משיכת כסף מפוליסת חיסכון או קרן השתלמות – שימו לב למועדי הביצוע

השקעות » משיכת כסף מפוליסת חיסכון או קרן השתלמות

משיכת כספים פוליסת חיסכון מועד ביצוע

החודשיים האחרונים מאופיינים בתנודתיות גבוהה בשוקי ההון בישראל ובעולם, דבר המקשה על משקיעים וחוסכים המעוניינים למשוך את כספם או לבצע שינוי במסלול ההשקעה שלהם.

בעיית תזמון ביצוע הפעולות בתנאי שוק תנודתיים קיימת בכל מוצרי ההשקעה והחיסכון, אך היא גדלה בהתאם למאפייני כל אחד מהמוצרים, בגלל קבועי הזמן המוגדרים לביצוע בפועל של הוראות המשקיע.

בתוך כמה זמן מבוצעת הוראת משיכת כספים?

בתוך כמה זמן מבוצעת מכירה ישירה של מניות / אג”ח?

ההוראה מבוצעת באופן מיידי, בכפוף למציאת קונה המעוניין לרכוש את המניות/אג”ח במחיר המבוקש.

בתוך כמה זמן מבוצעת מכירה של קרן נאמנות?

ההוראה מבוצעת באותו יום שבו היא הועברה, בהתאם לשער הסגירה של הקרן באותו היום.

בתוך כמה זמן מבוצעת משיכת כספים מקרן השתלמות / קופת גמל להשקעה?

ההוראה מבוצעת בתוך עד 4 ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה. שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש אינם נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.

חשוב לדעת גם שעבור יום העסקים השלישי ממועד בקשת השינוי, לא נזקפת עבור החוסך תשואה (חיובית או שלילית) בקרן ההשתלמות או קופת הגמל – לא של מסלול ההשקעה הקודם ולא של מסלול ההשקעה החדש.

בתוך כמה זמן מבוצעת משיכת כספים מפוליסת חיסכון?

מבוצעת בתוך עד 30 ימים ממועד הגשת בקשת המשיכה.

חשוב לשים לב שבמשיכת כספים מקרן השתלמות, קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון, השער לפיו יבוצע החשבון הסופי ייקבע בהתאם למועד שבו תבוצע המשיכה בפועל.

מועד ביצוע המשיכה בפועל במוצרים אלה יכול להיות בכל יום שבין מועד הגשת הבקשה ועד היום האחרון המותר לביצוע הפעולה על פי חוק, כך שלא ניתן לדעת בעת מתן ההוראה מתי היא תבוצע בפועל.

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות