מכתב התפטרות לדוגמא – איך לכתוב נכון מכתב התפטרות?

זכויות » מכתב התפטרות

החלטתם לעזוב את מקום העבודה? החוק קובע שאתם מחויבים לתת למעסיק שלכם התראה מראש ובכתב, ובקיצור – מכתב התפטרות.

החוק לא קובע את הנוסח של מכתב ההתפטרות, ומצד שני יש למכתב ההתפטרות השלכות חוקיות שכדאי מאוד להכיר.

ריכזנו כאן 3 נוסחים אפשריים למכתבי התפטרות, את הנקודות שחשוב להכיר לפני ששולחים מכתב התפטרות, וכן מספר טיפים לתהליך התפטרות קל ויעיל ככל האפשר. פיספסנו משהו? מוזמנים לכתוב לנו בתגובות או במייל.

מכתב התפטרות

מכתב התפטרות – מה החוק אומר?

עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם מחויבים, על פי חוק הודעה מוקדמת, לתת למעסיק הודעה מוקדמת בכתב.

כמה זמן מראש צריך לתת מכתב התפטרות?

העובד צריך לציין במכתב ההתפטרות את משך התקופה שאחריה יעזוב את מקום העבודה. תקופה זו נקראת “תקופת ההודעה המוקדמת” והיא נקבעת בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה באופן הבא:

תקופת הודעה מוקדמת של עובד במשכורת חודשית

 • עובד עם ותק של עד שנה – יום הודעה מוקדמת אחד בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.
 • עובד עם ותק של שנה אחת או יותר – חודש ימים.

תקופת הודעה מוקדמת של עובד במשכורת יומית או שעתית

 • עובד עם ותק של עד שנה – יום הודעה מוקדמת אחד בגין חודש עבודה.
 • עובד בשנת עבודתו השנייה – הודעה מוקדמת של 14 ימים, בתוספת יום נוסף אחד בגין כל שני חודשי עבודה בשנת העבודה השנייה.
 • עובד בשנת עבודתו השלישית – הודעה מוקדמת של 21 ימים, בתוספת יום נוסף אחד בגין כל שני חודשי עבודה בשנת העבודה השלישית.
 • עובד בעל ותק של 3 שנים ומעלה – הודעה מוקדמת של חודש ימים.

חשוב לדעת! – תקופת ההודעה המוקדמת מחושבת לפי החוק באופן קלנדרי. כלומר – מספר הימים האמיתי ולא מספר ימי העבודה.

מה קורה אם עובד לא נותן הודעה מוקדמת למעסיק?

עובד שלא נתן הודעה מוקדמת למעסיק לגבי התפטרותו, חייב בפיצויים למעסיק, בסכום השווה לגובה השכר הרגיל שלו היה זכאי העובד בתקופת ההודעה המוקדמת.

מה קורה במהלך התקופה שבין הגשת מכתב ההתפטרות ובין העזיבה בפועל?

יחסי העובד-מעביד מסתיימים עם תום התקופה שמרגע מתן הודעת ההתפטרות ועד סיום העבודה (“תקופת ההודעה המוקדמת”).

במהלך תקופה זו חייב המעסיק להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן, ואילו העובד מחויב להעמיד את עצמו לרשות המעסיק ולעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שהיה טרם הגשת מכתב ההתפטרות.

מעסיק שמוותר על העסקת העובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, חייב לשלם לעובד עבור תקופת העבודה המוקדמת כולה.

האם העובד יכול לחזור בו ממכתב ההתפטרות?

לאחר מתן מכתב ההתפטרות, העובד אינו יכול לבטל את מכתב ההתפטרות ולהפסיק את תהליך ההתפטרות, אלא בהסכמה של המעסיק. 

מצד שני חשוב לדעת שהתפטרות בשעת כעס (“עידנא דריתחא”) מקבלת יחס שונה על ידי בתי המשפט, וניתן לבטל אותה בפנייה נוספת למעסיק בתוך זמן סביר.

המלצות קריאה נוספות:

טיפים לתהליך התפטרות קל ויעיל

 1. להקפיד על תקופת ההודעה המוקדמת – רשמו את מועד העזיבה המתוכנן, בהתאם לחוק. זה גם הוגן וגם לא מאפשר למעסיק להקשות עליכם את העזיבה (או לדרוש מכם פיצוי כספי).
 2. לשמור על נוסח נייטרלי או חיובי במכתב ההתפטרות – גם כאשר עוזבים מקום עבודה מתוך חילוקי דעות או תחושות שליליות, במרבית המקרים אין תועלת ממשית בהעלאה שלהם על הכתב, ולהיפך – בדרך כלל נכון יותר לא לשרוף גשרים. העולם העסקי בישראל קטן יחסית, וייתכן שעוד יצא לכם לפגוש את המעסיק הנוכחי בעתיד כלקוח / ספק וכו’.
 3. לסיים יפה – במהלך התקופה שבין הגשת מכתב ההתפטרות ובין העזיבה בפועל, הציפייה מהעובד היא שימשיך לתפקד כרגיל ולמלא את מחוייבויותיו.
 4. במקרים מסוימים התפטרות עובד נחשבת מבחינת החוק כפיטורים – עובדים ועובדות המתפטרים לאחר לידה, שינוי מקום העבודה, הרעה בתנאי העבודה ותרחישים נוספים, יכולים להיות זכאים לקבל פיצויי פיטורים. קראו על כך עוד בקישור הזה.

מכתב התפטרות – דגשים לכתיבה

 • נמענים – את מכתב ההתפטרות יש למען למנהל הישיר, למחלקת משאבי אנוש או לחברה באופן כללי.
 • סיבת העזיבה – מומלץ לרשום את סיבת העזיבה באופן נייטרלי ולא פוגעני. ברוב המקרים אין תועלת בהטחת האשמות בשלב ההתפטרות.
 • תאריך כתיבת המכתב ותאריך עזיבה – רישמו בחלקו העליון השמאלי של הדף את תאריך כתיבת המכתב, ובמכתב עצמו רישמו את תאריך העזיבה, בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת המוגדרת בחוק.
 • שמירה על זכויות – מומלץ לציין במפורש כי אתם מבקשים להסדיר את כל הקשור לזכויותיכם לפי הסכם העבודה ולפי חוק.
 • מכתב המלצה – אם אתם מעוניינים במכתב המלצה – כתבו זאת גם במכתב ההתפטרות.
 • איך מגישים מכתב התפטרות – מתן הודעה בכתב יכול להתבצע במגוון דרכים – מכתב רגיל, דוא”ל (כן – ניתן להגיש מכתב התפטרות במייל), או בהגשת המכתב פיזית למעסיק.
  המלצתנו היא להודיע על סיום העבודה קודם כל בעל פה, בפגישה אישית עם המנהל הישיר / המעסיק ורק לאחר מכן להעביר את המכתב הרשמי.

מכתב התפטרות – 3 נוסחים לדוגמא

מכתב התפטרות לדוגמא – נוסח 1

1.1.2019

לכבוד:

XXX (המנהל הישיר)

העתק: מחלקת משאבי אנוש, חברת XXX

הנדון: הודעה מוקדמת על סיום עבודתי בחברה

אני מעוניין/מעוניינת להודיע על סיום עבודתי בחברה בתאריך 1.2.2019.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות על תקופת עבודתי בחברה, שבמהלכה למדתי והתפתחתי רבות.

חשוב לי לומר שאשמח לעשות כל שיידרש על מנת להעביר תהליך חפיפה מוצלח לעובד אשר יחליף אותי.

אודה להסדרת כל הקשור לזכויותיי בעת סיום יחסי עובד-מעביד בחברת XXX, ובכללן ימי הבראה, ימי חופש וימי מחלה.

אודה מקרב לב לקבל מכם מכתב המלצה.

בברכה,

XXX (העובד)

מכתב התפטרות לדוגמא – נוסח 2

1.1.2019

לכבוד:

XXX, חברת XXX

העתק: מחלקת משאבי אנוש, חברת XXX

הנדון: סיום עבודתי בחברה החל מתאריך ה-1 לחודש מרץ 2019

א.ג.נ.

הריני להודיע בזאת על סיום תפקידי בחברת XXX. התפטרותי תכנס לתוקפה החל מיום 1.2.2019, בהתאם לחובתי למתן הודעה מוקדמת.

ברצוני להודות על התמיכה והאמון להם זכיתי ממך ומהנהלת החברה במשך השנים.

אבקש להסדיר את כל זכויותיי הקשורות לסיום עבודתי בחברה, בהתאם להסכם ההעסקה ולחוק (פדיון ימי חופשה, ימי הבראה וכו’).

אשמח לבצע תהליך חפיפה מסודר מול כל עובד או גורם שתגדירו, עד מועד עזיבתי את החברה.

אשמח לקבל מכתב המלצה.

לסיכום – אני מאחל לך ולחברה כולה הצלחה בהמשך הדרך.

בכבוד רב,

XXX (העובד)

מכתב התפטרות לדוגמא – נוסח 3

1.1.2019

לכבוד:

XXX (המנהל הישיר)

כתובת: XXXX, תל אביב

העתק: מחלקת משאבי אנוש, חברת XXX

הנדון: הודעה על סיום עבודה

א.ג.נ.

שלום רב,

הריני להודיעכם על סיום עבודתי בחברת XXX בע”מ.

ברצוני להודות לכם על ההזדמנות שניתנה לי לעבוד בחברה.

היום האחרון לעבודתי יהיה, בהתאם לחובתי למתן הודעה מוקדמת, ה-1.2.2019.

אבקשך להסדיר את כל הקשור לזכויותיי כחוק.

בברכה,

XXX (העובד)

ת.ז. XXXXXXXXX

מכתב התפטרות להורדה – קובץ Word

סיכום

כתיבת מכתב התפטרות בצורה נכונה יכולה לסייע בעזיבה נעימה יותר של מקום העבודה, ולשמירה על יחסים תקינים עם המעסיקים גם בעתיד, תוך שמירה מלאה על זכויות העובד העוזב.

חשוב – אין לראות בכתוב במדריך הזה משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. במקרה הצורך – מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום דיני עבודה.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות