טופס החזר מס לשכירים 2019, 2018 – טפסים אונליין ולהורדה

זכויות » טופס החזר מס לשכירים

מעוניינים להגיש בקשה להחזר מס לשכירים?

ריכזנו כאן קישורים להורדת טפסים לבקשת החזר מס לשכירים (טופס 135) לשנים 2014-2019, הסבר כיצד יש למלא את הטופס ומבחר של כלים מומלצים למילוי אוטומטי וידידותי של טופס החזר המס.

בהצלחה!

1. טופס 135 – החזר מס לשכירים – טפסים להורדה

  1. טופס 135 – החזר מס לשכירים – שנת 2019
  2. טופס 135 – החזר מס לשכירים – שנת 2018
  3. טופס 135 – החזר מס לשכירים – שנת 2017
  4. טופס 135 – החזר מס לשכירים – שנת 2016
  5. טופס 135 – החזר מס לשכירים – שנת 2015
  6. טופס 135 – החזר מס לשכירים – שנת 2014

המלצות קריאה נוספות:

2. טופס 135 – החזר מס לשכירים – אפליקציות להגשת בקשה אונליין

קיימות ברשת מספר אפליקציות המאפשרות להגיש את הבקשה להחזר מס (טופס 135) אונליין. ריכזנו כאן את האפליקציות המוצלחות יותר לדעתנו:

1. finupp – אפליקציה היברידית לחישוב החזר המס והגשת בקשות

מחשבון מוצלח לבדיקת הזכאות להחזרי מס נמצא באתר finupp, המאפשר בדיקה ידידותית ומהירה יחסית של הזכאות להחזר מס.

הבדיקה באתר finupp חינמית. עלות הגשת הטופס לרשויות משתנה בהתאם לגובה ההחזר ונעה בין 100-645 ש”ח.

2. לבלרון – מילוי טופס בקשת החזר מס אונליין

אתר לבלרון מאפשר למלא טפסים המבוססים על קבצי PDF, ובהם גם טופס 135, אונליין.

לאחר שממלאים את הטופס ניתן לשמור ולהדפיס אותו, ואז לשלוח אותו בדואר רגיל לרשויות המס.

לסקירה של מחשבוני החזר מס נוספים – לחצו כאן.

3. איך ממלאים טופס בקשת החזר מס (טופס 135)?

הערה כללית – חשוב למלא את טופס 135 בשלמותו, על כל סעיפיו, על מנת להימנע מטעויות ועיכובים מיותרים בטיפול בטופס.

טופס 135 – חלק א – פרטים כלליים

חלק כללי, בו יש לסמן עבור מי מוגש הדוח, את הסיבה להגשת הדוח (החזר מס), ואת סוג ההכנסות בשנת המס, בהתאם לתיבות לסימון המופיעות בחלק זה.

​טופס 135 – חלק ב – פרטים אישיים

בן זוג רשום

ההגדרה “בן זוג רשום” עלולה להיות מבלבלת לאנשים רבים, ויש לה השלכות על גובה המס או החזר המס שניתן לקבל. אז מי הוא “בן זוג רשום”?

  • תושב ללא בן/בת זוג – הוא בן הזוג הרשום.
  • בני זוג נשואים רשאים לבחור מיהו “בן הזוג הרשום”, בתנאי שהכנסתו של אותו בן זוג היא לפחות רבע מהכנסת בן
    זוגו. בחירה כאמור תהא בתוקף למשך חמש שנים לפחות.

פרטי חשבון בנק (שדות 277, 278)

פרטי חשבון הבנק, המתנהל על שמכם, אליו יועבר החזר המס במידה שתהיו זכאים להחזר.

לא לשכוח לצרף לדוח אסמכתא מתאימה על פרטי חשבון הבנק (צילום שיק, אישור ניהול חשבון וכו’).

​טופס 135 – חלק ג – הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים

הכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים (שדה 150 / 170)

הכנסה שאינה ממשכורת – כגון שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים.

חשוב לדעת שלא ניתן לדרוש הוצאות כנגד הכנסות מסוגים אלה, ולכן אם ברצונכם לדרוש הוצאות, תצטרכו למלא את טופס 1301 – דו”ח שנתי ליחיד.

תקבולים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי (שדה 250 / 270)

רלוונטי לעצמאים ולא לשכירים – תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו לכם במהלך שנת המס על ידי המוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכו’.

משכורת ושכר עבודה (שדה 158 / 172)

רלוונטי לשכירים – יש להעתיק מטופסי 106 את סך כל התשלומים החייבים במס, המופיעים בטופס 106 תחת השדות 172/158.

בנוסף, יש לדווח בשדה זה גם על תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, ששולמו לכם כעובדים שכירים במהלך שנת המס.

עובדים שהיה להם בשנת המס יותר ממעסיק אחד, אשר הפקיד עבורם לקופת גמל / קרן פנסיה / קרן השתלמות, או ששילמו עבור ביטוח אובדן כושר עבודה, צריכים למלא נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של המעסיק לקרן השתלמות ולקופת גמל (טופס 134).

עבודה במשמרות בתעשייה (שדה 068 / 069)

גם כאן – להעתיק מטופסי 106 את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות.

קצבאות ומענקי פרישה (שדה 258 / 272)

אם אתם מקבלים קצבאות או מענקי פרישה, עלולות להיות לסעיף זה השלכות משמעותיות, ומומלץ למלא אותו בסיוע של יועץ פרישה.

​טופס 135 – חלק ד – הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים

הכנסות מרכוש של בני זוג מצטרפות להכנסתו החייבת של בן הזוג בעל ההכנסה החייבת הגבוהה יותר מיגיעה אישית.

גם כאן אנחנו ממליצים להיעזר במילוי הסעיף באיש מקצוע – רואה חשבון או יועץ מס.

ריבית ורווחים מניירות ערך (שדות 060, 067, 157, 141)

הכנסה מריבית ודיבידנד מניירות ערך, החייבת במס בשיעורים של 15%, 20% או 25%. את הסכום יש להעתיק מתוך טופס 867 שניתן להוריד באתר הבנק.

ריבית על פקדונות ותוכניות חסכון (שדות 078, 126, 142)

הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון, החייבת במס בשיעורים של 15%, 20% או 25%. את הסכום יש להעתיק מתוך טופס 867 שניתן להוריד באתר הבנק.

סכום מחזורי המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים (שדה 256)

סכום מחזורי המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים מטופס 1322. את הסכום יש להעתיק מתוך טופס 867 שניתן להוריד באתר הבנק/בית ההשקעות.

​טופס 135 – חלק ז – הוצאות וניכויים אישיים

הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (שדה 206 / 207)

סכום הניכוי בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, בהתאם לחישוב בטופס 134 (יש לצרף את הטופס).

​טופס 135 – חלק ח – נקודות זיכוי

חישוב נקודות הזיכוי והזיכויים המגיעים לכם, בהתאם לסעיפים השונים בחלק זה.

​טופס 135 – חלק ח – זיכויים אישיים

זיכוי בגין תשלומים לביטוח חיים או לקצבה. יש למלא חלק זה בהתאם לנתונים בטופס 106, לפי מספרי השדות המופיעים בחלק זה בטופס, בתוספת לנתוני תשלומים נוספים המבוצעים על ידכם באופן פרטי.

תשלומים לביטוח חיים (שדה 036 / 081)

תשלומי הפרמיות לביטוח חיים (מרכיב “הריסק” בלבד), לרבות הסכומים המפורטים בטופסי 106 בסעיף  081/036.

תשלומים לביטוח קצבת שאירים (שדה 140 / 240)

תשלומים לביטוח קצבת שאירים, לרבות הסכומים המפורטים בטופסי 106 בסעיף 240/140.

תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ”עמית שכיר” (שדה 045 / 086)

סכום התשלומים לקצבה לפי סעיף 086/045 בטופס 106.

תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ”עמית עצמאי” (שדה 268 / 269)

סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה כ”עמית עצמאי”.

חתימה, הגשה וחותמת

לא לשכוח לחתום על טופס הבקשה להחזר מס (טופס 135).טופס שאינו חתום על ידי בן הזוג הרשום ובן/בת זוגו לא נחשב כדוח שהוגש.

פרטים נוספים לגבי אופן מילוי טופס 135 – באתר רשות המסים.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

מחשבה 1 על “טופס החזר מס לשכירים 2019, 2018 – טפסים אונליין ולהורדה”

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות