הלוואה מקרן השתלמות – המדריך השלם על אחת ההלוואות הכדאיות ביותר בשוק

פנסיה » קרן השתלמות » הלוואה

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון מעולה, שנהנה ממספר יתרונות משמעותיים מאוד: הטבות מס בשלב ההפקדה, פטור ממס רווחי הון וניהול מקצועי של ההשקעות בעלויות נמוכות יחסית.

יתרון משמעותי נוסף ופחות מוכר הוא האפשרות לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות, בתנאים כמעט ללא תחרות.

במדריך הזה נסביר איזו הלוואה ניתן לקבל מקרן ההשתלמות, מהם התנאים הנהוגים בקרנות השונות, ומה היתרונות והחסרונות של ההלוואה הזו לעומת הלוואה בנקאית והלוואות אחרות הקיימות בשוק.

שימו לב – בעקבות משבר הקורונה, עדכנה רשות שוק ההון את תנאי ההלוואות מקרנות השתלמות – לחצו כאן לקריאה.

הלוואה מקרן השתלמות

1. למה כדאי לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות?

קיימים מספר יתרונות להלוואה מקרן השתלמות, והמרכזיים שבהם הם:

א. ריביות נמוכות – פריים / פריים-0.5% עד פריים+1.5%.
ב. אין צורך בערבים – אין צורך להעמיד ערבים, שעבודים או בטחונות נוספים כנגד ההלוואה.
ג. אין עמלות וקנסות פרעון מוקדם – בהלוואות מקרנות ההשתלמות לא נגבות עמלות או קנסות פרעון מוקדם (ואין גם דמי טיפול – וכל מי שלקוח הלוואה מקרן ההשתלמות בין 2010-2017 זכאי לקבל החזר ממנהל הקרן אם נגבו ממנו דמי טיפול).
ד. תשואות ממוצעות גבוהות מהריבית – התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות ב-15 השנים האחרונות עומדת על 4-6% בשנה – גבוה משמעותית מהריבית על ההלוואה.
ה. ניתן להמשיך להפקיד כספים לקרן ההשתלמות – גם בתקופת ההלוואה ניתן להמשיך ולהפקיד כספים בקרן ללא פגיעה בוותק או בנזילות, ולהמשיך ליהנות מהטבות המס הנלוות להפקדות אלה.

ואכן, נראה שהחוסכים החלו להבין את מידת האטרקטיביות של ההלוואות מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל, והכפילו את היקף ההלוואות הללו בין השנים 2014-2017, להיקף של כמעט 10 מיליארד ש”ח ב-2017.

המלצות קריאה נוספות:

2. מי זכאי להלוואה מקרן ההשתלמות?

כל חוסך שיש לו קרן השתלמות נזילה או לא נזילה, יכול בעיקרון לקבל הלוואה מקרן ההשתלמות, כאשר סכום החיסכון בקרן מהווה את הבטוחה להלוואה.

עד אוגוסט 2016 כמעט שלא בוצע חיתום בעת מתן הלוואות מקרנות ההשתלמות, אך החל מחודש זה מחוייבות החברות ובתי ההשקעות על פי חוק, לבחון את מאפייני הלקוח לפני ההחלטה על מתן הלוואה ועל תנאיה.

בקרנות ההשתלמות למורים, ניתן לקחת הלוואה מכספי הקרן רק לאחר צבירת ותק של 3 שנים בקרן, ורק אם לא קיימת בקרן שלכם הלוואה פעילה אחרת.

3. הלוואות מקרנות השתלמות – חוסכים פרטיים

החל משנת 2012 יכולים חוסכים פרטיים בקרנות השתלמות וקופות גמל לקחת הלוואות מהגופים שמנהלים אותן, כאשר כספי החיסכון משמשים כבטוחה להלוואה.

א. באילו חברות ניתן לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות?

חברות הביטוח ובתי ההשקעות שמנהלים קרנות השתלמות יכולים לאפשר נטילת הלוואות, אך אינם מחוייבים לעשות זאת. 

מיפינו כאן את חברות הביטוח ובתי ההשקעות ומדיניות ההלוואות שלהן, בהתאם למידע שקיבלנו מהחברות וממשתמשי האתר. מצאתם טעות? מוזמנים לעדכן אותנו במייל או בתגובות בדף זה.

שםהאם ניתן לקחת הלוואה?שיעור הלוואהבאילו מסלולי השקעה
ניתן לקבל הלוואות?
קישור לאתר
מור (אינטרגמל)לא
אינפיניטיכןקישור
אלטשולר שחםכןעד 70% מקרן נזילה
עדכון לתקופת הקורונה:
עד 65% מקרן נזילה
- כללי
- אג"ח עד 15% מניות
קישור
אנליסטכן30%-75% מהקרן
עדכון לתקופת הקורונה:
30%-50% מהקרן - בהתאם למסלול ההשקעה והנזילות
אקסלנס נשואהלאעד 80% מקרן נזילה
עד 45% מקרן לא נזילה
עדכון קורונה:
עד 60% מקרן נזילה
עד 40% מקרן לא נזילה
הלמן אלדוביכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן לא נזילה
קישור
הפניקסכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן נזילה
עדכון לתקופת הקורונה:
עד 50% מקרן נזילה
קישור
הראלכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן נזילה
עדכון לתקופת הקורונה:
עד 50% מקרן נזילה
- כל המסלולים מלבד מסלול הלכתיקישור
ילין לפידותכן50%-78% מקרן נזילה
עד 50% מקרן לא נזילה
עדכון לתקופת הקורונה:
עד 50% מקרן נזילה במסלול סולידי
כללכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן לא נזילה ומקרן נזילה במסלול מניות
קישור
מגדלכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן נזילה
עדכון לתקופת הקורונה:
עד 60% מקרן נזילה
קישור
מורים וגננותכןקישור
מיטב דשכןעד 60% מקרן נזילה
עד 40% מקרן לא נזילה
עדכון קורונה:
הלוואות עד 35 אלף ש"ח
קישור
מנורה מבטחיםכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן לא נזילה
עדכון קורונה:
עד 50% מקרן נזילה במסלול השקעה מניות או כללי
קישור
פסגותכןעד 80% מקרן נזילה
עד 50% מקרן לא נזילה
קישור

בנוסף, חשוב לשים לב שחוסכים הנמצאים במסלול “הלכה” אינם יכולים לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות, בהתאם להנחיית גופי הפיקוח הדתיים.

ב. סכום ההלוואה

סכומי ההלוואה המקסימליים שניתן לקחת מקרן ההשתלמות מעוגנים בחוק, ומשתנים בהתאם לסטאטוס הכספים בקרן:

1) קרן השתלמות נזילה – ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהחיסכון הצבור.

2) קרן השתלמות לא נזילה – ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 50% מהחיסכון הצבור.

ג. תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה המקסימלית על פי חוק היא 84 חודשים (7 שנים).

ד. סוגי ההלוואות והריביות הנהוגות בשוק

1) הלוואות בהחזר חודשי – הלוואות בריבית של פריים או פריים מינוס 0.5%, עם החזר חודשי קבוע, ומבוססות על לוח שפיצר.

קיימות גם הלוואות בריבית קבועה וצמודה למדד, אך הן פחות נפוצות.

2) הלוואות בלון – הלוואות שבהן מתבצע בכל חודש תשלום הריבית, אך הקרן עצמה מוחזרת רק בתום תקופת ההלוואה.

3) הלוואות גרייס מלא – הלוואות שבהן פירעון הקרן והריבית מתבצע רק בסוף תקופת ההלוואה.

4. הלוואות מקרנות השתלמות – מורים וגננות

קרנות ההשתלמות של עובדי ההוראה מאופיינות בתנאים שונים מאלו של קרנות ההשתלמות הרגילות, וגם באופן שבו הן נותנות הלוואות לחוסכים.

א. באילו חברות ניתן לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות?

למיטב ידיעתנו, כל מנהלי קרנות ההשתלמות למורים וגננות מאפשרים לקחת הלוואה על בסיס כספי הקרן.

ב. סכום ההלוואה

סכום ההלוואה המקסימלי שניתן לקחת מקרנות ההשתלמות של המורים הוא 40,000 ש”ח, או 50% מסכום החיסכון שנצבר בקרן, לפי הנמוך מביניהם.

ג. תקופת ההלוואה

12 עד 36 חודשים.

ד. סוגי ההלוואות והריביות הנהוגות בשוק

הריבית בהלוואות מקרנות ההשתלמות למורים עומדת על פריים מינוס 1% (ומשתנה במהלך חיי ההלוואה בהתאם לריבית הפריים).

חישוב ההחזר מתבצע לפי לוח שפיצר, ובתשלומים שווים בכל חודש.

5. הלוואה מקרן ההשתלמות מול הלוואה בנקאית

למרות שהלוואה בנקאית היא ההלוואה הנפוצה ביותר בשוק כיום, תנאי ההלוואות מקרנות ההשתלמות טובים מתנאי ההלוואות הבנקאיות הרגילות באופן משמעותי.

א. ריבית

הריבית בהלוואות מקרנות השתלמות עומדת על פריים / פריים מינוס 0.5% – כלומר ריבית של כ-1.25-1.75% לשנה נכון לשנת 2019.

לעומת זאת הריבית הממוצעת בהלוואות בנקאיות (שאינן לדיור) עמדה בתחילת 2017 על כ-4.5-6% במסלול שאינו צמוד למדד (ומכיוון שזו הריבית הממוצעת, יש כמובן לווים שמשלמים פחות/יותר).

ב. עמלות וקנסות

בהלוואות מקרנות השתלמות אין עמלות וקנסות פרעון מוקדם, בעוד שבבנקים קיימות ברוב ההלוואות עמלות וקנסות פרעון מוקדם.

ג. ערבים ובטחונות

בהלוואות מקרנות ההשתלמות אין צורך בערבים, וכספי החיסכון משמשים כבטוחות להלוואה, בעוד שבהלוואות בבנקים נדרש הלווה לעיתים קרובות להעמיד בטוחות או ערבים כנגד ההלוואה.

6. איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות

תהליך לקיחת הלוואה מקרן ההשתלמות פשוט יחסית, וניתן לבצעו באמצעות סוכן הביטוח או ישירות מול מנהל הקרן.

ברוב המקרים תדרשו להעביר את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות כולל ספח.
ב. צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון בנק לצורך ביצוע העברה בנקאית.
ג. טופס הוראת קבע חתום לצורך גביית החזר ההלוואה.
ד. תדפיס אישור בנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העו”ש.
ה. טופס בקשת הלוואה מקופת הגמל, מלא וחתום.

סיכום

הלוואה מקרן השתלמות היא אחת ההלוואות הכדאיות ביותר שקיימות כיום בשוק, וכדאי במידת האפשר לעשות בה שימוש לפני שמבקשים הלוואות מגופים בנקאיים, חברות אשראי ואתרים להלוואות חברתיות.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

51 מחשבות על “הלוואה מקרן השתלמות – המדריך השלם על אחת ההלוואות הכדאיות ביותר בשוק”

 1. היי חגי,
  תודה רבה על העדכון.
  אתה יודע אם הם לא מאפשרים הלוואות באופן גורף לכל הלקוחות?

  סירובים נקודתיים למתן הלוואות אני יודע שקורים עכשיו בכל בתי ההשקעות,
  אך זה כתוצאה מהנחיות הפיקוח על הביטוח שרצה להבטיח ניהול סיכונים טוב יותר של בתי ההשקעות.

  ושוב תודה,
  רני

 2. היי יונתן,
  אחלה פידבק. תודה רבה.
  עדכנתי בטבלאות, ועכשיו אני יוצא לבדוק מהן ההגבלות בשאר הקרנות והקופות… :-)

  סוף שבוע נעים,
  רני

 3. ילין לפידות מבקש ממני 1500 ש”ח פרעון מוקדם על הלוואה של קרן ההשתלמות שלי, אתה כותב שאין פרעון מוקדם, כל אחד מחליט לעצמו או שזה לא חוקי מה שהם עושים לי.

 4. דני שלום,
  עמלת פרעון מוקדם, או כל דמי טיפול אחרים בהלוואה, אסורים לפי החוק בהלוואות מקרן השתלמות או קופת גמל.

  מוזמן לקרוא את האיסור במפורש במסמך הבא מאת הפיקוח על הביטוח –
  http://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/he_2017-6296.pdf

  בהצלחה,
  רני

 5. לא הבנתי מה הקשר בין הריביות של ההלוואה, לריביות שעושות הקרנות השתלמות – אני מקבל כסף שהקרן היא ערובה בשבילו, מה זה משנה מה הריבית שהקרן עושה? כל מה שמשנה זה מה הריבית של ההלוואה, ומה אני עושה עם הכסף הזה, לא?

 6. היי יונתן,
  תיאורטית כן. אבל אנחנו לא רוצים להישאר רק ברמת התיאוריה אלא לתת מידע פרקטי ויישומי.
  הרבה חוסכים מפספסים את האפשרות של הלוואה מקרן ההשתלמות מסיבות שונות – חוסר מודעות, חוסר הבנה של מנגנון ההלוואה ועוד.
  כתוצאה מכך הם לוקחים הלוואות הרבה פחות טובות, או לחילופין מושכים את הכסף מקרן ההשתלמות, וכתוצאה מזה מפסידים כסף.
  המדריך הזה נועד לחוסכים האלה. אם אתה חוסך ידען יותר – זכית :-)
  בהצלחה,
  רני

 7. כלל לא מאפשרים את הריביות שכתבתם פה.
  הם נותנים לפי תקופת ההחזר: ל 3שנים פריים+0.9
  ל 5 שנים פריים+1.5
  ל 7 שנים פריים+1.95

  ממש לא פריים מינוס חצי!!!

 8. היי רועי,
  בגלל שהחיתום נעשה ברמה האישית, יכול להיות שחוסך אחד יקבל הצעה בתנאים מסוימים, וחוסך אחר יקבל הצעה בתנאים טובים יותר/פחות.

  וגם כאן יש מקום למו”מ – אם חשוב לך לקחת את ההלוואה אפשר די בקלות לנייד את הכספים לקרן השתלמות בחברה אחרת ושם לקבל תנאים טובים יותר להלוואה.

  אגב – יש סיכוי לא רע שברגע שתבקש להעביר את קרן ההשתלמות, מחלקת שימור הלקוחות של כלל תמצא פתאום את האפשרות לתת לך את הריביות שביקשת להלוואה.

  בהצלחה,
  רני

 9. קרן ההשתלמות שלי דרך העבודה (ילין לפידות) ואמורה להיפתח בספטמבר 2019. האם ניתן לקבל חלק מן הסכום שנצבר בה? מה התנאים לכך? איך זה עובד?

 10. היי מירב,
  אם אין לך קרן עם ותק של 6 שנים, צריך לחכות עד שהכספים הופכים להיות נזילים.

  הדרך היחידה לראות חלק מהכסף קודם הוא – לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות, וכאשר הקרן הופכת לנזילה – למשוך את הכספים ולכסות איתם את יתרת ההלוואה.

  בהצלחה,
  רני

 11. היי, תודה על המידע.
  אני חייל משוחרר, מנסה להבין את התהליך אבל קצת הסתבכתי.
  האם בתור חייל משוחרר עם הון של 115K אני יכול לקחת הלוואה מקרן השתלמות?
  ההלוואה לטובת קניית דירה, הבנתי שהריבית על הלוואה מקרן הון אטרקטיבית יותר ממשכנתא.
  האם הבנתי נכון והאם זה אפשרי במצבי?
  יש אפשרויות הלוואה יותר אטרקטיביות מבחינת ריבית?

 12. שלום
  האם הדוגמא מטה נכונה:
  1. בקרן נזילה יש 200000 ש”ח
  2. לוקחים האלוואה 80% – 160000 ל-5 שנים
  3. הכסף, 160000, נכנס לחשבון, משלמים רק עבור ריבית
  4. לאחר 4 חודשים מחליתם על פרעון מוקדם ומשיכת יתרת הכסף מהקרן
  5. הקרן מעבירה 40000 לחשבון
  או
  5. הקרן מעבירה 200000 לחשבון ומבקשת להעביר חזרה להם 160000

  תודה

 13. היי אלי,
  אם אין לך כספים בקרן השתלמות, אין אפשרות לקחת ממנה הלוואה – ההלוואה מקרנות השתלמות היא תמיד כנגד חיסכון שיש על שמך בקרן.

  באופן כללי לקניית דירה, הלוואת משכנתא תהיה כמעט תמיד הכדאית ביותר מבחינה כלכלית – גם מבחינת תנאי הריבית וגם מבחינת משך תקופת ההלוואה (בקרן השתלמות מדובר על 7 שנים בלבד).

  בהצלחה,
  רני

 14. היי מיקי,
  אם מדובר על הלוואת בלון מקרן ההשתלמות ולא על הלוואה עם החזרים חודשיים, בעת ההחלטה על פרעון מוקדם ומשיכת הכספים, תעביר קרן ההשתלמות לחשבון שלך את יתרת הכספים, בניכוי תשלומי הריבית וכו’.

  כלומר – 5. הקרן מעבירה 40000 לחשבון.

  בהצלחה,
  רני

 15. שלום רב
  לפני שינה הגשתי בקשה להלוואת קרן ובגלל שהחשבון שלי היה מוגבל לא אשרו .
  האם יאשרו לי לאחר שההגבלה הוסרה לפני חודש בערך .

 16. היי,
  בהחלט יש סיכוי לכך, אבל זה תלוי בשיקול הדעת של החתמים בבית ההשקעות שאצלו נמצאת קרן ההשתלמות שלך.

  בהצלחה,
  רני

 17. היי רני,
  במיטב דש מתעקשים איתי שהם יכולים לקבוע את התנאים של ההלוואה ולא מדובר בתנאים שמעוגנים בחוק אלא בהמלצה.
  תקופת ההחזר המקסימלית שלהם היא 5 שנים ולא 7 שנים.
  הם מציעים רק 40% מסכום הקרן הלא הזמינה ולא מוכנים לרדת לפריים מינוס חצי.

  איך אפשר לדעת באילו תנאים הם לא עומדים בדרישות הרגולציה ?

 18. היי מיטל,
  זה נכון – בית ההשקעות יכול לקבוע את התנאים של ההלוואה, בהתאם לחיתום שהם עושים לכל לקוח, ולא מדובר בתנאים שמעוגנים בחוק.

  הרגולציה קובעת רק את התנאים המקסימליים – תקופת החזר שלא עולה על 7 שנים, הלוואה שאינה עולה על 50% מכספים לא נזילים ו-80% מכספים נזילים וכו’.

  בהצלחה,
  רני

 19. היי רני,

  ראשית חשוב לי לציין שהתחלתי לקרוא כתבות באתר ובהחלט אני לומד מלא – תודה.

  נשמעת החלטה הגיונית לקחת הלוואה מקרן השתלמות, אבל אמרת שניתן לקחת הלוואה עד 50% מהקרן. האם ניתן להפקיד לקרן ההשתלמות עוד כסף מלבד מה שהמעביד שלי ואני מפקידים?

 20. היי אייל,
  תודה רבה – שמח מאוד לשמוע.
  מבחינה חוקית יש אפשרות לשכירים להפקיד לקרן השתלמות סכומים נוספים מעבר ל-2.5% הסטנדרטיים, אבל –
  1. אין על ההפקדות הנוספות הטבות מס – לא בשלב ההפקדה ולא מבחינת הפטור ממס רווח הון.
  2. לא כל הסוכנים “זורמים” עם הפקדות כאלה, ויכול להיות לא קל לגרום להם לבצע אותן בפועל.

  שווה לדעתי לשקול, במקום ההפקדות הנוספות לקרן השתלמות, להפקיד את אותם הסכומים לקופת גמל להשקעה, שגם בה אפשר לקבל הלוואות, עד 80% מסכום החיסכון (בגלל שבקופת גמל להשקעה הכספים נזילים מהיום הראשון).
  סייג אחד להמלצה – לא כל בית השקעות אפשר לקחת הלוואה מקופת הגמל להשקעה וצריך לברר זאת בתהליך בחירת הקופה.

  בהצלחה,
  רני

 21. היי רני
  למה ילין לפידות לא מאשרים הלוואה כנגד קרן השתלמות פעילה כמעט 4 שנים ועם 60,0000 ש”ח חסכון?

 22. היי אורנה,
  אני לא יודע – לכל בית השקעות יש את מדיניות החיתום שלו וצריך להבין מהם מה הסיבה.

  באופן כללי אני יודע שילין לפידות כן נותנים הלוואות כנגד קרנות השתלמות.

  בהצלחה,
  רני

 23. שלום רב
  במידה והקרן נזילה ומבקשים למשוך ממנה חלק מהכסף האם היא נסגרת להמשך הפקדות וצריך לפתוח קרן חדשה?

 24. הי
  במקרה שיש לי 80,000 שח בקופה פעילה ונזילה
  ואני צריכה 50,000 מדוע פשוט לא למשוך אותם, מה היתרון של לקחת הלוואה מקרן השתלמות שהיא נזילה?

 25. היי ליטל,
  זה אפשרי כמובן, אבל אז מפסידים את האפשרות להמשיך ולחסוך את הכסף בקרן ההשתלמות וליהנות מפטור ממס רווחי הון, דמי ניהול נמוכים יחסית, ניהול כספים מקצועי ועוד.

  בהצלחה,
  רני

 26. היי רני
  ראיתי שבאתר של מנורה אפשר לקחת הלוואה של 78% מהקרן הנזילה, באלטשולר רק 70%.
  1. זה פתוח למשא ומתן מול בית ההשקעות?
  2. האם כדאי לי לעבור למנורה כדי לקבל הלוואה יותר גדולה?
  איציק

 27. היי איציק,
  כל בית השקעות קובע את מדיניות מתן ההלוואות והחיתום שלו, ובהחלט יכול להיות שיהיו גם יוצאים מן הכלל – תלוי במאפיינים של הלווה וביכולת המו”מ שלו.

  לגבי השאלה אם כדאי לעבור בית השקעות בשביל הלוואה גדולה יותר – התשובה תלויה בסיבה שלשמה אתה לוקח את ההלוואה, ובאלטרנטיבות הנוספות שיש לך לנטילת הלוואה על הסכום החסר.

  אם אתה לא צריך את כל הסכום, או יכול לגייס אותו ממקור אחר, יכול להיות שלא באמת צריך לעבור.

  בהצלחה,
  רני

 28. מיטב-דש לא נותנים הלוואות בלון או גרייס על הקרן השתלמותף אך ורק שפיצר

 29. שלום,
  לקחתי הלוואה מקרן ההשתלמות שלי, ומאז עברה שנה, חלק מן הסכום שנלקח הוחזר מן הסתם, וגם הקרן המשיכה לצבור. האם ניתן “למחזר” הלוואה, ולהגיע שוב ל-80% מסך הקרן הנוכחי?

 30. היי לירן,
  אני לא מכיר מניעה חוקית לזה, אבל הדבר מותנה באישור של בית ההשקעות.

  אשמח אם תרצה לעדכן אותנו בתשובה שקיבלת לגבי “מחזור” ההלוואה.

  אחלה שבוע,
  רני

 31. אני לא רואה שום קישור בילין לפידות להלוואה. האם הם מסתירים זאת, או שזה כבר לא קיים?

 32. למיטב ידיעתי זה קיים, ואני גם לא בטוח שהם הציגו את זה באתר שלהם אי פעם.
  יכול להיות שהם לא ששים לתת הלוואות מהסוג הזה.

 33. היי,
  יש ברשותי קרן השתלמות נזילה ואכן קיבלתי הלוואה מהקרן.
  אני מעוניין לנהל מדא ומתן על גובה דמי הניהול ולפיכך רציתי לברר האם ניתן לעבור לקרן בבית השקעות אחר כשטרם סיימתי את כלל ההחזרים במסגרת ההלוואה?

 34. היי רני,
  האם יש אפשרות לשלם את החזרי ההלוואה דרך קיזוז ההפקדות החודשיות העתידיות, או שניתן לשלם רק דרך הוראת קבע מחשבון הבנק?
  תודה

 35. היי לירן,
  אפשר לעבור לבית השקעות אחר, אבל הכספים / קרן ההשתלמות שמשמשת כבטוחה חייבת להישאר בבית ההשקעות ממנו לקחת את ההלוואה.

  אם יש לך מספר קרנות השתלמות בבית ההשקעות – אפשר להעביר את אלו שאינן קשורות להלוואה.

  בהצלחה

 36. היי גל,
  אם אתה עצמאי – אפשר לבצע החזרים במקום הפקדות.

  אם אתה שכיר – רוב הסיכויים שזה לא יהיה אפשרי, אבל שווה לבדוק מול בית ההשקעות.

  בהצלחה

 37. שלום לכולם:
  יש עדיין בשוק הלוואת של בערך 70% מקרן השתלמות נזילה בריבית של P-0.5% באחד מכל בתי ההשקעות?

כתיבת תגובה