

ד. הביטוח הסיעודי של קופות החולים

כל קופות החולים בישראל מציעות לחבריהן ביטוח סיעודי קבוצתי, בתנאים אחידים לכל הקופות.

הביטוח הסיעודי של קופות החולים כולל פיצויים חודשיים המשולמים לתקופה של עד 5 שנים. סכומי הביטוח להם זכאי המבוטח משתנים בהתאם לגיל שבו הוא הצטרף לביטוח בקופות החולים לראשונה, והמקום שבו הוא מטופל – בביתו או במוסד סיעודי:

גיל הצטרפות לביטוחעד 4950-5960 ומעלה
מבוטח השוהה בביתו5,500 ש"ח4,500 ש"ח3,500 ש"ח
מבוטח השוהה במוסד סיעודי10,000 ש"ח6,500 ש"ח4,500 ש"ח

הערה – כל המספרים שמפורטים כאן כפופים לתקרה לפיצוי החודשי, העומדת על 80% מהסכום שהמבוטח משלם בפועל למוסד הסיעודי. הפיצוי החודשי לא יכול להיות מעל לתקרה זו.

המלצות קריאה נוספות:

2. כמה בכלל עולה טיפול סיעודי?

עלות הטיפול באדם סיעודי משתנה על פי המקום בו הוא שוהה. במידה והמטופל נשאר בביתו, עלות הטיפול תעמוד על כ-7,000-10,000 ש”ח לחודש. במידה והמטופל מאושפז במוסד סיעודי פרטי, עלות הטיפול תהיה 15,000-20,000 ש”ח לחודש, בהתאם לתמחור המוסד.

את העלות החודשית הזו צריך לכפול במשך תקופת הסיעוד הצפויה, תקופה שיכולה לנוע בין שנה לעשר שנים, ובתרגום לכסף – בין 100 אלף ש”ח ל-1.2 מיליון ש”ח לטיפול בבית, ובין 200 אלף ש”ח ל-2.5 מיליון ש”ח לאשפוז במוסד סיעודי.

3. מהם המקורות הכספיים שיש לנו למימון הטיפול הסיעודי?

במקרים לא מעטים מנסים סוכני ביטוח לשכנע את הלקוחות לרכוש ביטוח סיעודי בסכומי פיצוי גבוהים של 15,000-20,000 ש”ח, כשההסבר לכך הוא שאלו הן העלויות הצפויות ללקוח במקרה של סיעוד.

במקרים אחרים מוצעים ללקוח ביטוחים סיעודיים בסכומים גנריים אחרים של 5,000 ש”ח או 10,000 ש”ח – פשוט בגלל שהעלויות שלהם נמוכות יותר וסיכויי המכירה טובים יותר.

אך חישוב נכון של סכום הביטוח שאנחנו באמת צריכים לכלול 2 מרכיבים – העלות הכספית של הטיפול הסיעודי, והמקורות הכספיים שצפויים לעמוד לרשותנו למימון הטיפול ללא קשר לביטוח הסיעודי.

חשוב לזכור שרובנו צפויים להגיע לגיל זיקנה עם קצבת פנסיה, חסכונות ונכסים בהיקפים כלשהם, כספים שניתן לעשות בהם שימוש לטובת כיסוי הוצאות הטיפול הסיעודי.

אנחנו נפרט כאן את המקורות הכספיים שצפויים לנו למימון הטיפול הסיעודי לפי שני תרחישים: מצב סיעודי בגיל זיקנה (המצב השכיח יותר), ומצב סיעודי לפני גיל פרישה (מצב נדיר יחסית, אך טרגי ובעל משמעויות כספיות גדולות).

א. מקורות למימון טיפול סיעודי בגיל זיקנה

אנשים בגיל פרישה ייהנו בדרך כלל ממספר מקורות כספיים אפשריים :

1) קצבת פנסיה.

2) קצבת זיקנה מביטוח לאומי.

3) חסכונות.

4) נכסי נדל”ן (למגורים או להשכרה).

5) נכסים מניבים אחרים, מקורות הכנסה נוספים וכו’

מכיוון שביטוח סיעודי רוכשים בדרך כלל בגיל צעיר, קשה לחזות בדיוק מה יהיו היקפי המקורות הכספיים הצפויים לנו בגיל זיקנה, אך בהחלט ניתן לבסס הערכה מושכלת:

– את הפנסיה העתידית הצפויה לכם ניתן לחשב באמצעות מחשבוני פנסיה הקיימים ברשת.

– את קצבת הזיקנה מביטוח לאומי ניתן להעריך בסדר גודל של כ-2,000 ש”ח לחודש.

– נכסי נדל”ן הנמצאים ברשותכם יוכלו גם הם לשמש למימון הוצאות הטיפול במקרה של אשפוז במוסד סיעודי, ובחלק מהמקרים גם בעת אשפוז בבית קיימת אפשרות להשכרת נכס המגורים הקיים ומעבר למגורים בשכירות בנכס זול יותר.

דוגמא להמחשה: אדם שנקלע למצב סיעודי בגיל 80 ועומדים לרשותו קצבת פנסיה חודשית של 7,000 ש”ח, קצבת זקנה מביטוח לאומי של 2,000 ש”ח, ודירה אותה הוא יכול להשכיר ב-5,000 ש”ח לחודש, מגיע עם סך מקורות בגובה של 14,000 ש”ח לחודש.

אדם זה יצטרך אמנם להשלים את הוצאות הטיפול באמצעות כיסוי של ביטוח סיעודי בגובה של עד 6,000 ש”ח, אך אין ספק שלא יזדקק במצבו לסכום חודשי נוסף של 20,000 ש”ח מהביטוח הסיעודי.

ב. מקורות למימון טיפול סיעודי לפני גיל פרישה

מצב סיעודי המתרחש בשלב מוקדם בחיים הינו נדיר יחסית, אך המשמעויות הכספיות שלו יכולות להיות גדולות מאוד.

לדוגמא – אדם הנקלע למצב סיעודי בגיל 40, ויחיה במצב זה עד גיל 80, יזדקק לאורך השנים למיליוני ש”ח למימון עלויות הטיפול הסיעודי בו. מצד שני, גם לפני הפרישה עומדים לרשותנו מספר מקורות מימון אפשריים:

1) ביטוח אבדן כושר עבודה – אם באופן פרטי ואם במסגרת קרן הפנסיה / ביטוח המנהלים.

2) ביטוח חובה לנהגים במקרה של מצב סיעודי הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים.

3) קצבת נכות מביטוח לאומי במקרה של מצב סיעודי כתוצאה מתאונת עבודה.

4) בסבירות נמוכה יותר – חסכונות, נכסי נדל”ן (למגורים או להשכרה) ונכסים מניבים אחרים.

דוגמא להמחשה: אדם שנקלע למצב סיעודי בגיל 40 והכנסתו החודשית הייתה 10,000 ₪, צפוי לקבל מביטוח אובדן כושר העבודה שלו קצבה חודשית של 7,500 ש”ח.

גם אם נניח שלאדם זה ומשפחתו אין מקורות מימון נוספים, הם יצטרכו להשלים את הוצאות הטיפול באמצעות כיסוי של ביטוח סיעודי בגובה של עד 12,500 ₪ בחודש. סכום לא מבוטל, אך עדיין פחות מהסכומים המקסימליים האפשריים.

בנוסף, חשוב להכיר את פוליסות הביטוח הסיעודי המקנות כיסוי שונה לטיפול בבית ובמוסד סיעודי, ומאפשרות להוזיל משמעותית את עלויות הביטוח הסיעודי.

סיכום

ביטוח סיעודי הוא ביטוח חשוב, אך הוא אינו זול בכלל, וחשוב מאוד לקנות אותו נכון. רכישת הפוליסה הנכונה, עם ערכי הסילוק הטובים ביותר ובסכומים שאתם באמת צריכים, תאפשר לכם כיסוי ביטוחי טוב וראש שקט לשנים קדימה.

  קבלו הצעות לביטוח סיעודי מסוכני ביטוח מומלצים:

  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות