הלוואה מקופת גמל – המדריך השלם

פנסיה » קופת גמל » הלוואה

הפופולריות של החיסכון באמצעות קופת גמל עלתה בשנים האחרונות, בעיקר בזכות השקת קופת הגמל להשקעה וקופת הגמל לפי תיקון 190.

במדריך זה נסקור יתרון משמעותי נוסף ופחות מוכר של החיסכון באמצעות קופת גמל והוא האפשרות לקחת הלוואה מקופת הגמל, בתנאים כמעט ללא תחרות.

במדריך הזה נסביר אילו הלוואות מציעות קופת הגמל, מהם התנאים שאפשר לקבל, ומהם היתרונות והחסרונות של ההלוואה הזו לעומת הלוואה בנקאית והלוואות אחרות הקיימות בשוק.

שימו לב – בעקבות משבר הקורונה, עדכנה רשות שוק ההון את תנאי ההלוואות מקופות גמל – לחצו כאן לקריאה.

הלוואה מקופת גמל

1. למה כדאי לקחת הלוואה מקופת הגמל?

קיימים מספר יתרונות להלוואה מקופת גמל, והמרכזיים שבהם הם:

א. ריביות נמוכות – שיעור ריבית שנע בין פריים / פריים-0.5%, לפריים+1.5%.
ב. אין צורך בערבים – אין צורך להעמיד ערבים, שעבודים או בטחונות נוספים כנגד ההלוואה.
ג. אין עמלות או קנסות פרעון מוקדם – בהלוואות מקופות הגמל לא נגבות עמלות או קנסות פרעון מוקדם (ואין גם דמי טיפול – כך שכל מי שלקח הלוואה מקופת הגמל בין 2010-2017 זכאי לקבל החזר ממנהל הקופה אם נגבו ממנו דמי טיפול).
ד. תשואה ממוצעת הגבוהה מהריבית – התשואה הממוצעת בקופות הגמל ב-15 השנים האחרונות עומדת על 4-6% בשנה – גבוה משמעותית מהריבית על ההלוואה.
ה. ניתן להמשיך להפקיד כספים לקופת הגמל – גם בתקופת ההלוואה ניתן להמשיך ולהפקיד כספים בקופת הגמל.

ואכן, נראה שהחוסכים החלו להבין את מידת האטרקטיביות של ההלוואות מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל, והכפילו את היקף ההלוואות הללו בין השנים 2014-2017, להיקף של כמעט 10 מיליארד ש”ח ב-2017.

המלצות קריאה נוספות:

2. מי זכאי להלוואה מקופת הגמל?

כל חוסך שיש לו קופת גמל נזילה או לא נזילה, יכול בעיקרון לקבל הלוואה מקופת הגמל, כאשר סכום החיסכון בקופה מהווה את הבטוחה להלוואה.

עד אוגוסט 2016 כמעט שלא בוצע חיתום בעת מתן הלוואות מקופות הגמל, אך החל מחודש זה מחוייבות החברות ובתי ההשקעות על פי חוק, לבחון את מאפייני הלקוח לפני ההחלטה על מתן הלוואה ועל תנאיה, בהלוואות מקרן פנסיה, קופת גמל ובהלוואות מקרן השתלמות.

3. הלוואות מקופות גמל – חוסכים פרטיים

החל משנת 2012 יכולים חוסכים פרטיים בקופות גמל וקרנות השתלמות לקחת הלוואות מבתי ההשקעות שמנהלים אותן, כאשר כספי החיסכון משמשים בתור בטוחה להלוואה.

א. באילו חברות ניתן לקחת הלוואה מקופת הגמל?

חברות הביטוח ובתי ההשקעות שמנהלים קופות גמל יכולים לאפשר נטילת הלוואות, אך אינם מחוייבים לעשות זאת. 

מיפינו כאן את מדיניות ההלוואות של בתי ההשקעות וחברות הביטוח השונות:

שםהאם ניתן לקחת הלוואה?באילו מסלולי השקעה
ניתן לקבל הלוואות?
קישור לאתר
אי בי איכןקישור לאתר
אינטרגמללא
אינפיניטיכןקישור לאתר
אלטשולר שחםכן- בני 50 ומטה
- בני 50-60
- בני 60 ומעלה
קישור לאתר
אנליסטכן
אקסלנס נשואהכןקישור לאתר
הלמן אלדוביכןקישור לאתר
הפניקסכן- כל המסלולים מלבד מסלול הלכתיקישור לאתר
הראלכן- כל המסלולים מלבד מסלול הלכתיקישור לאתר
ילין לפידותכן
כללכןקישור לאתר
מגדלכןקישור לאתר
מורים וגננותכןקישור לאתר
מיטב דשכןקישור לאתר
מנורה מבטחיםכןקישור לאתר
פסגותכןקישור לאתר

בנוסף, חשוב לדעת שחוסכים הנמצאים במסלול “הלכה” (בעיקר חוסכים דתיים) אינם יכולים לקחת הלוואה מקופת הגמל, בהתאם להנחיית גופי הפיקוח הדתיים.

ב. סכום ההלוואה

סכומי ההלוואה שניתן לקחת מקופת הגמל מוגבלים על פי החוק, ומשתנים בהתאם לסטאטוס של הכספים בקופה:

1) קופת גמל נזילה – ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהחיסכון הצבור.

2) קופת גמל לא נזילה – ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 30% מהחיסכון הצבור.

ג. תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה המקסימלית על פי חוק היא 84 חודשים (7 שנים).

ד. סוגי ההלוואות והריביות הנהוגות בשוק

1) הלוואות בהחזר חודשי – הלוואות בריבית של פריים או פריים מינוס 0.5%, עם החזר חודשי קבוע, ומבוססות על לוח שפיצר.

קיימות גם הלוואות בריבית קבועה וצמודה למדד, אך הן פחות נפוצות.

2) הלוואות בלון – הלוואות בלון הן הלוואות שבהן מתבצע בכל חודש תשלום הריבית, אך הקרן עצמה מוחזרת רק בתום תקופת ההלוואה.

3) הלוואות גרייס מלא – הלוואות שבהן פירעון הקרן והריבית מתבצע רק בסוף תקופת ההלוואה.

4. הלוואה מקופת הגמל מול הלוואה בנקאית

למרות שהלוואה בנקאית היא ההלוואה הנפוצה ביותר בשוק כיום, תנאי ההלוואות מקופות הגמל טובים מתנאי ההלוואות הבנקאיות הרגילות באופן משמעותי.

א. ריבית

הריבית בהלוואות מקופות גמל נעה בין פריים / פריים-0.5% לפריים+1.5% – כלומר ריבית שיכולה להגיע ל-1.25-1.75% לשנה נכון לשנת 2019.

לעומת זאת הריבית הממוצעת בהלוואות בנקאיות (שאינן לדיור) עמדה בתחילת 2019 על כ-4.5-6% במסלול שאינו צמוד למדד (וזו הריבית הממוצעת, יש כמובן לווים שמשלמים יותר).

ב. עמלות וקנסות

בהלוואות מקופות גמל אין עמלות וקנסות פרעון מוקדם, בעוד שבבנקים קיימות ברוב ההלוואות עמלות וקנסות פרעון מוקדם.

ג. ערבים ובטחונות

בהלוואות מקופות הגמל אין צורך בערבים, וכספי החיסכון משמשים כבטוחות להלוואה, בעוד שבהלוואות בבנקים נדרש הלווה לעיתים קרובות להעמיד בטוחות או ערבים כנגד ההלוואה.

5. איך לוקחים הלוואה מקופת גמל

תהליך לקיחת הלוואה מקופת הגמל פשוט יחסית, וניתן לבצעו באמצעות סוכן הביטוח או ישירות מול מנהל הקופה.

ברוב המקרים תדרשו להעביר את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות כולל ספח.
ב. צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון בנק לצורך ביצוע העברה בנקאית.
ג. טופס הוראת קבע חתום לצורך גביית החזר ההלוואה.
ד. תדפיס אישור בנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העו”ש.
ה. טופס בקשת הלוואה מקופת הגמל, מלא וחתום.

לאחר העברת הפרטים האישיים והמסמכים, מבצע בית ההשקעות תהליך לבחינת הלקוח ורמת הסיכון שלו, על מנת להגדיר את הנושאים הבאים:

א. הערכת יכולת ההחזר של הלווה בהתאם להכנסתו, שיעור החזר ההלוואה מההכנסה, מצב פיננסי כללי, מידע נוסף על דירוג האשראי האישי של הלווה ועוד.
ב. קביעת המקרים שבהם נדרשות מהלווה בטוחות נוספות, מעבר לכספי החיסכון בקופת הגמל.
ג. קביעת רמת הסיכון של ההלוואה ותמחורה (קביעת הריבית על ההלוואה) בהתאם למאפייני הלווה וההלוואה עצמה.

סיכום

הלוואה מקופת גמל או מקרן השתלמות היא אחת ההלוואות הכדאיות ביותר שקיימות כיום בשוק, וכדאי לבעלי קופות גמל לעשות בה שימוש לפני שפונים לקבלת הלוואות מגופים בנקאיים, חברות אשראי, אתרים להלוואות חברתיות וגופים אחרים.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

2 מחשבות על “הלוואה מקופת גמל – המדריך השלם”

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות